عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجاییکه هدف نهایی احداث شبکه های آبیاری پیشرفته ایجاد سیستمی است که با رعایت کلیه اصول و ضوابط فنی و اقتصادی و در عین حال کنترل کمی و کیفی، حداقل تلفات و نتیجتا حداکثر بهره وری از آب را به همراه داشته باشد واز طرف دیگر چون تحقق هدفهای فوق، نیاز به سرمایه گذاری زیاد و زمان طولانی دارد، بنابراین ضروری است که در نحوه طراحی قسمتهای مختلف شبکه های آبیاری و زهکشی توجه و دقت کافی بعمل آید. در یک شبکه آبیاری و زهکشی کانالهای اصلی (درجه 1و2) و انتقال معمولا از محلهای مختلف عبور نم ...

قسمت اعظم تلفات آب در کانال بصورت پدیده نشست بوقوع می‌پیوندد. در اجرای طرحهای کاهش نفوذ آب در کانالها ابتدا بایستی مقدار نشست از طریق اندازه‌گیری مستقیم و یا با استفاده از معادلات تجربی تخمین زده شود. در این تحقیق مقادیر تلفات آب در 9 کانال در مناطق جمیزه، شریف‌آباد، شاطور، قلع‌عبدالله، کندلان، مادرکان، جوزدان، و سیچی اندازه‌گیری شده و سپس با نشست از طریق معادلات تجربی مقایسه می‌گردد. معادلاتی که رد این طرح مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از: اینگهام، دیویس و ویلسون، آفنگدن، مور ...

در این تحقیق مشخصات مهندسی مخلوطهای خاک و سیمان و همچنین موزائیک پیش‌ساخته خاک سیمان بررسی و نهایتا امکان استفاده از این نوع مصالح برای پوشش کانالهای مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . بطوریکه کلیه مراحل اجرائی از قبیل آزمایشهای شناسائی و آزمایشات تعیین مشخصات فنی مخلوطهای خاک سیمان و همچنین ساخت موزائیک خاک سیمان و تعیین مقاومتهای خمشی و کششی آنها و نیز ساخت کانال آزمایشگاهی به انجام رسید و گزارش پژوهشی آن تهیه شده است . ...
نمایه ها:
خاک | 
سیمان | 
پوشش | 

توزیع مناسب اب در شبکه های ابیاری یکی ازعوامل بهبود عملکرد سیستم های مذکور می باشد. تلاش بری بهبود ماسئل توزیع، مستلزم تامین اهداف متفاوت است که هر یک به نحوی در این امر موثرند.برنامه ریزی تحول و توزیع آب در کانالهای توزیع کننده تا کنون بصورت توصیفی مبتنی بر قضاوت کارشناسی صورت می گرفته. با توجه به اهمیت موضوع اخیرا روشهای تحلیلی در این زمینه بکار گرفته شده ولی در اغلب این روشها مسائل توزیع آب بصورت تک هدفی مورد توجه قرار گرفته و اهداف متفاوت را بصورت همزمان مد نظر قرار نداده ...

پژوهشی است در مورد تاثیر رسوب رودخانه سفیدرود در شبکه‌های آبیاری همراه با پیشنهادها و روشهای مناسب برای کنترل رسوب ، یا به حداقل رسانیدن اثرات منفی آن در شبکه، که بطور خلاصه حجم آب و میزان رسوب وارده به یک مجموعه از کانالهای واحد عمرانی اف - 1 شرقی طی یک دوره کامل آبیاری در سال 1375 از زمان کاشت تا برداشت محصول، چگونگی تغییر غلظت در کانالهای مختلف آبیاری، دانه‌بندی رسوبات در مسیر کانالها و حوضچه‌های رسوبگیر، تاثیر دبی‌های طغیانی بهاری رودخانه‌های قزل‌اوزن و شاهرود همراه با عم ...

رشد روزافزون جمعیت در دنیا و همچنین افزایش نیازهای مختلف انسان سبب شده است که همه روزه به میزان تولید ضایعات اعم از صنعتی یا کشاورزی در دنیا افزوده شود و تجمع این مواد در محیط زیست سبب آلودگی آن شود. هر چند بهترین راه حل برای کاهش آلودگی محیط زیست سعی در کاه میزان تولید ضایعات است، اما استفاده از آن در صنعت نیز راه حل عملی است که در کشور ما به تحقیق و تجزیه نیاز دارد. بعبارت دیگر با وجود یانکه در کشور ما منابع غنی وجود دارد، اما گسترش صنایع و گام به سوی صنعتی شدن ایجاب می کند ...
نمایه ها:
تراوش | 
پوشش | 
بتون | 

در این طرح ابتدا پروژه‌هائی که در استان خوزستان شدیدا با مسئله تخریب پوشش بتنی کانالهای آبیاری مواجه هستند، به عنوان تیمارهای اصلی انتخاب شده و سپس کلیه مدارک ، اطلاعات فنی، نقشه‌ها و سایر پارامترهای لازم جمع‌آوری گردیده و آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های خاک و مصالح مورد استفاده بعمل آمد و در ادامه به تحلیل موضوع پرداخته می‌شود. در خاتمه پس از نتیجه‌گیری‌های اولیه نمود مسئله، در طرحهای مختلف مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته و سپس نتایج نهایی به صورت توصیه و راه‌ح ...

در این تحقیق امکان استفاده از خاکستر پوسته شلتوک به جای بخشی از سیمان پوشش بتنی کانالهای آبیاری و افزایش مقاومت و دوام آن در محیطهای سولفاته و مقایسه آن با بتن حاوی میکرو سیلیس مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تهیه خاکستر پوسته شلتوک مورد نیاز اقدام به طراحی وساخت کوره از ورقهای گالوانیزه گردید. با رعایت تمام نکات مهم و ایجاد شرایط لازم در طراحی و ساخت کوره خاکستر پوسته شلتوک با فعالیت پوزولانی بالا و اکسید سیلیسم غیر بلوری در حدود 85 الی 90 درصد تهیه گردید. به منظور آزمای ...

عملکرد مطلوب شبکه های آبیاری مدرن به عملکرد سازه های هیدرولیکی آن شبکه که نقش کنترل و تنظیم جریان را به عهده دارند بستگی دارد. جهت بررسی و مقایسه عملکرد سازه های کنترل کننده جریان در شبکه های آبیاری ضرایب حساسیت‌هایی توسط محققین پیشین ارائه گردیده است. در تحقیق حاضر تأثیر تغییرات عمق آب در ده کانال آبیاری بر روی تغییرات دبی آبگیرها و چک‌های متناظر با آنها در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن فارس مورد بررسی قرار گرفته است. جهت این بررسی از یک مدل ساده استافده شد است. نتایج نشان داد ...