عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ما سعی نمودیم تا در این بررسی نحوه کار کارورز را در غربالگری بیماران مورد ارزیابی قرار داده تا از این طریق نقاط ضعف و توانائی آن را سنجیده و به راه حل هایی برای رفع نقاط ضعف و تقویت توانایی‌ها دست یابیم. در این بررسی که بر روی پرونده 423 بیمار که در 6 ماه اول سال 1374 به بخش حوادث بیمارستان باهنر مراجعه و سپس به بخش جراحی منتقل شده اند انجام شده است. میزان همخوانی تشخیص احتمالی که توسط کارورز گذاشته می شود با تشخیص هنگام ترخیص و جنس و ماههای گذرانده کارورزی و سال ورود کارورز ...

منابع انسانی از مهمترین عوامل موثر در توسعه هر جامعه به شمار میرود و در این راستا افراد تحصیلکرده و متخصص نقش مهمتری را بر عهده خواهند داشت. اشتغال دانش آموختگان یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف بوده است. این توجه به لحاظ اهمیت بازارکار بعنوان مرکز ثقل اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ نقشهای اجتماعی می باشد که به افراد دانش آموخته برای نیل به اهداف توسعه کشور محول می شود. بیکاری دانش اموختگان یک معصل درجامعه کنونی بشمار می آید که هر ...
نمایه ها:

مقدمه: یکی از اقشار بسیار مهم جامعه پزشکی دانشجویان پزشکی خصوصا کارورزان پزشکی هستند که به علت مواجه بودن با سلامت گروه بزرگی از مردم از جمله سلامت روحی و جسمی دارای شغل و جایگاه حساسی در جامعه می باشند. کارورزان در بخش های مختلف بیمارستان وظایف بسیار متفاوتی بر عهده دارند و وجود شرایط و این وظایف مولد عوامل استرس زای مختلفی است. مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده و به صورت مقطعی انجام گرفته است . جامعه مورد پژوهش 70 نفر از کارورزان از بخشهای مختلف در بی ...

در تحقیق حاضر که بوسیله پرسشنامه انجام گرفت، 360 کارورز مورد تحقیق قرار گرفتند و میزان آگاهی آنها از تعریف و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی و کمیته کنترل عفونت و ارتباط آن، جنس، طول مدت انترنی و حضور در کلاس کنترل عفونتهای بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از نتایج آن به این صورت است: 1- میزان آگاهی از عفونتهای بیمارستانی در جنس مونث بیشتر از جنس مذکر است. 2- کسانی که در کلاس عفونتهای بیمارستانی حضور نداشته‌اند تعریف بهتری از عفونتهای بیمارستانی ارائه داده‌اند. 3- میزان ...

هدف و نقش عمده آموزش عالی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز بخش های جامعه است.آموزش پزشکی بخشی از نظام آموزش عالی است که با حیات انسانها سروکار دارد. لذا توجه به جنبه های کمی و کیفی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به پیشرفت سریع علم و تکنولوژی و نیازهای در حال تغییر جامعه، آموزش پزشکی باید فرآیندی متحول داشته باشد تا فارغ التحصیلان دارای توانمندی حرفه ای بوده و تبحر کافی داشته باشند. یکی از عوامل عمده که می تواند آموزش را از حالت ایستا به مسیری پویا و با کیف ...

لوله گذاری یکی از اجزای ‏‎CPR‎‏ در بیماری است که تنفسش مختل شده است. ‏‎Intubation‎‏ از راه دهان از ساده ترین و سریع ترین روشهای دستیابی به راه هوایی چنین بیماری است . امروزه انتظار می رود که تمام موارد ‏‎Intubation‎‏ بیمار اورژانس(بزرگسال یا کودک) حتی بدون حضور متخصص بیهوشی با موفقیت انجام شود. با توجه به لزوم مهارت در ‏‎intubation‎‏ بر آن شدیم میزان آگاهی و مهارت کارورزان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در مرداد ماه 1377 را از ‏‎Intubation‎‏ با سه ویژگی میزان ...

بر طبق شواهد نارضایتی بیماران از کمیت و کیفیت مهارتهای ارتباطی پزشک و بیمار در صدر علل منجر به شکایت بیماران قرار دارد و بهبود مهارتهای ارتباطی پزشکان پیامد‌های مفیدی به نفع هم بیمارو هم پزشک در جامعه ایجاد می‌کند. لزوم آموزش مهارتهای ارتباطی و انجام مداخلات آموزشی مبتنی بر تئوریها و مدل‌های تغییر رفتار که طراحی، اجرا و ارزشیابی آنها با مشارکت گروه هدف و با تمرکز بر سازه‌های تاثیرگذار تئوریها انجام می‌شود مورد تاکید می باشد. این پژوهش در دو بخش مقطعی و مداخله‌ای در سال 3-1392 ...

با توجه به حساسیت ویژه ای که انجام صحیح و موفق این مهارت در تعیین پیش آگهی بیماران اورژانسی دارد تصمیم گرفته شد که مهارت لوله گذاری داخل تراشه کاروزان در این مورد بررسی گردد تا در صورت وجود نقایص احتمالی تدابیر آموزشی اندیشیده شود. مطالعه توصیفی- مقطعی در میان جمعیت کارورزان در مرکز پزشکی الزهرا (س) انجام گرفت. روش کار به صورت انتخاب یک نمونه 100 تایی بر اساس جداول اعداد تصادفی و پس از آن از آنها بر روی مانکن لوله گذاری بر اساس چک لیست استاندارد سه بار امتحان به عمل آمد اطلاع ...
نمایه ها:
نای | 
1377 | 
مهارت | 

بیماریهای اسهالی از علل عمده مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه به شمار می روند و سازمان جهانی بهداشت، برنامه کنترل بیماریهای اسهالی (CDD) را در راستای کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از این بیماریها در بسیاری از کشورها آغاز نموده است. اجرای دقیق این برنامه مستلزم کنترل کیفی مستمر و نظارت بر نحوه اجرای آن است و در این راستا اطلاع از میزان آگاهی کارکنان دست اندرکار، نقش مهمی را در برنامه ریزی و پیشبرد اهداف ایفا می کند. به همین منظور مطالعه ای مقطعی برای بررسی آگاهی کارورزان ...
نمایه ها:
اسهال | 
آگاهی |