عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی اطلاعات اولیه در طراحی سازه‌های پست و تاثیر شرایط اقلیمی و بررسی استانداردهای مختلف - تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری - تدوین مبانی و معیارهای طراحی و سازه‌ها و کانتریهای فلزی و بتونی یکسان بودن سازه کلیدها و سازه‌های تجهیزات و پایه‌های نگهدارنده و چراغهای روشنایی با ارائه نقشه‌ها تهیه و تدوین مشخصات فنی و دستورالعملهای نصب و راه‌اندازی تعمیرات و نگهداری - تدوین استاندارد فونداسیون سازه و کانتریهای فلزی و بتونی - تعیین آزمایشهای لازم بردن سازه و فونداسیون. ...