عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه با استفاده از روش غربالگری پاپ اسمیر 14413 زن مراجعه کننده به 27 مرکز بهداشتی شهرستان شهرکرد در فاصله فروردین 1374 تا شهریور 1375 از نظر ابتلاء به کاندیدیازیس سرویکوواژینال مورد بررسی قرار گرفته اند. معیار تشخیص کاندیدیازیس دیدن سلولهای مخمری و میسلیوم کاذب در نمونه های پاپ اسمیر زنانی که علائم بالینی کاندیدیازیس یعنی ترشح پنیری شکل و خارش داشته اند، بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان ابتلاء زنان دارای علائم بالینی درمراکز بهداشتی شهری 09/2% و در زن ...
نمایه ها:
تشخیص | 

موضوع این پایان‌نامه بررسی فراوانی کاندیدیازیس در افراد استفاده‌کننده از دست دندان در مراجعه‌کنندگان به دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده که برای انجام این کار ما در این تحقیق 50 نفری از افرادی را که دست کامل داشتند و از آن بطور مستمر استفاده می‌نمودند. مورد بررسی قرار دادیم تعداد 17 نفر نمونه‌ها مذکور و 33 نفر بقیه مونث بودند. در پرسشنامه‌ای که بدین منظور تهیه گردید عوامل متعددی از جمله جنس -سن-تحصیلات -بیماریهای زمینه‌ای-مدت زمان استفاده از دست دندانشکایت بیم ...
نمایه ها:
دندان | 
1377-1378 | 

به‌منظور بررسی کاندیدوری در افراد با عوامل مستعد کننده، تعداد 230 نفر - 45 زن و 185 مرد - در بیمارستانهای یاسر و نجمیه تهران در زمستان 1370 مورد مطالعه قرارگرفتند. ازاین تعداد 8 نفر (4ˆ3 درصد) مبتلا به کاندیدوری و 193 نفر (84 درصد) مبتلا به باکتریوری‌بودند. بیشتر باکتریهای جداشده از نوع باسیلهای گرم منفی (آنتروباکتریاسه) و گرم منفی فاقد خاصیت تخمیری بوده‌است . این بررسی موید اینست که باکتریهای گرم منفی جداشده نسبت به مخمرهای جداشده از توانائی بیشتری برای چسبیدن به سلولهای اپی ...

در بررسی یکساله در مرکز طبی کودکان تهران 22 مورد ابتلا به کاندیدیازیس جلدی مخاطی مزمن مورد بررسی بالینی و آزمایشگاهی قرار گرفتند. تمامی بیماران مبتلا دارای ضایعات قارچی در مخاط ، پوست و ناخن بودند. از تمامی بیماران نمونه برداری جهت تشخیص عفونت قارچی و عامل ایجاد کننده بیماری انجام شد که بیشترین ضایعه قارچی کاندیداآلبیکتس و کاندیدا تروپیکالیس بوده است. پراکندگی آن نیز در دهان36.4% توام دهان ، ناخن و گوشه لب 27.2%، ناخن 9.1%، ازوفاژ4.5% و 4.5% نیز کلونیزاسیون مخمری در برنش دیده ...

بیماری کاندیدیازیس ‏‎(Candidiasis)‎‏ نوعی عفونت قارچی فرصت طلب است که عوامل مستعد کننده ای نظیر بیماریهای لوسمی و لنفوم در ایجاد آن نقش دارند و در این خصوص ایمنی و مقاومت بدن در جلوگیری از ایجاد بسیاری از بیماریها از جمله عفونتهای قارچی نقش ایفا می نمایند. لذا در این مطالعه نقش سیستم ایمنی سلول در جلوگیری از این عفونت در بیماران به مبتلا به بیماریهای لوسمی و لنفوم مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه از روش فلوسایتومتری‏‎(Flow cytometry)‎‏ جهت شمارش، ارزیابی و نیز تشخیص نوع ...

بیماری کاندید یازیس نوعی بیماری قارچی فرصت طلب است که عوامل مستعد کننده ای نظیر اختلالات ایمنی و هماتولوژیک مانند لوسمی و لنفوم در ایجاد آن نقش دارند ایمنی و مقاومت بدن در جلوگیری از بروز عفونت کاندید یازیس نقش مهمی را به عهده دارد ، بنابراین سعی گردید تا در زمینه وضعیت ایمنی سلولی وهمورال افرادی که بدلیل ابتلا به بیماری های ناتوان کننده (لوسمی ، لنفوم و دیگر انواع سرطان ) به عفونت کاندیدیازیس نیز مبتلا شده اند تحقیق بعمل آید یافته های حاصل از بررسی وضعیت ایمنی سلولی هومورال ...

یکی از مشکلاتی که بیماران استفاده کنند از پلاک ارتودنسی متحرک به آن مبتلا می شوند کاندیدیازیس مزمن آتروفیک است که با التهاب و قرمزی مخاط نمایان می شود. اکثریت این بیماران را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند و معمولا این افراد بجز تحریک موضعی مزمن ناشی از پلاک ارتودنسی و عدم رعایت بهداشت دهان فاقد عوامل مستعد کننده دیگر کاندیدیازیس از قبیل آنتی بیوتیک تراپی، اختلالات هورمونی ، نقص سیستم ایمنی و.. می باشند. نتایج زیر بدست آمد: بین کاندیدیازیس مزمن آتروفیک متعاقب استفاده از پلاک ...

چکیده ندارد.

در بررسیی که طی شش سال (1368-1374) در آزمایشگاه قارچ‌شناسی بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) انجام شده است از میان 850 مراجعه‌کنندهء مشکوک به بیماریهای قارچی 280 مورد مبتلا به انواع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شامل 103 مورد تینه‌آورسیکالر، 91 مورد درماتوفیتوزیس ، 51 مورد اریتراسما، 18 مورد پیتروسپوروزیس ، 15 مورد کاندیدیازیس و 2 مورد ترایکومایکوزیس مشاهده شد. ...