عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقطع عرضی اکثر جریانهای طبیعی یا رودخانه‌ها مانند یک کانال مرکب بوده که این مقاطع معمولاً شامل یک کانال اصلی به همراه یک یا دو پهنه سیلابی است. رودخانه‌ها در طی سال‌های زیاد و تحت جریان‌های سیلابی و غیر سیلابی متعددی به هندسه هیدرولیکی نسبتاً پایداری رسیده‌اند و در اثر تغییرات شدت جریان و رسوب، شیب، عمق و عرض خود را به‌گونه‌ای تغییر داده و تنظیم می‌نمایند تا به حالت جدیدی از پایداری دینامیکی برسند. طراحی مناسب کانالها و بهینه‌سازی مقطع رودخانه‌ها یکی از پیچیده‌ترین و مهمترین ...

مواد رسوبی که همراه جریان آب در حرکت هستند به صورت بار بستر و یا بار معلق و یا اینکه هم زمان به دو صورت فوق انتقال می‌یابند‌. ردیابی تک‌ذره به عنوان یک روش پایه‌ برای شناخت حرکت رسوبات همواره مورد توجه بوده است. بدین ترتیب در صورت بررسی ذرات رسوب منفرد در کانال مرکب می‌توان از نوع حرکت و عملکرد رسوبات در جریان سیلابی بخوبی مطلع شد. این مطلب به همراه آگاهی از ساختارهای پیچیده آشفتگی در کانال مرکب موجب آشنایی ارتباط جریان آشفته و رفتار رسوبات خواهد شد که می‌تواند در تشخیص میزان ...

سیلاب یا طغیان در رودخانه ها باعث می شود تا سطح مقطع رودخانه از حالت اولیه و اصلی خارج شده و به علت گسترش جریان آب و بالا آمدن سطح آن مقطع عرضی جدیدی به وجود آید .به این مجموعه که شامل یک کانال اصلی و دو سیلابدشت است، مقطع مرکب گفته می شود. در طبیعت معمولا سیلابدشت ها دارای انواع پوشش گیاهی هستند و به این علت، سرعت جریان در آن کمتر و زبری کف بیشتر است. تا کنون تحقیقات وسیعی بر روی الگوی جریان در کانال مرکب بدون پوشش گیاهی انجام گرفته، اما حالتی که سیلابدشت ها پوشیده از گیاهان ...

جریان‌ آب در طبیعت عموما غیردائمی می‌باشد، لذا بررسی این‌گونه جریان‌ها در کانال‌های طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معمولا در‌بستر رودخانه‌های طبیعی یک یا دو ناحیه‌ی‌کم عمق (سیلابدشت‌ها) در مجاورت یک ناحیه‌ی عمیق (مقطع اصلی) ‌قرار می‌گیرند. پس از ورود جریان سیلاب به خارج از مقطع اصلی رودخانه، شرایط خاص هیدرولیکی در سیلابدشت‌ها ایجاد می‌شود که جریان در این حالت تحت عنوان جریان در «کانال‌های مرکب» نامیده می‌شود. اختلاف سرعت جریان ‌درکانال اصلی و سیلابدشت‌ها، موجب شکل‌گیری ...

برآورد تنش برشی مرزی یکی از مهم‌ترین پارامترهای مورد نیاز در گستره پژوهشی کانال های باز می‌باشد. عمده ترین کاربرد این پارامتر استفاده از آن در بررسی میزان انتقال رسوبات در یک کانال یا رودخانه طبیعی می تواند باشد. لذا برای بررسی مسائل مربوط به کانال ها بویژه در کانال های مرکب و رودخانه ها، آگاهی از نحوه توزیع تنش برشی مرزی در عرض مقطع و در عمق های مختلف بسیار ضرورت دارد. کانال مرکب دارای یک بستر اصلی برای جریان هایی با دبی کم و ناحیه سیلاب‌دشت هنگام بالا آمدن سطح آب می باشد. ...

یکی از اصلی‌‌ترین و مهم‌ترین دلایل تخریب و واژگونی پل‌ها پدیده آبشستگی می‌باشد که همه ‌ساله موجب از بین رفتن تعداد زیادی از پل‌ها می‌شود. تا‌کنون مطالعات زیادی در زمینه آبشستگی پایه و تکیه‌گاه‌های پل صورت گرفته است و راه‌کارهای متعددی در زمینه کاهش آبشستگی ارائه شده است. با وجود آنکه تحقیقات و مطالعات فراوانی در رابطه با آبشستگی و راه‌های جلوگیری و کاهش آبشستگی ارائه شده است اما تقریباً می‌توان گفت که تمامی پارامترهای مورد مطالعه در مورد کانال‌های ساده صورت گرفته و اثر این پ ...
نمایه ها:

در این پژوهش تحلیل هیدرولیکی تنش برشی جریان در کانال مرکبی با کمک شبیه سازی ریاضی محقق شده است. شبیه سازی با روش عددی حجم سیال (VOF) و مدل آشفتگی استاندارد k-ε صورت گرفته است. همچنین در حل معادلات ، الگوریتم Simple بکار گرفته شده است. در این تحلیل، طیف وسیعی از زبری های مختلف و تحت شرایط متفاوت هندسی برای بستر اصلی و نیز سواحل کانال مرکب مورد نظر بوده اند و تاثیر تغییر زبری بر تنش برشی به تفکیک، برای بستر اصلی و سواحل نتیجه شده است. کانال مرکب طولی برابر ۸/۳ متر و شیب طولی ۰/ ...
نمایه ها:

پیش بینی دقیق تنش برشی در کانالهای روباز در بسیاری از مسائل مهندسی نظیر طراحی کانالهای پایدار، محاسبات مربوط به افت انرژی و رسوبگذاری در کانالها حائز اهمیت می باشد. در هنگام سیلاب، بخشی از دبی رودخانه توسط کانال اصلی و بخش دیگر توسط دشتهای سیلابی که در اطراف کانال اصلی قرار دارند، حمل می‌شود. بدلیل تفاوت عمق جریان بین کانال اصلی و دشتهای سیلابی اطراف، سرعت جریان نیز متفاوت بوده و متعاقبا میزان تنش برشی و توزیع آن بصورت قابل ملاحظه‌ای دستخوش تغییر می‌گردد. در تحقیق حاضر آزمایش ...

مدیریت سیلاب یکی از مسائل مهم روز است تا مخاطرات ناشی از سیلاب ها کاهش یابد. سیلاب از دیدگاه هیدرولیکی یک جریان غیردائمی است، که تحلیل آن در مقاطع مرکب پیچیده تر نیز هست. در مقاطع مرکب، هنگام وقوع سیلاب، تراز آب در مقطع رودخانه های طبیعی از قسمت عمیق تر فراتر رفته و جریان وارد سیلابدشت ها می شود. عمق کم جریان در سیلابدشت ها و زبری بیشتر آنها سبب ایجاد اختلاف سرعت بین مقطع اصلی و سیلابدشت ها می گردد. اختلاف سرعت زیرمقاطع منجر به اندرکنش بین آنها می شود که بر ظرفیت انتقال جریان ...