عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4352

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح پژوهشی آنالوگ کامپیوتر: آنالوگ کامپیوتریک وسیله‌ای می‌باشد که در آزمایشگاههای کنترل در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای آموزش و شبیه‌سازی پروسه‌ها و کنترلرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصولا در شبیه‌سازی سیستم‌های پیوسته - زمانی و حل معادلات دیفرانسیلی خطی با ضرایب ثابت بکار گرفته می‌شود و همچنین کاربرد آن در آزمایشگاههای کنترل خطی حس می‌گردد. در ارتباط با این طرح مدارهای چاپی و پرده‌ای مربوطه برای تقویت کننده‌ها و انتگرال‌گیریها و مقایسه کننده‌ها و ضرب کننده‌ها ...

در این طرح تجهیزات آزمایشگاه کامپیوتر کنترل شامل سیستمهای الکتروپنوماتیک ، الکتروهیدرولیک PLC سسیستم و یک دستگاه ماشین‌تراش CNC از طریق مدارهای واسط و یک شبکه انتقال اطلاعات به یک کامپیوتر مرکزی (کامپیوتر PC) متصل می‌گردند. با طراحی نرم‌افزارهای مورد نیاز، کامپیوتر مرکزی اطلاعت زیر سیستم‌ها را مانیتور کرده و با اعمال فرمانهای کنترل زیر سیستم‌ها را بعهده خواهد داشت . کامپیوتر مرکزی در این سیستم علاوه بر کنترل و نظارت بر عملکرد زیر سیستم‌ها اطلاعات شبکه را نیز مدیریت کرده و اطل ...

بازشناسی گفتار بوسیله کامپیوتر امروزه موارد کاربرد فراوانی دارد مانند فرمانهای صوتی، محاوره با کامپیوتر، اپراتورهای کامپیوتری، ماشینهای مترجم، تبدیل متن به صحبت و برعکس تعدادی از کاربردهای مهم این موضوع هستند. منظور طرح، بازشناسی گفتار توسط کامپیوتر و تشخیص گفتار صحبت شده بگونه‌ای که حالات روانی و گویش‌های متفاوت و وضعیت محیطی شخص در آن منظور شده باشد و تبدیل آن به یک نمونه استاندارد مثلا(رمزهای معین) است . بازشناسی گفتار می‌تواند بصورت on-line و یا بصورت off-line باشد. ...

بازشناسی گفتار به وسیله کامپیوتر، کاربردهای فراوان دارد، مانند: فرمان‌های صوتی، محاوره با کامپیوتر، اپراتورهای کامپیوتری، ماشین‌هخای مترجم، تبدیل متن به صحبت و برعکس ، تعدادی از کاربردهای مهم این ایده هستند. منظور ا اجرای این طرح عبارت بود از: بازشناسی گفتار توسط کامپیوتر و تشخیص گفتار صحبت شده به گونه‌ای که حالت‌های روانی و گویش‌های متفاوت و وضعیت محیطی شخص در آن منظور شده باشد. تبدیل این طرح به یک نمونه استاندارد، مثلا رمزهای معین بازشناسی گفتار، می‌تواند به صورت " ...

بازشناسی گفتار به وسیله کامپیوتر امروزه مورد کاربرد فراوانی دارد مانند فرمان‌های صوتی، محاوره با کامپیوتر، اپراتورهای کامپیوتری ماشین‌های مترجم، تبدیل متن به صحبت و یا برعکس ، تعدادی کاربردهای مهم این موضوع هستند. منظور این طرح پژوهشی، بازشناسی گفتار توسط کامپیوتر و تشخیص گفتار صحبت شده به گونه‌ای که حالات روانی و گویش‌های مختلف و وضعیت محیطی مشخص در آن منظور شده باشد و تبدیل آن به یک نمونه استاندارد مثلا "رمزهای معین" است . بازشناسی گفتار می‌تواند به صورت On Line و ...

هدف : بررسی و میزان استفاده از کامپیوتر در فعالیتهای تحقیقاتی. ...

امروزه پایدارکننده‌های قدرت (PSS) بعنوان یکی از اجزاء اصلی کنترل شبکه‌های قدرت نقش خاصی ایفا می‌نمایند. علیرغم تحقیقات گسترده، تنظیم اینگونه پایدارکننده‌ها با مشکلات عدیده‌ای بخصوص در مورد سیستم‌های چند ماشینه روبروست بطوریکه اثر تنظیم با روش سعی و خطا، زمان و نیروی انسانی زیادی را می‌طلبد. هدف از انجام پروژه ارائه روشهای جدید گرافیکی درمورد تنظیم این پایدارکننده‌ها، به کمک کامپیوترهای شخصی است . کامپیوتر به صورت محاوره‌ای و گرافیکی به کمک طراح می‌آید تا امر تنظیم و آزمایش عم ...

در این طرح نرم‌افزاری تهیه شده است مه بتواند ارتباط فرآیند و کامپیوتر را از طریق کارت واسطه برقرار نماید. ...
نمایه ها:
کارت | 

این پایان‌نامه با عنوان "آموزش و یادگیری به کمک کامپیوتر - مولد درس افزار" ابتدا به بررسی و مطالعه نقش و حضور کامپیوترها در محیطهای آموزشی و فرآیند یادگیری چگونگی استفاده از آنها و مزایا و معایب بکارگیری همراه با بررسی قلمروهای موثر و کاربردی آموزش به کمک کامپیوتر می‌پردازد. سپس با طراحی و پیاده‌سازی زبانی برای بخدمت گرفتن کامپیوترها در محیطهای آموزشی پایان می‌پذیرد. پایان‌نامه شامل دو بخش است . بخش اول با عنوان "آموزش و کامپیوتر" شامل پنج فصل و بخش دوم با عنوان "زبان (Course ...
نمایه ها:
آموزش |