عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش مقایسه خلاقیت ، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دانش آموزان عادی شهرستان اهواز در سال تحصیلی 1392 بود. گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 400 نفر دانش آموز ان (200 نفر عضو کانون ،200 نفر عادی ) که از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اهواز بودند به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه خلاقیت تورنس ، عزت نفس کوپر اسمیت و مهارتهای اجتماعی بود. اعتبار ...

اسطوره‌ها روایتهایی هستند که در رویاهای جمعی انسانها وجود دارند و فرهنگ آدمیان را از دور دست ها به زمان ما می آورند و افکار بلند و منطق گسترده مردمانی ناشناخته ولی اندیشمند را دردسترس ما می گذارند. پژوهش حاضر می کوشد ضمن تعاریف اسطوره به معرفی آثار چاپ شده ی این مضمون که در یکی از مهمترین مراکز فعال در زمینه های فرهنگی و هنری برای گروه سنی کودک و نوجوان در ایران ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، به نشر رسیده است ، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاهنامه فردوسی ...

هدف تحقیق حاضر، «تحلیل محتوای کتابهای داستانی گروه سنی (ج) طی ده سال اخیر از سال (1388 تا 1378) در مجموعه انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان از نظر میزان ارتباط با مهارتهای زندگی » می باشد..این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی می باشد که جامعه آماری آن را کتابهای داستانی فوق الذکر، تشکیل می دهد. روش نمونه گیری شامل 40 درصد محتوای کتابهای داستانی گروه سنی (ج) اعم از متن و پرسش ها می باشد. ابزار گردآوری شامل چک لیست ملاک های دهگانه مهارتهای زندگی بر اساس چک لیست فاتح (1385) ...

این پهدف: هدف این پژوهش، بررسی وضعیت خدمات کودکان و نوجوانان درکتابخانه‎های ‎عمومی خراسان رضوی و مقایسه ی آن با 7 معیار استخراج شده از متون، جهت ارزیابی این نوع خدمات می‎باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر در چهار مرحله مختلف و با استفاده از رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه‌ی هدف این پژوهش شامل 3 گروه کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه‌های عمومی دارای بخش کودک و نوجوان اعم از(کتابخانه‌های تحت پوشش شهرداری، کانونهای مساجد، آستان قدس، نهاد کتابخانه‌های ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي قابليتهاي كتابهاي داستاني تاليفي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در گروه سني نوجوان در پرورش مهارتهاي تفكر انتقادي انجام شد. روش پژوهش تحليل محتواي كيفي بود. براي جمع آوري اطلاعات از روش مثلث سازي استفاده شد. منابع اطلاعات اين پژوهش كتابهاي داستاني، نويسندگان، اساس نامه و مسئولين كانون بودند. به صورت هدفمند از ميان 14 داستان مجموعه رمان نوجوان امروز 4 داستان انتخاب شد. تحليل داستانها براساس مولفه هاي نظريه تفكر انتقادي ريچارد پال انجام شد. مولفه ه ...

منظور از کتاب‌درمانی، راهنمایی و مشاوره با استفاده از کتاب است.کتاب‌ها، ابزارهای موثری برای حل مشکلات شخصی کودکان و گسترش مهارت‌های لازم برای یک زندگی موفق می‌باشند.پژوهش حاضر با هدفتعیین تأثیر کتاب‌درمانی بر مهارت‌های اجتماعی دختران و پسران 12-7 سال اعضای فعال کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به روش تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترلاجرا شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند، 60 ع ...

پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه‌های مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان پیرامون میزان وجود مؤلّفه‌های تفکر انتقادی در کتاب‌های داستانی تألیفی این نهاد پرداخته است. پژوهش دارای دو جامعه‌ی آماری شامل 8 داستان تألیفی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 48 مربی این نهاد در استان خوزستان می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و اطلاعات از طریق سیاهه وارسی برگرفته از پایان‌نامه مکتبی فرد گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد)، ...

موفقیت و پیشرفت های انسان در گرو اندیشه های بارور و موثر اوست. در عصر گسترش روز افزون اطلاعات و ارتباطات، مسئله ای که بیش از هر چیز توجه پژوهشگران را به خود معطوف کرده است، چگونگی رشد و ارتقا این اندیشه های بارور و خلاق است. علم روان شناسی ثابت کرده است که بهترین زمان برای تربیت و شکوفایی استعدادهای انسان، دوره ی کودکی اوست زیرا تمام صفات اکتسابی و الگوهای رفتاری و عادات لازم در این زمان اخذ می شود و شخصیت واقعی کودک بر اساس همین عامل شکل می گیرد(نساجی زاده، 1384، ص. 46). د ...

از آنجا که خودارزیابی بر اساس مدل تعالی EFQM‎یک فرایند کلیدی برای انجام بهبود است میتوان به تشخیص نقاط قوت وفرصتهای بهبوددست یافت که منجر به تعالی سازمان و سرآمدی آن شود، لذا هدف از پژوهش حاضر تبیین ابعاد تعالی سازمانی در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس بر اساس مدلEFQM بوده است؛ روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات کاربردی بود.جامعه آماری شامل کلیه مربیان اعم تمام وقت و پاره وقت شاغل در مراکزکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس برابر با141نفربودند. به م ...