عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به اين كه انسان موجودي اجتماعي خلق شده است ،هرجامعه اي براي تداوم حيات وبقا،به كاروفعاليت ا فراد احتياج دارد . به همين دليل است كه عزت وسربلندي هرجامعه در گرو كار وتلاشي است كه توسط اشخاص آن جامعه انجام مي گيرد . ازآن جا كه بزرگ ترين واساسي ترين بخش زندگي هر انسان راكار تشكيل مي دهد ،در آيين ها و اديان مختلف ،ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به كار بيان شده است. در اين پژوهش پديده كار از ديدگاه قرآن وعهدين مورد مطالعه قرارمي گيرد.به اين صورت كه با مطالعه ي قرآن و احاديث م ...

کار لازمه زندگی بشر است و برای همه اقشار جامعه امری ضروری به شمار می‌آید. پیشرفت هر کشور مبتنی برعملکرد افراد آن جامعه می‌باشد. بر همین اساس مبحث کار و بیکاری یکی از مباحث مهم در علوم مختلف از جمله جامعه-شناسی و اقتصاد می‌باشد. معارف و متون دینی و سیره‌ی اولیاء دین نیز بر این مسئله تأکید فراوان داشته‌اند. اسلام کار را مطلوب و محبوب معرفی می‌کند و به دنبال آن تنبلی و سستی را نکوهش می‌کند. این تحقیق به بررسی مسأله کار و تلاش از دیدگاه حضرت علی (ع) پرداخته است. بنابراین ابتدا مف ...

مطالعه حاضر برخلاف ادبیات موجود در حوزه اخلاق کار در ایران، با رویکردی انتقادی اخلاق کار را نه به عنوان متغیری مستقل، بلکه در ارتباط با روح حاکم بر سازمان کار بررسی می کند.در ادبیات توسعه، اقتصاد رانتی و فرهنگ منتج از آن، همواره از موانع فرهنگ کار در کشورهایی مانند ایران قلمداد می شود. این پژوهش، از ترکیبی از سه نظریه «روح سرمایه داری ِبولتانسکی و چیاپللو(1990)»، «اخلاق کار پروتستانیِ وبر(1371)»، و «نظریه دولت رانتی (به طور مثال اسکاچپول،1982؛ لوچیانی و ببلاوی، 1987)» بهره م ...

حیات بشر بر اساس حرکت و کار بنا نهاده شده است و این امر مهم ریشه در فطرت وجودی انسان دارد ؛ خداوند در قرآن کریم آیات متعددی نازل نموده که هدایتگر بشر به سوی این امر فطری می باشند . از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع) نیز که راهنمایان حقیقی بشر به سوی کمال بعد از کلام وحی هستند ؛ سخنان گهر باری در این زمینه روایت شده است ؛ که نشان دهنده اهمیت این موضوع می باشد . ما در این رساله به بررسی ابعاد مختلف کار و تلاشگری و روشهای گسترش آن بر مبنای قرآن کریم و احادیث مختلفی که ...

چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط متقابل برن بر افزایش توانمندی روانشناختی شغلی و کاهش تعارض کار ـ خانواده پرستاران بیمارستان امام سجاد (ع) بوده است.با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین پرستاران زن متاهل دارای فرزند با رعایت شرایط ورود به گروه تعداد 30 نفر انتخاب شد.این افراد به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند و سپس به روش تصادفی در یکی از گروه های آزمایش و دیگری کنترل گمارده شدند. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی « پیش آزمون پس آزمون با گروه کن ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مقطعی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-زمینه یابی پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 می باشد. با مراجعه به جدول مورگان تعداد 216 نمونه برای جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها مربو ...

با وقوع انقلاب مشروطه و پدید آمدن فضای نسبتاً باز سیاسی، نخستین اتحادیه‌های کارگری شکل گرفتند. سپس به همراه افول دوره‌ی انقلابی، این اتحادیه‌های رو به ضعف نهادند. پس از پیروزی انقلاب اکتبر 1917 و پایان گرفتن جنگ اول جهانی، جان تازه‌ای در کالبد اتحادیه‌های کارگری دمیده شد. این بار، دامنه فعالیت اتحادیه‌ای گسترده شد و تا تغیر سلطنت از قاجار به پهلوی، در مراکز کارگری تداوم یافت. هر چند در این دوره اتحادیه‌های کارگری زیر فشار نیروهای حکومتی قرار داشتند و حکومت رضا شاه ادامه فعال ...

این پژوهش به بررسی تأثیر سبک رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری مدیران با میانجیگری معنویت مدیران در شرکت پارس‌خودرو پرداخته است. نوع تحقیق از لحاظ سطح تحقیق، کاربردی،به لحاظ هدف، تبیینی همبستگی و به لحاظ نوع داده ها و تحلیل ها، پیمایشی می باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران شرکت پارس‌خودرو در سال 1393 می‌باشد(700 نفر). برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه ی رهبری معنوی فرای با پایایی 0.921، کیفیت زندگی کاری والتون با پایایی 0.849 و معنویت میلیمن با پایایی 0. ...