عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 451

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
ویژگی های زمین شیمیایی، کانی شناسی، و میکرومورفولوژیکی خاک ها و سنگ مادر مربوطه در منطقه بین بخش های جنوبی زاگرس و خلیج فارس تا دریای عمان(استان هرمزگان، ایران) مورد بررسی قرار گرفت. هدف های این مطالعه شناسایی تغییرات در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، و ترکیب کانی شناسی خاک، مطالعه میکرومورفولوژی و تکامل خاک، و بررسی توزیع عنصر خاک بر اساس هوازدگی، پروسه های خاک و زمین شناسی جهت توصیف اثرات مواد مادری و تکامل خاک روی ویژگی های خاک بودند. پراش پرتو ایکس (XRD)، مقاطع نازک، میکروسکوپ ...

-1 تشخیص انواع کانی‌های رسی در نقاط ب و هوائی و جغرافیائی استان فارس . -2 تاثیر تغییرات اقلیم بر تشکیل، تکامل کانی‌های رسی در دشت‌های مختلف . ...

کانسار آهن چنار عباس خان در 18 کیلومتری شمال شهرستان اسدآباد ( استان همدان) و در حوالی روستایی بنام چنار عباس خان (علیا) واقع شده است. این کانسار در زون سنندج – سیرجان قرار دارد. توده نفوذی با ترکیبی از گرانیت تا دیوریت، در سنگ میزبان کربناتی (سنگ آهک)، نفوذ نموده و باعث کانی زایی مگنتیت - هماتیت شده است. این منطقه بطور کلى از تناوبى از شیست، سنگ آهکهاى مرمرى شده، اسکارن و بخش آهندار (منیتیت- هماتیت) پدید آمده است. توده نفوذی در منطقه مورد مطالعه، تحت تاثیر تکتونیک فعال به شد ...

بنتونیت های معادن شیر گشت، ده محمد، چاه کم-1 و چاه کم-2 به طور سیستماتیک نمونه برداری شدند. ترکیب شیمیایی، کانی شناسی و مصارف آنها در صنعت ریخته گری مورد بررسی قرار گرفت. معدن بنتونیت ده محمد با 300000 تن ظرفیت ذخیره، بزرگترین ذخیره را دارد. ترکیب کانی شناسی شامل 75 تا 95 درصد مونت موریلونیت، 5 تا 25 درصد کریستوبالیت، صفر تا 3 درصد کلسیت و کمتر از 5/1 درصد هالیت است. اندیس ژله نمونه خام (24 ساعت) 20 تا 30 است. بنتونیت از نوع سدیم دار و برای صنعت ریخته گری مناسب است. معدن بنتو ...

مطالعه مدل زمین شناسی وکانی سازی کانسارهای نوع اسکارن درارتباط باسنگهای رسوبی ،آذرین ودگرگونی وچگونگی ارتباط زایشی بین پدیده دگرگونی مجاورتی وکانی سازی آهن وکانیهای اسکارن ،هدف اصلی طرح عبارتست ازارائه نمودن مدل کانی سازی اسکارن درمنطقه کرمان ...

یکی از شیوه‌های عمده در مطالعه کانسارها بررسی تغییرات بافتی و کانی‌شناسی کانسار می باشد. این دو خصوصیت در ژنزهای گوناگون تفاوت می‌کند. ژنزیک کانسار تعیین کننده نهایی مدل استخراجی و اکتشافی ذخیره معدنی می باشد. معادن با خصوصیات متفاوت می‌توانند یک ژنز داشته باشند. در حالی که منشاءهای گوناگون نیز می‌تواند خصویات مشابه‌ای را در کانسارها ایجاد نمایند. با مطالعات میکروسکوپی کانی‌ها اعم از مانه (کانی اقتصادی موجود در کانسار) و گانگ (کانی غیراقتصادی همراه کانه که مزاحم استخراج و کان ...

در شمال منطقه انارک در درون سنگ های افیولیتی پروتروزوئیک بالایی، رودینگیت ها و سنگهای رودینگیتی به دو صورت توده ای و رگه ای وجود دارند. در این مجموعه افیولیتی، دو نسل از رودینگیت های رگه ای را می توان مشاهده کرد. رودینگیت های توده ای یا استاتیک مربوط به زمان گسترش پوسته اقیانوسی و تشکیل افیولیت، رودینگیت های رگه ای یا دینامیک مربوط به زمان جایگیری افیولیت شمال انارک، یا فعالیت های زمین ساختی می باشند. کانیهای موجود در رودینگیت های توده ای بترتیب فراوانی عبارتند از : گارنت (آن ...

سازند گچساران در باختر بندرعباس رخنمون خوبی دارد. برشی از این سازند در جنوب کوه گنبد نمکی بندر خمیر به ستبرای 310 متر مورد مطالعه قرار گرفت. سازند گچساران در این برش شامل نهشته های ژیپس، انیدریت، نمک، سنگ آهک و مارن است. از نهشته های مارنی بخش های تحتانی، میانی و فوقانی این سازند 9 نمونه برداشت شد. این نمونه ها به روش XRD مورد آزمون قرار گرفتند. بر اساس یافته های حاصل، ترکیب کانی شناسی این مارن ها به شرح زیر است: کانی های پالیگورسکیت، دولومیت، ژیپس، کلسیت و هالیت (کانی هایاصل ...