عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 670

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قبل از بیان هدف این مطلب بیان شود که شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان و شرکت نساجی به عنوان یک مجموعه و شرکت دیده شده و هرکجا که عنوان شرکت ریسندگی بافندگی کاشان یا شرکت آمده منظور هر دو مجموعه باهم است . هدف از این تحقیق تعیین یک برنامه استراتژیک با توجه به نقاط قوت و ضعف شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان بررسی محیط و پیش بینی آینده ( از جمله تغییرات بازار ، سیاستهای اقتصادی ، سیاسی صنعت نساجی ، و ... ) و کلا تهدیدها و فرصتهایی که می تواند وجود داشته باشد و بسیج کلیه امکانات و افراد ...

پژوهش حاضر پژوهشی است از نوع توصیفی که تحت عنوان بررسی رضایت شغلی کارکنان دولت در شهر کاشان سال 1378 انجام شده است . هدف کلی این پژوهش تعیین رضایت شغلی در کارکنان دولت در شهر کاشان بوده است و اهداف جزئی این تحقیق عبارتند از: تعیین ویژگیها دموگرافیک کارکنان دولت در شهر کاشان سال 1378 (سن، جنس ، سابقه کار، نوع کار، ساعات کار، وضعیت استخدامی، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان میزان تحصیلات ، نوع بیمه، میزان حقوق و بعد اداره)، تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان در شهر کاشان سال 1378 از تامین ...
نمایه ها:
کاشان | 
1378 | 

از سال 1363 طرحی پژوهش تحت عنوان جمع آوری و شناسائی گیاهان منطقه کاشان و ایجاد هرباریوم منطقه توسط ایستگاه پژوهشی کاشان بمدت 4 سال اجرا، که اعتبار آن توسط کارخانه اسانسگیری کاشان تامین گردید. لیکن بدلیل گستردگی مساحت و نیز تغییر مدیریت کارخانه مذکور اجرای طرح تقریبا بطور نیمه تمام باقی ماند. لذا لزوم ادامه طرح جمع آوری و شناسایی گیاهان این منطقه کاملا محسوس است. با توجه به ضرورت و هدف طرح این بررسی در مناطق کویری و بیابانی و کوهستانی از منطقه جنوبی قم تا شماب نطنز ( محدوده جغ ...

باغ فین یکی از زیباترین شاهکارهای باغ سازی جهان در کاشان است؛ خانه عامریها، خانه بروجردیها، خانه عباسیها... از زیباترین خانه های جهان در کاشان است؛ مسجد آقابزرگ، از بدیع ترین نمونه های معماری مسجد و مدرسه در کاشان است. بقعه شاهزاده ابراهیم و بقعه های نظیر آن، با معماری خاص و گنبدهای مخروطی شکل بی نظیر در کاشان است؛ و نه فقط اینها، قمصر کاشان هم هست و ابیانه تاریخی که یک اثر هنری یکپارچه است و بسیار آثار ارزشمند دیگری که هست و به چشم نیامده است و به زودی دیگر نخواهد بود؛ مثل خ ...

لیشمانیوز به عنوان یک مشکل بهداشتی در جهان از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند. لیشمانیوز جلدی در اکثر نقاط ایران بصورت آندمیک در کانون‌های شهری و روستایی وجود دارد. این بیماری در شهرستان آران و بیدگل (منطقه جنوب شرق کاشان) بومی شده و اخیرا موارد انسانی بیماری در منطقه شمال‌غرب کاشان مشاهده می‌شود. به منظور روشن شدن وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری این تحقیق در منطقه مذکور در کاشان در سال 1378 صورت پذیرفت . ...

این مطالعه با عنوان (بررسی قد و زون هنگام تولد در کاشان -دی ماه 1371) بر روی 547 نوزاد انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد میزان کم وزنی هنگام تولد نوزاد در کاشان 6 درصد می‌باشد. این میزان برای دختران 5/4 و برای پسران 6/5 درصد است . حدود اطمینان 95 درصد میزان واقعی کم وزنی نوزاد را در این منطقه بین 4 تا 8 درصد نشان می‌دهد. میانه وزن نوزاد به هنگام تولد 3300 گرم و میانگین وزن 3301 گرم برآورد شد. حدود اطمینان 95 درصد میانگین واقعی وزن نوزاد به هنگام تولد را در فاصله 3253 تا 3 ...
نمایه ها:
نوزاد | 
تولد | 
وزن | 
قد | 
کاشان | 

این طرح بااهداف جمع‌آوری وشناسایی گیاهان منطقه کاشان و بررسی اثرات درمانی آنها ودرنهایت توصیه برای تولیددارو ازگیاهان مناسب انجام میشود.ضمن اجرای طرح هرباریوم گیاهان منطقه درایستگاه کاشان تشکیل وبهره ورتکمیل خواهدشد. ...

براساس تجربیات حاصله در شنزارها کشت نهال یک ساله گونه اسکنبیل به علت کوچک بودن ریشه و ساقه پس از کاشت در عرصه شنزارها در اثر هجوم طوفان و ناپایداری خاک در حوزه‌های برداشت ، ترازیت ، ترسیب در معرفی نابودی قرار می‌گیرند(عملیات نهالکاری سال 1370 در شنزارهای کویر ارغوانی، کویر چاه‌محمدی و مرغاب کاشان) و براساس تجربیات موجود نهالهای دو یا سه مقاومت بیشتری در مقابل حمله طوفان از خود نشان می‌دهند و بهتر مستقر می‌گردند(عملیات نهالکاری در سال 1361 در شنزارهای گوره بارانداز، کاشان) از ...
نمایه ها:
نهال | 
گیاه | 
کاشان | 
گونه | 
سن | 

عیوب انکساری و بخصوص نزدیک‌بینی از علل شایع و قابل اصلاح دید در افراد و بخصوص در کودکان و نوجوانان است . با توجه به عوارض حدی ناشی از عدم تشخیص و درمان به موقع آن بخصوص در سنین کودکی و نوجوانی، بیماریابی و تعیین فراوانی آن در این گروههای سنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . در این تحقیق هدف تعیین فراوانی عیوب انکساری در بین دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی مدارس کاشان میباشد. مواد و روشها: در این مطالعه ابتدا آمار کلی مقاطع مختلف دانش‌آموزان از آموزش و پرورش شهرستان کاشان گرفته ...