عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کمپلکس پلوتونیک تکنار که درشمال غربی شهرستان کاشمر (شمال بخش بردسکن) واقع است ، متشکل از سنگهای گرانیتی، گرانودیوریتی، تونالیتی، گابرودیوریتی است که تقریبا بصورت یک کمپلکس حلقوی دگرنوا(dissordant) سنگهای دگرگونی درجه خیلی پایین سازند تکنار را تحت نفوذ قرار داده‌اند. سن نسبی این کمپلکس برخلاف نقشه زمین‌شناسی 250000ˆ1 منتشر شده توسط سازمان زمین‌شناسی کشور، بصورت زیراست : جوانترین فاز، فازگرانیتی (لوکوگرانیت) است که فازهای قبلی (گرانودیوریتی و گابرودیوریتی) را مورد نفوذ قرار داد ...

این طرح بمنظور دست‌یابی به مهمترین و پر محصول‌ترین ارقام گندم با صفات و خصوصیات مطلوب و برای معرفی ارقام جدید که مناسب مناطق سرد و کوهپایه‌ای میباشد با توصیه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با میزان بذر مصرفی 150-170 کیلوگرم در هکتار با ردیف کار و میزان کود 200 کیلوگرم فسفات آمونیم و 260 کسلوگرم کود اوره با 2 هکتار از اراضی مستعد کشت گندم در منطقه و تقسیم‌بندی آن به دو قطعه مساوی در شرایط برابر از نظر تهیه بستر بذر بمرحله اجرا در آمد. طرح مذکور در جهت شناسائی یک بذر مقا ...

هدف این تحقیق بررسی نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی شهرستان "کاشمر" با دید جامعه‌شناختی است که با استفاده از روش مطالعه موردی "Case study" به تبیین این نابرابری‌ها از زاویه یادشده پرداخته شده است . این تحقیق در 4 فصل تنظیم گردیده است : در فصل اول ضمن عنوان مساله به نابرابری اجتماعی، فقر اجتماعی، قشربندی اجتماعی و ارائه پنج ویژگی عمده قشربندی اجتماعی پرداخته شده است . فصل دوم شامل ماهیت و توسعه نظریات قشربندی اجتماعی می‌باشد که در آن ماهیت و اهمیت نظریه در علوم، سرمشق (پارادایم)ه ...

هدف این تحقیق بررسی نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی شهرستان "کاشمر" با دید جامعه‌شناختی است که با استفاده از روش مطالعه موردی @Case Study" به تبیین این نابرابری‌ها از زاویه یادشده پرداخته شده است . این تحقیق در 4 فصل تنظیم گردیده است : در فصل اول ضمن عنوان مساله به نابرابری اجتماعی، فقر اجتماعی، قشربندی اجتماعی و ارائه پنج ویژگی عمده قشربندی اجتماعی پرداخته شده است . فصل دوم شامل ماهیت و توسعه نظریات قشربندی اجتماعی می‌باشد که در آن ماهیت و اهمیت نظریه در علوم، سرمشق (پارادایم)ه ...

مطالعه براکیوپودهای سازند بهرام در ناحیه جنوب کاشمر (کوه فغان). توالی ضخیمی از سنگهای پالئوزوئیک در منطقه جنوب کاشمر برونزد دارند. رسوبات دونین در این منطقه متشکل از سه واحد سنگ چینه‌ای، پادها، دولومیت سیبزار و آهک بهرام میباشد. مجموعه مورد مطاله در 13 کیلومتری جنوب کاشمر (کوه فغان) قرار دارد. از این مقطع بیش از 700 نمونه دگاژه ماکروفسیل جانوری جهت مطالعه فسیل‌شناسی و 20 نمونه سنگی برای مطالعات میکروفاسیس و محیط رسوبی برداشت گردید. مقطع مورد مطالعه متشکل از دو سازند دولومیت س ...
نمایه ها:
کاشمر | 

کانسار آنتیموان کلاته چوبک در حدود 65 کیلومتری شمال کاشمر واقع شده است. هدف از انجام این پایان نامه شناسایی این کانسنگ و بررسی امکان فرآوری آن با روشهای کانه آرایی است. اثر مطالعه فرآوری کانسنگ کلاته چوبک پس از نتایج آزمونهای مختلف نشان داد که مقدار طلا در این کانسنگ قابل توجه نیست . عملیات فرآوری بر روی افزایش عیار آنتیموان کانسنگ متمرکز شد . کانی اصلی کانسنگ ، سولفید آنتیموان یا استیبینیت است که به همراه سینابر و اکسید آنتیموان دیده می شود. در مقابل باطله اصلی کلسیت و مقدار ...

محدوده مطالعاتی در شمال‌شرق ایران و 30 کیلومتری شمال‌شرق شهر کاشمر، در کنتاکت بلافصل شمال گسل درونه و بلوک لوت و بخش مرکزی کمربند آتشفشانی- نفوذی خواف- کاشمر- بردسکن واقع شده است. براساس سن‌سنجی U-Pb زیرکن از یک نمونه گرانیتوئیدی (40 میلیون سال؛ ائوسن میانی)، در زمان ائوسن و در پاسخ به فشارش ناحیه‌ای، حرکات امتدادلغز چپگرد گسل‌های درونه و تکنار در محیط شکنا (brittle) سبب رخداد ساختارهایی چون گسل‌های مزدوج و شکستگی‌های ریدل شده،که شرایط را برای صعود ماگما و محلول گرمابی مهیا ک ...

روند تخریب مراتع در سطح کشور در چند دهه اخیر بطور خیره کننده‌ای رشد داشته است . این تخریب بیش از آنکه معلول عوامل طبیعی نظیر شرایط نامساعد جوی باشد (حتی در بسیاری از موارد شرایط نامساعد جوی در اثر تخریب و نابودی پوشش گیاهی به وجود آمده است)، معلول عملکرد غلط و غیرمنطقی و غیرعلمی انسان است . درست به همین دلیل است که مبارزه و مقابله با روند تخریب مراتع و در پی آن اصلاح و احیاء مجدد آنها مشکل‌تر می‌گردد. انسان به عنوان فاکتوری که واکنشهای مختلفی از خود در برابر فرآیندهای گوناگون ...
نمایه ها:
مرتع | 
کاشمر | 

توده گرانیتوئیدی کاشمر واقع در شمال شرقی ایران مرکزی، بخش بزرگی از کمربند ماگمایی شمال گسل درونه است که در سنگ های ولکانیکی ائوسن آغازین نفوذ کرده و با رخنمونی وسیع از پلوتون های I-type که عمدتاً دارای سنگ های فلسیک از نوع گرانیت و گرانودیوریت هستند. دایک های آپلیتی متعددی توده گرانیتوئیدی مذکور را قطع کرده اند و این گرانیتوئیدها دارای آنکلاوهای میکروگرانولار مافیک هستند. بر اساس مطالعات پتروگرافی، ترکیب سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه از گرانیت، آندزیت تا داسیت متغیر می باشد. تع ...