عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه فرآیند های شناسایی و کالیبراسیون ژیروسکوپ فیبر نوری مورد بررسی قرار گرفته اند. در ابتدا تاریخچه ژیروسکوپ ها و به خصوص ژیروسکوپ فیبر نوری و طرز کارکرد آن بیان شده است. با توجه به اینکه هدف اصلی این پروژه به دست آوردن منابع خطای ژیروسکوپ فیبر نوری، شبیه سازی و در نهایت کالیبراسیون آن می باشد، به همین منظور در ادامه، منابع ایجاد کننده خطا بیان شده اند. با مشخص شدن منابع خطا و مدل ریاضی خطای ژیروسکوپ فیبر نوری دو راه کاهش خطا در ژیروسکوپ فیبر نوری بیان شده است. ...

روش مقاومت ویژه یکی از روش های بسیار پرکاربرد و غیر مخرب در شناسایی ویژگی های خاک در مقیاس آزمایشگاهی و میدانی می باشد. محققین مختلفی با اندازه گیری های آزمایشگاهی مقاومت ویژه بر روی نمونه های مختلف خاک، تغییرات این پارامتر را با توجه به ویژگی های ژئوتکنیکی مورد مطالعه قرار داده اند. به منظور انجام این قبیل آزمایش ها، محفظه ای استوانه ای شکل از جنس پلکسی گلاس به قطر 5 سانتی متر و به طول 15 سانتی مرت طراحی و ساخته شد. بر روی جداره استوانه، شیاری به عرض 0/5 سانتی متر تعبیه شد ت ...

هر مدل رفتاری قبل از اینکه مورد استفاده قرار گیرد، بایستی بر اساس نتایج آزمایشات آزمایشگاهی کالیبره شود. در روشهای کالیبراسیون سنتی، از سطوح تنش و کرنش در حالتهای خاصی که خاک در طی انواع مشخصی از آزمایشات آزمایشگاهی متحمل آن میشود، استفاده میگردد. گاهی اوقات، این روش کالیبراسیون مدلهای رفتاری (روش سنتی)، قادر نیست رفتار کلی خاک (رفتار خاک در هر نقطه ای از منحنی تنش-کرنش) را پوشش دهد. در این پایان نامه، یک تکنیک جستجوی سیستماتیک برای کالیبراسیون مدلهای رفتاری، بر مبنای الگوریت ...

در این پژوهش روشی برای کالیبراسیون انرژی سوسوزن پلاستیک(AT1315) با استفاده از الکترونهای پراکندگی کامپتون ارائه شدهاست. علت انتخاب فوتونهای γ برای این منظور این است که باریکه های الکترونی تک انرژی در محـدوده MeV3– 5/0 وجودندارند و الکترونهای تبدیل داخلی که تک‌انرژی میباشند نیز با مشکل کاهش انرژی در پوشش چشمه مواجه هستند. بنابراین سوسوزن مورد نظر را در معرض تابش فوتون‌هایی با انرژی511،662، 1173، 1332و keV 1275 قرارداده و طیف گامای آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کنیم. در این پژوهش ...

در این پژوهش روشی برای کالیبراسیون انرژی سوسوزن‌ پلاستیک(AT1315) با استفاده از الکترون‌های پراکندگی کامپتون ارائه شده‌است. علت انتخاب فوتون‌های ? برای این منظور این است که باریکه‌های الکترونی تک‌انرژی در محـدوده MeV3– 0/5 وجودندارند و الکترون‌های تبدیل داخلی که تک‌انرژی می‌باشند نیز با مشکل کاهش انرژی در پوشش چشمه مواجه هستند. بنابراین سوسوزن مورد نظر را در معرض تابش فوتون‌هایی با انرژی511،662، 1173، 1332و keV 1275 قرارداده و طیف گامای آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کنیم. در این ...

نشت یکی از مشکلات اصلی در شبکه‌های توزیع آب می‌باشد. در شبکه‌های توزیع، نشت آب درصد قابل توجهی از آب به‌حساب نیامده‌ی فیزیکی را تشکیل می‌دهد. یکی از روش‌های نشت‌یابی در شبکه‌ی توزیعآب، برداشت فشار در چند نقطه از شبکه و انجام فرآیند کالیبراسیون به‌صورت انجام بهینه‌سازی یک تابع هدف با قیودی مشخص می‌باشد. از این‌رو علاوه بر تحلیل هیدرولیکی شبکه، نیاز به استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌یابی می‌باشد. در اینپایان‌نامه، تعیین موقعیت و مقدار نشت، بر اساس روشی برپایه‌ی بهینه‌یابی از ...

تخمین صحیح تبخیر و تعرق عامل مهمی در ارتقای کارآیی مصرف آب می‌باشد. روش فائو پنمن مانتیث در محاسبه تبخیر و تعرق، روش استاندارد معرفی شده توسط سازان فائو، نیازمند اطلاعات هواشناسی متعددی است و استفاده از این روش با محدودیت مواجه می‌باشد. در این مطالعه، روش‌ هارگریوز که تنها به اطلاعات درجه حرارت و تشعشع نیاز دارد، در 20 ایستگاه در شمال غرب ایران مورد کایبراسیون و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کالیبراسیون اثر معناداری بر روی کارآیی روش‌ هارگریوز داشته است. ...

هر مدل رفتاری قبل از اینکه مورداستفاده قرار بگیرد، بایستی بر اساس نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی کالیبره شود. در روش‌های مرسوم کالیبراسیون سنتی، از سطوح تنش و کرنش در حالت‌های خاص که خاک در انواع مشخصی از آزمایش‌های آزمایشگاهی متحمل آن می‌شود، استفاده می‌گردد. در این تحقیق، یک تکنیک جستجوی سیستماتیک برای کالیبراسیون مدل رفتاری بر مبنای روش تاگوچی معرفی شده است. مدل رفتاری الاستو-پلاستیکی که در این تحقیق از آن استفاده شده است، مدل خاک سخت شونده و کالیبراسیون بر اساس نتایج آزمایش ...

جو زمین به عنوان یک سامانه دینامیکی پیچیده از اهمیت بسیار زیادی به خصوص در علم سنجش از دور برخوردار می باشد. جو زمین اغلب به عنوان یک مانع برای سنجش از دور سطح زمین به حساب می آید. برای جبران و حذف اثرات جوی از تصاویر سیستم های تصویر برداری چند طیفی و ابر طیفی الگوریتم های متنوع تصحیح جوی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این تحقیق ارزیابی و مقایسه نتایج به دست آمده از انواع روش های کالیبراسیون بر روی داده های استر به منظور معرفی روش بهینه با توجه به امکانات موجود و ویژگی ها ...