عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئله‌ی کارکرد در ظروف سفالین، بی هیچ واسطه‌ای قابل مشاهده است. ارتباط اساسی میان فرمِ ظروف و کارکرد آنها، مبین عینی این موضوع می‌باشد. علی‌رغم تعاریف و رویکردهای متعدد و متفاوت به هنر اسلامی و همچنین اهمیتِ پرداختن به موضوع کارکردِ سودمند در آثار اسلامی، کمتر با تعاریفی مواجهیم که به این وجه عینیِ آثار رغبت نشان دهند. به همین دلیل با مطالعه‌ی نقد ساختارشکنی که بر مبنای شناسایی وجوه وابسته به امور متافیزیکی در یک موضوع و بی‌اعتبار نمودن آنها در جهت به تعادل رساندن ساختار، است ...