عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کانی‌های موجود در طبیعت دارای خواص مختلف و کاربردهای متنوع می‌باشند. کانی‌ها اینکه دارای وزن مخصوص بالا، مقاومت شیمیایی و مکانیکی زیادی باشند توسط آب یا باد در سواحل دریاها، رودخانه‌ها و یا در بیابان‌ها تشکیل ذخایر پلاسری می‌دهند. کانی‌های مهمی که به صورت پلاسر یافت می‌شوند عبارتند از: زیرکن ، ایلکنیت ، روتیل ، منیتیت ، کاستریت ، مونازیت ، الماسی ، طلا، پلاتین، سینابر و گارنت . با توجه به وجود سواحل دریای عمان، خلیج‌فارس، خزر و بیابان‌های وسیع در کل نیروهای ایران و نیز کاربرد ...

آهن نادرگلی در 35 کیلومتری میاندوآب، جنوب استان آذربایجان غربی قرار گرفته است. مطالعات کانی شناسی بافت‌هایی مانند بافت سوزنی، شکافه پرکن، کلوفرم، جانشینی، متحدالمرکز و برشه شدن را در ماده معدنی نشان می‌دهد کانی های اصلی این نهشته شامل هماتیت، گوتیت، کوارتز و کانی‌های فرعی آن لیمونیت، کلسیت ، دلومیت و ژیپس می‌باشند. ...

Abstract Inchehrahbary area is located 30 km south and southwest of Zanjan. From tectonosedimentary point of view, this area is part of the Central Iran zone and it is located in the northeast corner of the Halab 1:100000 geological map. The area is mainly covered with the Recent alluvial sediments and the older rock units, Cenozoic and Paleozoic units, are exposed in the drainages. These old units are Soltanieh Formation, base quartzite and Mila Formation. Small outcrops o ...

سازند گورپی در باختر شهر بندرعباس و در جنوب کوه نمکی خمیر، رخنمون های خوبی دارد. برشی از این سازند درگستره فوق انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. سازند گورپی با ستبرای 520 متر در این برش سنگ چینه نگاری، شاملسنگ آهک و مارن است. به منظور مطالعه کانی شناسی نهشته های مارنی این سازند ، 9 نمونه از بخش های زیرین، میانی و فوقانی برداشت و آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) بر روی این نمونه ها انجام گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که در این نهشته ها، کانی کلسیت به عنوان کانی اصلی و کانی های رسی کا ...

این تحقیق به بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و کانی شناسی خاکستر زغال سنگ معادن جوزچال در استان گلستان میپردازد، با توجه به نتایج آنالیز XRE به طور متوسط 80/48 درصد از مواد معدنی خاکستر زغال سنگ اکسیدهای (SiO(2 و (Al(2)O(3 به خود اختصاص می دهند کهمرتبط با کانی های سیلیکاته می باشد. MgO+CaO و (SO(3)+Fe(2)O(3 به ترتیب با 3/66 و 10/2 مرتبط با کانی های کربناته و پیریت می باشد. بر اساس سیستم طبقه بندی شیمیایی و ژنتیکی به ترتیب خاکستر زغالسنگ نمونههای زغالسنگ جوزچال در بخشهای سیالیک سیالو ...

این مطالعات به منظور بررسی اثر پستی و بلندی در تکامل خاکها با پارامترهای مختلف فیزیکو-شیمیایی و کانی شناسی در یک توپوسکونس در منطقه سروستان صورت پذیرفت.دشت سروستان به مساحت 95000 هکتار در جنوب شرقی و به فاصله تقریبی 100 کیلومتر از شیراز قرار گرفته است.این منطقه دارای تابستان های گرم وخشک و زمستان های نسبتا سرد و مرطوب با بارندگی سالیانه337 میلی متر و میانگین دمای سالیانه 9/17سلسیوس با رژیم های رطوبتی نیمه خشک (Xeric) و رژیم حرارتی (Thermic) می باشد.طی این تحقیق11 خاکرخ حفر، م ...

ذخیره آهن تخت در فاصله 42 کیلومتری شمال غرب شهرستان رزن در استان همدان واقع شده است.این ذخیره در کمربند ماگمایی ارومیه دختر قرار دارد.در این مطالعه شواهد صحرایی،پتروگرافی،مینرالوگرافی و ژئوشیمی کانسنگ بررسی شده و مدلی برای کانه زایی ارائه شده است. کانه غالب در این کانی‌سازی‌ها از نوع مگنتیت است که در برخی نقاط متحمل مارتیتی شدن گشته‌اند.ماده معدنی به شکل توده ای و عدسی بوده و بافت آن توده ای، برشی ، پراکنده،همسان دانه،پیوندگاه سه گانه است. سنگ میزبان این ذخایر، سنگهای کربناته ...
نمایه ها:
آهن | 

کانسار بوکسیتی دوپلان در 90 کیلومتری جنوب غربی شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. بوکسیت های این منطقه به لحاظ زمانی مربوط به تریاس میانی تا تریاس بالایی و از دیدگاه ساختاری در زون زاگرس چین خورده قرار دارد. افق بوکسیتی بین دو سازند خانه کت و نیریز واقع گردیده است. هدف از این مطالعه بررسی کانی شناسی، بررسی روابط بافتی، تعیین شرایط نهشت کانی های بوکسیتی و ارتباط آن با ژنز و همچنین مطالعات زمین شیمیایی برای تشخیص نوع و منشاء این کانسارها می باشد. در این راستا مطالعات ...
نمایه ها:

در این مقاله از ترکیب شیمیایی و کانیایی مواد معدنی زغال سنگ جهت تعیین ارتباط بین درجه زغال شدگی و مشخصاتژئوشیمیایی زغالسنگ منطقه پروده استفاده شده است. داده های میکروسکپی بر روی انواع ماسرال زغال سنگ و ترکیب شیمیایی (آنالیز مقدماتی و نهایی خاکستر) و کانیایی 10 نمونه خاکستر از لایه های زغال دار با استفاده از روش های XRD و XRF نشان می دهند که ماسرال ویترینایت و کانی های رسی دارای بیشترین فراوانی در ترکیب زغال سنگ می باشند. بر اساس این داده ها زغال سنگ پرودهدر سیستم جدید طبقه بن ...