عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4352

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح پژوهشی آنالوگ کامپیوتر: آنالوگ کامپیوتریک وسیله‌ای می‌باشد که در آزمایشگاههای کنترل در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای آموزش و شبیه‌سازی پروسه‌ها و کنترلرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصولا در شبیه‌سازی سیستم‌های پیوسته - زمانی و حل معادلات دیفرانسیلی خطی با ضرایب ثابت بکار گرفته می‌شود و همچنین کاربرد آن در آزمایشگاههای کنترل خطی حس می‌گردد. در ارتباط با این طرح مدارهای چاپی و پرده‌ای مربوطه برای تقویت کننده‌ها و انتگرال‌گیریها و مقایسه کننده‌ها و ضرب کننده‌ها ...

در این طرح تجهیزات آزمایشگاه کامپیوتر کنترل شامل سیستمهای الکتروپنوماتیک ، الکتروهیدرولیک PLC سسیستم و یک دستگاه ماشین‌تراش CNC از طریق مدارهای واسط و یک شبکه انتقال اطلاعات به یک کامپیوتر مرکزی (کامپیوتر PC) متصل می‌گردند. با طراحی نرم‌افزارهای مورد نیاز، کامپیوتر مرکزی اطلاعت زیر سیستم‌ها را مانیتور کرده و با اعمال فرمانهای کنترل زیر سیستم‌ها را بعهده خواهد داشت . کامپیوتر مرکزی در این سیستم علاوه بر کنترل و نظارت بر عملکرد زیر سیستم‌ها اطلاعات شبکه را نیز مدیریت کرده و اطل ...

پیشنهادعبارتست ازطرح و ساختن سخت افزار و همچنین نرم افزار یک مینی کامپیوتر بطور کامل.هدفازماشین موردنظراین است که بتواندجوابگوی درصد زیادی از حوائج کامپیوتری ایران بوده وکشور را تاحدی از واردنمودن کامپیوترهای مختلف بی نیاز سازد. افزایش سریع تعداد کامپیوترهائی که درحال حاضر درایران بکار می روند،همگام با رشد صنعتی بوده و افزایش خیلی زیاد دراحتیاج به کامپیوترها را درآینده نوید می دهد. بنابراین ،ساختن یک کامپیوتر جدید دارای منافع اساسی برای کشور محسوب می شود.چون طیف کاربرد کامپیو ...

بازشناسی گفتار بوسیله کامپیوتر امروزه موارد کاربرد فراوانی دارد مانند فرمانهای صوتی، محاوره با کامپیوتر، اپراتورهای کامپیوتری، ماشینهای مترجم، تبدیل متن به صحبت و برعکس تعدادی از کاربردهای مهم این موضوع هستند. منظور طرح، بازشناسی گفتار توسط کامپیوتر و تشخیص گفتار صحبت شده بگونه‌ای که حالات روانی و گویش‌های متفاوت و وضعیت محیطی شخص در آن منظور شده باشد و تبدیل آن به یک نمونه استاندارد مثلا(رمزهای معین) است . بازشناسی گفتار می‌تواند بصورت on-line و یا بصورت off-line باشد. ...

بازشناسی گفتار به وسیله کامپیوتر، کاربردهای فراوان دارد، مانند: فرمان‌های صوتی، محاوره با کامپیوتر، اپراتورهای کامپیوتری، ماشین‌هخای مترجم، تبدیل متن به صحبت و برعکس ، تعدادی از کاربردهای مهم این ایده هستند. منظور ا اجرای این طرح عبارت بود از: بازشناسی گفتار توسط کامپیوتر و تشخیص گفتار صحبت شده به گونه‌ای که حالت‌های روانی و گویش‌های متفاوت و وضعیت محیطی شخص در آن منظور شده باشد. تبدیل این طرح به یک نمونه استاندارد، مثلا رمزهای معین بازشناسی گفتار، می‌تواند به صورت " ...

بازشناسی گفتار به وسیله کامپیوتر امروزه مورد کاربرد فراوانی دارد مانند فرمان‌های صوتی، محاوره با کامپیوتر، اپراتورهای کامپیوتری ماشین‌های مترجم، تبدیل متن به صحبت و یا برعکس ، تعدادی کاربردهای مهم این موضوع هستند. منظور این طرح پژوهشی، بازشناسی گفتار توسط کامپیوتر و تشخیص گفتار صحبت شده به گونه‌ای که حالات روانی و گویش‌های مختلف و وضعیت محیطی مشخص در آن منظور شده باشد و تبدیل آن به یک نمونه استاندارد مثلا "رمزهای معین" است . بازشناسی گفتار می‌تواند به صورت On Line و ...

هدف : بررسی و میزان استفاده از کامپیوتر در فعالیتهای تحقیقاتی. ...

امروزه پایدارکننده‌های قدرت (PSS) بعنوان یکی از اجزاء اصلی کنترل شبکه‌های قدرت نقش خاصی ایفا می‌نمایند. علیرغم تحقیقات گسترده، تنظیم اینگونه پایدارکننده‌ها با مشکلات عدیده‌ای بخصوص در مورد سیستم‌های چند ماشینه روبروست بطوریکه اثر تنظیم با روش سعی و خطا، زمان و نیروی انسانی زیادی را می‌طلبد. هدف از انجام پروژه ارائه روشهای جدید گرافیکی درمورد تنظیم این پایدارکننده‌ها، به کمک کامپیوترهای شخصی است . کامپیوتر به صورت محاوره‌ای و گرافیکی به کمک طراح می‌آید تا امر تنظیم و آزمایش عم ...

در این طرح نرم‌افزاری تهیه شده است مه بتواند ارتباط فرآیند و کامپیوتر را از طریق کارت واسطه برقرار نماید. ...
نمایه ها:
کارت |