عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 115

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دوران صفویه یکی از دوره‌های درخشان تاریخ ایران بعد از اسلام بوده‌است که در آن دولتی اسلامی در گستره دو قرن‌ونيم توانست ایران را تبدیل به یک قدرت جهانی با توانمندی‌های سیاسی اقتصادی و نظامی کند. شکوفایی اقتصاد این دوره در آثار غرب و شرق انعکاس داشته و مطالعه آن می‌تواند رهنمودهای فراوانی برای اقتصاد کنونی ما داشته باشد. با توجه به آنکه مطالعات علمی اقتصادی در این زمینه بسیار کم بوده است، بسیاری از مطالعات ما طبیعتا بسترشناسی اقتصاد آن دوره خواهد بود. بازار یا به عبارتی اقتصاد ...

یکی از ویژگیهای اساسی جامعه مدنی ، حضور پر رونق نهاد ها و تشکلهای علمی و فرهنگی خود انگیخته است ، نهادهایی که بتوانند در کنار دولت ، تمام ظرفیتهای علمی و فرهنگی موجود جامعه را پوشش و ارتقا دهند انجمنهای علمی و پژوهشی نمونه ای روشن از مصادیق نهادهای مدنی است در نوشته حاضر پس از بیان سابقه انجمنهای علمی در جهان و ایران تلاش شده است با بهره گیری از رویکرد کارکرد گرایی به تبیین نقش و آثار این نهاد ها پرداخته شود بدیهی است این چارچوب نظری می تواند زمینه و مقدمه ای را برای تحقیقات ...

استفاده از دبی‌سنجهای فراصوتی در صنایع مختلف به سرعت در حال گسترش است اما مطالعات اندکی در زمینه شرایط مناسب کاربری و عوامل موثر بر کارکرد این سیستمها انجام شده است . در این مطالعه نخست فیزیک امواج فراصوت بررسی شده و مهمترین ویژگیهای این امواج در ارتباط با کارکرد دبی‌سنجهای فراصوتی، شامل پدیده‌های انتشار، بازتابش ، گذر، شکست ، تضعیف ، تمرکز و تابش موج مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس اصول کارکرد دبی‌سنجهای فراصوتی بطور اعم و دبی‌سنجهای فراصوتی زمان گذر بطور اخص بررسی شده و عوامل ...

امروزه سیستم تجزیه و تحلیل کارکردها (FAST) یکی از اجزای لاینفک مهندسی ارزش به عنوان ابزاری کاربردی در مرحله Analysis و حتی در مرحله Creativity میباش، این تکنیک کاربرد فراوانی در شناساسس مشکلات تکنیک، خصوصا مشکلاتی که ریشه اصلی آنها مشخص نیست (Fuzzy Problems) ، و مشکلات مصرفی سیستم به صورت واضح و روشن دارد، چرا که در استفاده از این روش مشخص میشود که مشکل دقیقا مربوط به کدام بخش و کارکرد است. در عین حال با توجه به اینکه این نمودار ارتباط بین کارکردهای سیستم را به صورت گرافیکی ...

کشاورزی در ایران از قدمتی بس طولانی برخوردار است و به لحاظ تنوع اقلیمی و کیفیت و کمیت منابع آب و خاک در نقاط مختلف آن و ضرورت تطابق نوع فعالیت ها و مدیریت تولید با شرایط هر منطقه ، موجبات پیدایش و نهادمندی دانش بومی خاص هر ناحیه و اقلیم را فرآهم آورده است . از جمله نتایج بارز چنین تدبیری ، پیدایش مدیریت سنتی بر منابع آب بوده که سالیان متمادی در بسیاری از نقاط کشور به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک کشور اعمال می شده و در حال حاضر نیز در برخی مناطق استمرار دارد. از این رو استمرار نظ ...
نمایه ها:
نظام | 

هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی دقت دانشجویان بخش اندو دانشکده دندانپزشکی زاهدان در تخمین و اندازه گیری طول کارکرد دندان مورد معالجه ریشه میباشد. آماده کردن و پر کردن کانالهای ریشه به طور صحیح بدون داشتن یک طول کارکرد مناسب میسر نیست، لذا آگاهی کامل از چگونگی بدست آوردن طول کارکرد دندان در معالجه ریشه، دندانپزشک را در پاکسازی مناسب کانال ریشه یاری نموده در این مطالعه 223 عدد از کانالهای دندان های تحت معالجه توسط دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفت، پس از تهیه رادیوگرافی اولیه و ...
نمایه ها:
اندو | 

در این پژوهش مهارتهای حرکتی و شیوه کارکرد سیستم عصبی کودک مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ابتدایی ترین پاسخهای رفتاری کودک از نوع حرکتی است و حرکت از فعالیتهای بازتابی آغاز گردیده، با رشد و تکامل دستگاه اعصاب مرکزی پیچیده تر شده و به مراکز بالاتر عصبی مرتبط می شود، بررسی وضعیت حرکتی کودک، ما را از شیوه کارکد عصبی او آگاه خواهد نمود. در این بررسی چگونگی عملکرد سیستم عصبی 20 نفر دانش اموزان پسر دارای نارساییهای ویژه یادگیری ریاضیات و 20 نفر دانش آموزان عادی پسرپایه های سو ...

بهترین شرایط برای یک کاسه نمد یا آب بند مکانیکی زمانی است که بخوبی روانکاری شده باشد ، در راستای مناسبی قرار گیرد و در محدوده های دما و فشار قابل تحمل کار کند . اگر چنین شرایطی برای یک آب بند مکانیکی فراهم گردد می توان عمر مفید طولانی و اتکاء پذیر بالایی از آن انتظار داشت . عملکرد پمپ در خارج از شرایط کار بهینه تاثیر بدی بر آب بند های مکانیکی دارد . عمر مفید طراحی آب بندهای مکانیکی بین 20000 تا 30000 ساعت ، یا 2 تا 5/3 سال کارکرد 24 ساعت در روز و هفت روز در هفته می باشد . ...

پرستش و تقدس از زمان های دور تاکنون در بین اقوام و گروه های مختلف وجود داشته و جایگاه ویژه ای بین ادیان گوناگون داراست . یکی از نمونه های کنش دینی که در کیش ها و مذاهب گوناگون جهان درباره ی آن سفارش بسیار شده ، زیارت است . زیارت در ایجاد تمرکز و چشم انداز اجتماعی– فرهنگی بهره و سهم به سزایی دارد . زیارت ، امروزه به سبب ویژگی های ساختاری و کارکردی که دارد ، دامنه ی گسترده ای از کنش های بسیاری از کنش گران را زیر پوشش خود قرار داده است . بنابراین در این پژوهش برآنیم به تفسیر اجت ...