عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده در این پژوهش به بررسی ظرفیت کانال رله دو پرشی ثانویه پرداخته‌ایم. مطالعات صورت گرفته در این پژوهش در قالب چهار فصل مذکور در ذیل بیان می گردد. در فصل اول به تشریح کانال بی‌سیم و سپس به بررسی عواملی که منجر به ایجاد اختلال در کانال های بی‌سیم و در روند مخابره اطلاعات می‌شود، از جمله پدیده سایه و انتشار چندمسیرگی پرداخته شده است. تشریح کانال گسسته بدون حافظه و همچنین کانال گوسی و تعریف کانال مخابراتی و بررسی احتمال وقفه از دیگر موارد مورد بررسی می باشد . در فصل دوم به ب ...

مخابرات خطوط قدرت (PLC) تکنولوژی استفاده از شبکه قدرت به منظور ارائه و فراهم آوردن سرویس های مختلف مخابراتی است. گستردگی و ضریب نفوذ بالای شبکه برق در سطح جهان، دسترسی آسان به آن و عدم نیاز به سیم کشی و نصب ساختار جدید مهم ترین عوامل روی آوری به استفاده از این تکنولوژی می باشند. سیستم های PLC باندوسیع امروزی که معطوف به بخش ولتاژ پایین شبکه قدرت می باشند، جهت غلبه بر محدودیت های این کانال نظیر انتشار چندمسیره سیگنال و نویز ضربه ای از تکنیک OFDM استفاده می کنند. این رساله مبتن ...

امروزه با رشد وگسترش بیش از پیش علوم در جوامع بشری ، نیاز به انتقال اطلاعات و بر قراری ارتباط بین افراد، نیازی مبرم و غیر قابل انکار می باشد.از این رو همواره محققان مخابراتی در صدد بهبود ارتقاء سیستم های خود بوده با سرعتی شگرف و باور نکردنی در جهت نیل به این اهداف گام بر داشته اند. با توجه به رشد وسیع ادوات و لوازم کامپیوتری ،صوتی ،تصویری ،پزشکی و...جهت انتقال بی سیم اطلاعات بین این لوازم،نیاز به یک تکنولوژی مخابراتی در محیط های اداری و شخصی روز به روز بیشتر احساس می شود. د ...

در این پایان‌نامه، به بررسی اثر همکاری مبتنی بر رله بین گیرنده‌ها در کانالی شامل دو فرستنده و دو گیرنده می‌پردازیم. برای استفاده مناسب‌تر از پهنای باند فرکانسی در این کانال، یکی از فرستنده‌ها شناختی می‌باشد و برای جبران اثر مخرب تداخل ایجاد شده ناشی از ارسال هم‌زمان فرستنده‌ها، گیرنده‌ها برای فرستنده‌های غیر متناظر خود، نقش رله را ایفا می‌کنند. اگر یکی از گیرنده‌ها برای فرستنده غیر متناظر خود نقش رله را ایفا کند، کانال را با همکاری جزئی و در غیر اینصورت با همکاری کامل می‌نامی ...

تقاضای فزاینده برای خدمات بی سیم، اهمیت استفاده موثر از منابع توان و پهنای باند را در مخابرات بیشتر کرده است. همانطور که می‌دانیم بر طبق قضیه شانون، ظرفیت تقریباً به صورت خطی با پهنای باند رشد پیدا کرده و در مقابل به صورت لگاریتمی با افزایش سیگنال به نویز افزایش می‌یابد و بنابراین ظرفیت رادیویی با افزایش پهنای باند می‌تواند سریعتر از افزایش سیگنال به نویز بالا رود. در صورت استفاده از پهنای باند زیاد، برای جلوگیری از تداخل فرکانسی با سیستم‌های باند باریک، توان ارسالی مجاز باید ...

کدها با ماتریس درستی کم چگال یا به اختصار LDPC از جمله کدهای تصحیح خطای مدرن می باشند که در دهه اخیر بسیار مورد توجه محققین نظریه کدینگ قرار گرفته اند. اگرچه بسیاری از این تحقیقات در کانال های نقطه به نقطه صورت پذیرفته است، اما اخیرا طراحی این کدها در شبکه‌های اطلاعاتی از موضوعات جذاب تحقیقاتی در این حوزه می باشد. از این رو در این پایان نامه دو الگوریتم بهینه‌سازی جهت طراحی کدهای LDPC در برخی از شبکه‌های اطلاعاتی پیشنهاد داده شده است. هدف اصلی مدل های پیشنهادی، طراحی کدهای ک ...

در این پایان نامه کاهش کژنمایی در کانال های دوجهشی با استفاده از روش کدکردن سلسله مراتبی در منبع به همراه کدکردن چندلایه در کانال مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پایان نامه به دست آوردن تخصیص توان بهینه برای لایه های مختلف کد کانال به گونه ای است که میانگین کژنمایی قابل حصول در گیرنده کمینه گردد. در طی این بررسی کانال های فرستنده-واسط و واسط-گیرنده به صورت محوشدگی کند در نظر گرفته شده اند، به طوری که بهره کانال بین دو درگاه اطلاعاتی در طی ارسال یک کلمه کد کانال ثابت است و ...

با توجه به اینکه نشان داده شده است که در کانال‌های تک ورودی تک خروجی در حالتی که اطلاعات حالت کانال در دسترس فرستنده نمی‌باشد، کد‌کردن سلسله مراتبی در منبع به همراه کد کردن چند لایه‌ای در کانال، یکی از موثرترین روش‌ها برای کاهش کژنمایی است، این پایان‌نامه در نظر دارد تا کژنمایی را با استفاده از روش فوق در کانالهای دو جهشی مورد مطالعه قرار دهد. هدف این پایان‌نامه بر این اصل استوار شده است تا با استفاده از روش کد کردن سلسله مراتبی در منبع به همراه کدکردن چند لایه‌ای در کانال جه ...

در این پایان‌نامه بیشینه کردن میانگین نرخ قابل حصول در کانال دوجهشی مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل در نظر گرفته شده کانال مستقیمی بین منبع و مقصد وجود ندارد و اطلاعات تنها از طریق واسط به مقصد منتقل می‌شود. منبع بهره کانال جهش اول را در اختیار ندارد و اطلاعات را با بهره‌گیری از راهکار پخش همگانی(کدکردن چندلایه) به سمت واسط ارسال می‌نماید. فرض می‌شود واسط بهره کانال هر دو جهش را در اختیار دارد. همچنین محدودیت توان میانگین برای واسط در نظر گرفته شده است به نحوی که واسط قادر ...