عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از اوایل دههء 60 میلادی شاهد ورود سیستمهای کامپیوتری به کتابخانه‌ها در ایالات متحده و کشورهای اروپایی بوده‌ایم. در ایران، از دههء 50 هجری شمسی، از سیستمهای کامپیوتری جهت ارائهء خدمات در کتابخانه‌ها استفاده می‌شود. از طرفی، استفاده از ابزار و تکنولوژی نوین در ارائهء خدمات نیاز به برنامه‌ریزی دارد. با توجه به این امر که چگونگی انجام برنامه‌ریزی می‌تواند در نتایج حاصل از برنامه‌ریزی تاثیر گذاشته و امکان اتلاف وقت ، بودجه، و نیروی انسانی را پدید آورد، پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعی ...

هدف از انجام پروژه دریافت ، نمایش و چاپ اطلاعات هواشناسی با استفاده از کامپیوتر بوده است . در وضعیت قبلی اطلاعات هواشناسی از طریق چند خط تلکس دریافت و پس از چاپ به صورت دستی مورد استفاده کارشناسان قرار می‌گرفت . با انجام این طرح امکان سریع دسته‌بندی و ذخیره‌ی اطلاعات ، برای پردازشهای بعدی توسط کامپیوتر فراهم گردید. خلاصه‌ای از فعالیتهای انجام شده عبارتند از: -مطالعه و شناسایی اجزاء سیستم -طراحی و ساخت سخت‌افزارهای لازم -نوشتن برنامه‌های دریافت ، نمایش و ذخیره‌ی اطلاعات -تهیه ...
 
هدف این طرح : -1 کامپیوتری کردن سیستم سفارش و تهیه : برای کنترل کردن انتخاب ، سفارش ، وارسی پیایندها و پرداخت صورتحساب‌ها. -2 کامپیوتری کردن فهرستنویسی : برای نگهداری رکورد مجموعه -3 کامپیوتری کردن کنترل امانت : صحافی : برای نگهداری رکورد مربوط به موجود بودن نشریات از جمله توزیع و صحافی . ...

تهیه برنامه کامپیوتری بهره‌برداری بهینه هرمیزان تولیدی از واحدهای گازی با در نظر گرفتن حداقل کردن هزینه‌ها ، حداقل کردن هزینه سوخت مصرفی و لوازم یدکی واحدهای گازی نیروگاه ، کاهش هزینه‌های ارزی و ریالی بهره‌برداری از واحدهای گازی نیروگاه و افزایش عمر مفید واحدها. ...

کلیه کتب با کد کنگره ملی شماره‌گذاری می‌شود و با یک سیستم واحد روی دیسک کامپیوتری ذخیره می‌گردد و امکان استفاده از سیستم On Line کتابخانه‌ای و دسترسی یافتن به یکصد هزار عنوان کتاب لاتین که تاکنون وارد سیستم شده به نحوی که کتابدار بتواند با کلیه واژه‌های مختلف مانند موضوع، عنوان و نویسنده بطور On Line از طریق شبکه سراسری سازمان پژوهشها کتابهای مورد نظر افراد را بیابد، فراهم می‌نماید. ...

بررسیهای مقدماتی نشان داده است که در مورد متون تاریخی و نسخ خطی، تحقیقات متعددی صورت گرفته است .از آنجا که کارهای انجام شده به طور عمده پراکنده و خالی از ابهام نیست ، بازنگری، روزآمد کردن و تکمیل داده‌های مذکور بر اساس مطالعات جدید ضروریست .طرح حاضر به منظور ارائه حداکثر امکانات کیفی و کمی درباره منابع این دوره از تاریخ ایران و تسهیل دستیابی به ماخذ مذکور تهیه و تنظیم شده است .این طرح ابتدا با شناسایی، جمع‌آوری، تنظیم و کامپیوتری ساختن اطلاعات موجود در کتابخانه‌های دولتی تهرا ...

با توجه به تاثیر سرعت ، کیفیت ، هزینه و انجام به موقع پروژه‌های جاری در جذب پروژه‌های مختلف نظامی و غیرنظامی بعدی، لازم است مدیریت با استفاده از روشهای عملی، روند پیشرفت پروژه‌های در حال اجرا را کنترل نموده و هماهنگی لازم را در مقاطع مختلف زمانی بین پروژه‌ها ایجاد نماید. انجام این امر مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه‌ها است . در این سیستم علاوه بر کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، زمان و هزینه اجرای هر پروژه و همچنین کل پروژه‌ها به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار ...

کلیه کتب با کد کنگره ملی آمریکا شماره‌گذاری می‌شود و با یک سیستم واحد روی دیسک کامپیوتری ذخیره می‌گردد و امکان استفاده از سیستم ON LINE کتابخانه‌ای و دسترسی یافتن به یکصد هزار عنوان کتاب لاتین که تاکنون وارد سیستم شده به نحوی که کتابدار بتواند با کلید واژه‌های مختلف مانند ، موضوع ، عنوان و نویسنده بطور ON line از طریق شبکه سراسری سازمان پژوهشهای کتابهای مورد نظر افراد را بیابد ، فراهم می‌نماید. ...