عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 723

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : بررسی و ارائه علل عمده رشد تعداد کارگاههای خرید و فروش کالا در کشور. روش و مواد بکار رفته و روشهای تجزیه و تحلیل طرحک در این طرح با استفاده از آمار کارگاههای خرید و فروش کالا آمارهای کارگاههای صنعتی مالیات به تفکیک هر یک از فعالیتها، برآرود سود این کارگاهها نیز اقدام شده است . سپس با توجه به انطباق فعالیتهای کارگاههای خرید و فروش کالا آمارهای کارگاههای صنعتی نیز استخراج و نسبت به برآورد سود این کارگاهها نیز اقدام شده است . بر این اساس ، شاخص نسبت سود به سرمایه‌گذاری در ...

فصل نخست (کلیات ) است که خود متشمل بر سه مبحث و هر مبحث مرکب از چندین گفتار است . مبحث اول، در خصوص بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی تسلیم (کالا) و مبحث دوم درخصوص (شرایط تسلیم) است . که خود نیز در برگیرنده سه گفتار درباره، (مکان تسلیم کالا)، (زمان تسلیم کالا) و هزینه‌های تسلیم کالا می‌باشد. مبحث سوم، که در مورد (اقسام تسلیم کالا) می‌باشد، مشتمل بر دو گفتار است . گفتار اول در رابطه با تسلیم واقعی است و گفتار دوم، در خصوص تسلیم حکمی می‌باشد. فصل دوم، راجع به آثار و نتایج تسلیم کالا ا ...
نمایه ها:
تحویل | 
کالا | 
بیع | 

بازاریابی نام تجاری ، یک محدوده بسیار تخصصی در بازاریابی بوده و فرایند نام سازی و مدیریت نام تحت مبحث گسترده ای بعنوان استراتژی نماسازی مطرح می گردد. بطور کلی مجموعه باورها، ایده ها و نظرات افراد و گروههای موثر بر سازمان (مانند مشتریان) نسبت به سازمان ، نمای آن را بوجود می آورد. با توجه، به اینکه شناخت و وضعیت یک کالا، همراه با نام آن می باشد ، لذا هر گونه قضاوت و برداشت (نما) افراد در این راستا ، می تواند انتخاب مشتریان را نسبت به کالای مورد نیازشان تحت تاثیر قرار دهد. در ت ...

در این تحقیق، تابع تقاضای حمل و نقل جاده‌ای کالا از استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته است . مطالعات پیشین نشان می‌دهد که ساختار ریاضی مدلهای تقاضای حمل و نقل عمدتا از نوع مدلهای جاذبه‌ای است . این مدلها با استفاده از یک سری متغیرهای اقتصادی، اجتماعی شامل جمعیت ، تولید ناخالص داخلی، تعداد شاغلین واحدهای تولیدی، ارزش افزوده، ارزش مواد اولیه استفاده شده توسط واحدهای تولیدی و مسافت مبادی و مقاصد حمل کالا، تخمین زده می‌شوند. برای تخمین تابع تقاضای حمل و نقل جاده‌ای کالا از استا ...

مبانی مسئولیت مدنی خسارت ناشی از استعمال کالای معیوب بر دو قسم می باشد. مسئولیت قرار دادی و مسئولیت خارج از قرارداد. در این رابطه: تئوریهای تضمین اسمنی مبیع و فرض آگاهی فروشنده حرفه ای از عیوب کالا در مسئولیت قراردادی و تئوریهای تقصیر و مسئولیت محض در مسئولیت خارج از قرارداد مطرح می شوند. در تئوری تقصیر که اساس مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه را تشکیل می دهد، مشکل اساسی، اثبات تقصیر تولید کننده و فروشنده توسط مصرف کننده زیان دیده می باشد. در حالیکه در تئوری تضمین ایمن مبی ...

واسطه‌گری یا قاچاق کالا، فعالیتی است غیرقانونی که از طریق آن افراد مبادرت به ورود یا خروج کالاهای غیرمجاز یا کالاهایی که در انحصار دولت می‌باشد، می‌کنند. در سالهای اخیر گروه‌هایی از زنان نیز در کنار مردان به امر واسطه‌گری و قاچاق کالا اقدام می‌کنند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در گرایش زنان به کار واسطه‌گری قاچاق کالا، شناسایی مسائل و مشکلات زنانی که به این کار مشغولند و شناسایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از اشتغال زنان به این کار است . نوع تحقیق توصیفی کاربردی است ...

حمل و نقل از ارکان زیر بنائی توسعه اقتصادی کشور بوده و نقش اساسی در توسعه تجارت خارجی دارد کشور جمهوری اسلامی ایران از نظر جغرافیا در یک موقعیت استراتژی قرار دارد که از طریق دریای خزر به بنادر کشورهای آسیایی میانه و از طریق بنادر جنوبی به اقیانوس هند و آفریقا ارتباط دارد . ایران همواره در طول تاریخ به مناسبت شرایط ویژه سوق الجیشی و جغرافیایی در مسیر تجارت شرق و غرب از لحاظ ترانزیت کالا بوده است . امروزه ایران می تواند با فراهم آوردن تسهیلات لازم ارتباطی به یک منبع جدید درآمد ...
نمایه ها:
کالا | 
مسیر | 

در قراردادهای بیع بین‌المللی کالا و سایر قراردادهای مربوط به مبادله‌بین‌المللی کالا هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند بدون استفاده از شخص‌ثالثی بازرسی کالای موضوع قرارداد را بر عهده گیرد. اما واقعیت این است‌که امروزه مواردی که طرفین یا یکی از آندو مبادرت به بازرسی کالا نمایندبسیار نادر و غیرمعمول است ، زیرا قرارداد بیع بین‌المللی کالا بین کسانی‌منعقد می‌شود که فاصله زیادی بین آنها وجود دارد و بازرسی کالا نیزنیازمند دانش فنی و تخصص زیادی می‌باشد. بنابراین انجام بازرسی کالا وسایر ...

در سال 1365 طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور وابسته به سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت مطالعه و برنامه‌ریزی جامع حمل و نقل کشور را عهده‌دار گردید. در گزارش شرح خدمات طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور (2) هدف از این طرح، "طراحی سیستمی بهینه، فراگیر و پویا از سیستم حمل و نقل کشور به صورت کلان و براساس بهبود وضعیت موجود، جهت تامین جابجایی اقتصادی و ایمن کالا و مسافر در راستای سیاستهای توسعه اقتصادی کشور" ذکر شده است . چارچوب مطالعه طرح حمل و نقل کشور مشتمل بر چهار قسمت عمده: 1) جمع‌آو ...
نمایه ها:
جریان | 
کالا |