عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر احساس امنیت زنان تهیه شده است و در ادامه به بررسی نقش کارکردهای شبکه اجتماعی فیسبوک بر احساس امنیت اجتماعی زنان غرب تهران و ادراک و اطمینان مستقیم و غیر مستقیم آنان از اوضاع و شرایط حضور درمحیط مجازی پرداخته است. با شکل‌گیری روابط اجتماعی با الگوی ارتباطی جدید فعالیت بیشتر زنان در فضای مجازی امری نیست که بتوان آن را انکار کرد یا نادیده گرفت؛ بنابراین مسئله ای که هم اکنون باعث تشدید احساس ناامنی به ویژه در زنان در ابعاد گون ...

هدف از این پژوهش بررسی اعتباریابی نسخه‌ی فارسی مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی 24 ماده‌ای کودک و نوجوان 12 تا 18 ساله در بین دانش‌آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستانی شهر بوشهر بود. نمونه-ای به حجم 636 نفر (299 نفر راهنمایی و 337 نفر دبیرستانی) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله-ای انتخاب و با مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی پرایس و همکاران (2002) و مقیاس مهارت اجتماعی ماتسون مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که تحلیل عاملی به روش مولفه‌های اصلی با چرخش پروماکس بر ...

با وجود تغییرات چشمگیر و گسترده‏ در عقاید، ازرش‏ها و باورهای مرتبط با ازدواج و خانواده در ایران، پژوهش‏های محدودی به تحلیل تفاوت‏ها، روندها، دلایل و پیامدهای این تغییرات نگرشی پرداخته‏اند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر یکی از مولفه‏های بومی و سنت‏های اسلامی- ایرانی تشکیل خانواده، یعنی مهریه‏های ازدواج، به مطالعه نگرش‏های شهروندان شهر یزد نسبت به کارکردهای اجتماعی مهریه پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از داده‏های حاصل از پرسشنامه‌ی محقق ساخته در بین نمونه 612 نفری از شهروند ...

در پژوهش پیش رو «نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در مدیریت بحران» با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. مسأله اصلی این پژوهش شناخت کارکردها و ویژ‌گی‌های خاص شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی به عنوان رسانه‌هایی نوین در مدیریت بحران است. در کنار آن به دنبال فهم شباهت‌ها و تفاوت‌های این کارکردها با رسانه‌های جمعی و هم‌چنین یافتن راه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در مدیریت بحران است. داده‌های این پژوهش با استفاده از روش کیفی، رویکرد نظریه ز ...

تاریخ شعر عربی سرشار از فراز و فرودهایی قابل تامل است؛ شعری که گاه در خدمت قبیله و چندی در خدمت حزب ها وگروه های سیاسی بوده است تا اینکه درهای جهان عرب به روی غرب باز شد. از اینجا بود که شعر عربی، در پیوندی جدید با جامعه و سیاست متبلور شد. شعر معاصر عرب به تقلید از شعر غرب مراحل مختلفی را سپری کرده است و شاعران عرب سعی داشتند ادبیات خود را با جامعه هماهنگ کنند. این شاعران در دوره ای که زبان عربی دچار انحطاط شده بود و زبان و ادبیاتشان نیاز به محافظت داشت به دنبال مکتب کلاسیسم ...

این پژوهش به دنبال آن است تا به بررسی تطبیقی کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه دورکیم و علامه طباطبایی بپردازد تا بدین وسیله وجوه اشتراک و افتراق دیدگاههای آنان رادر این زمینه نشان دهد. دورکیم و علامه طباطبایی با وجود اینکه دارای مبانی نظری متفاوتی هستند، اما هر دو برضرورت همیشگی دین و قوانین دینی در جامعه اذعان دارند.به اعتقاد دورکیم دین بر حسب نوع جوامع خصوصیات متفاوت پیدامیکند. ایشان برای دین دو بعد عقیدتی و مناسکی مطرح می کند اما عنصر اصلی دین را بعد مناسکی آن می داند. آ ...

مرگ بحرانی ترین مسئله در تمام مذاهب است. بشر مجبور است در زیر سایه‌ی مرگ زندگی کند و همواره از آن بیمناک باشد. مرگ و زندگی جز آن که دو روی یک سکه‌اند پیوند عمیق‌تری نیز دارند: زندگی به واسطه ی مرگ رویّه می‌یابد. زندگی و مرگ به هم وابسته‌اند، نه از آن حیث که هر مفهومی با ضد خود پیوند دارد؛ بلکه از حیث وجودی هم میان این مفهوم پیوندهای عمیقی هست. هم مرگ و هم زندگی با هم وجود دارند. نه این‌که یکی پس از دیگری باشد. این دو نیازمند یکدیگراند تا آنجا که آگاهی از یکی به آگاهی از دیگری ...

خودکشی مرگی است که عمداً به دست خود شخص حاصل می شود و یک عمل اتفاقی وبی معنا نیست؛ برعکس، راهی برای رهایی از یک مسئله یا بحران است که بدون استثناء شدیداً شخص را رنج می دهد. آمارهای جهانی نشانمی دهند که خودکشی در دهه های اخیر رو به افزایش بوده و الگوی سنی آن در حال تغییر است.هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبکهای فرزند پروری وسلامت روان والدین افراد اقدام کننده به خودکشی با والدین افراد عادی است. جامعه آماری پژوهشدر گروه مطالعه عبارت است از 441 نفر از والدین افرادی که درسالهای (1386 ...

رساله حاضر پژوهشی است در زمینه بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت روان، که به روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت آماری این پژوهش، کادر درمان بیمارستان زارع و امام خمینی (ره) می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت تأثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت روان کادر درمان بیمارستان می باشد. جهت رسیدن به این هدف، با توجه به تاریخچه سلامت روان و بررسی تحقیقات و تئوری های مناسب، موضوعات اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شد و در نهایت ...