عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر ابتدا اثر پیش‌تیمار بذر ارقام مختلف کلزا با غلظت‌های مختلف کلریدسدیم بر رشد گیاهچه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در دومین مرحله از تحقیقات، بدون پیش‌تیمار بذرها، تأثیر غلظت‌های 5، 10و 15 dsm-1 کلرید سدیم بر رشد هفت رقم کلزا مورد مطالعه قرار گرفت. پیش‌تیمار بذرها با کلریدسدیم در شرایط آزمایشگاهی تأثیر قابل توجهی بر رشد گیاهچه‌ها نداشت. در مرحله دوم تحقیقات بر اساس وزن‌تر اندام‌های هوائی دو رقم هایولا401 -‌با سرعت رشدنسبتاً بالا- و RGS -‌با سرعت رشد نسبتاً پائین- انتخ ...

آستاگزانتین یک رنگدانه کاروتنوئیدی مسئول رنگ قرمز است که در صنایع غذایی، داروسازی، شیمیایی و آبزی پروری مورد توجه خاصی قرار گرفته است. میزان تولید آستاگزانتین در سویه وحشی مخمر فافیا پایین می باشد به این جهت اقدام به تولید جهش یافته مخمر فافیا با قابلیت تولید بالای آستاگزانتین با استفاده از اشعه گاما شد. در این تحقیق جهش در سویه مخمرPhaffia rhodozyma JH-82 با غلظت های مختلفی از پرتو گاما (KGY1، 2، 3، 5/3، 4، 5/4، 5، 5/5، 6 و 7) انجام و در نهایت 10 جهش یافته جداسازی شد. یک ...
 
آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در کَرکَج در دو سال به صورت هیدروپونیک و با استفاده از یک رقم حساس (مصر557) و یک رقم مقاوم (ترکیه 506) به شوری گندم دوروم بهاره انجام گرفت. بخش اول پژوهش، در سال 1384 در مزرعه و قسمت دوم در سال 1385 در گلخانه به اجرا گذاشته شد. با توجه به ماهیت آزمایش که شامل اندازهگیری متغیرهای زراعی در مزرعه و متغیرهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و زراعی در گلخانه بود، طرح آماری در سال اول به صورت اسپلیت پلات (سطوح شوری شامل صفر، 50، ...

زعفران با نام علمی Crocus sativus L. از تیره زنبقیان گیاهی است علفی، پایا و دارای ساقه زیر زمینی به نام کرم و گلهای بنفش و کلاله سه شاخه قرمزرنگ می باشد. این گیاه بومی ایران می‌باشد. ترکیبات شیمیایی کلاله زعفران از سه جزء اصلی کروسین (ترکیب کاروتنوئیدی عامل ر نگ زعفران)، پیکروکروسین (عامل طعم) و سافرانال (عامل عطر) تشکیل شده است. زعفران از دیرباز به عنوان یک گیاه دارویی در درمان بسیاری از بیماریها استفاده می-شده است و کروسین به عنوان anticancer از رشد سلولهای سرطانی جلوگیر ...

استفاده از رنگی که علاوه بر دارا بودن خصوصیات رنگی مشابه رنگهای مصنوعی ، دارای فوائد به اثبات رسیده در برخی از فراورده های غذایی نظیر روغن باشد، یک ضرورت است. از طرفی این رنگها می بایست فاقد مضرات رنگهای مصنوعی باشند. در این خصوص رنگ کانتاگزانتین بدلیل خاصیت رنگ دهی مشابه رنگ های مصنوعی و نداشتن مضرات آنها به عنوان یک رنگ کاملاً طبیعی برای استفاده در روغن های خوراکی ، گزینه مطلوبی به نظرمی رسد. در این تحقیق تولید و کاربرد کانتاگزانتین حاصل از سوش(44860DSM )Dietzia natronol ...

یکی از اثرات بارز سرمازدگی و یخ زدگی در گیاهان تولید گونه هاي اکسیژن فعال (ROS) و ایجاد استرس اکسیداتیو است. پاسخ فیزیولوژیکی گیاه براي حفاظت از سلول ها و بافت هاي خود از آسیب اکسیداتیو، فعال شدن آنتی اکسیدان هاي آنزیمی و غیر آنزیمی مختلف است. از این رو تحمل سرمایی مرتبط با سیستم جمع آوري موثر ROS براي مقابله با استرس اکسیداتیو است. بافت هاي مختلف میوه مرکبات شامل فلاودو، آلبدو و گوشت پنج رقم براي مقدار آنتی اکسیدان هاي غیر آنزیمی شامل بتا-کاروتن، فلاونوئید تام، فنول تام و هم ...

در پژوهش حاضر، جلبک سبز دوناليلا از درياچه مهارلو در شيراز جداسازي و خالص سازي گرديد . بر اساس ويژگي هاي مرفولوژي وهمچنين مقايسه توالي منطقه ITS)(ITS-1+5.8 rDNA+ITS-2 نمونه جداسازي شده مشخصا از جنس Dunaliella و گونهsalina بوده که در بانک اطلاعات ژني (NCBI)با شماره GQ337903 و با نام D. salina MSI-1 به ثبت رسيد که MSI-1 مخفف مهارلو، شيراز، ايران، شماره يک مي باشد. نتايج نشان داد که بيشترين رشد (تعداد سلول در ميلي ليتر) و بيشترين ميزان کاروتنوئيد(ميکروگرم در ميلي ليتر)در pH براب ...

خاموشی ژن تحت القای ویروس VIGS) Virus-Induced Gene Silencing) فناوری است که از مکانیسم دفاعی ضد ویروسی برای خاموشی ژن در سطح RNA استفاده می کند. VIGS فرآیند خاموشی RNA را از طریق آلوده سازی گیاه با ویروس های نوترکیب حامل ژن هدف بکار می اندازد و mRNA های میزبانی مشابه را هدف قرار می دهد. هدف از این مطالعه بررسی امکان خاموش سازی ژن PDS) phytoene desaturase) در گوجه فرنگی( Lycopersicum esculentum Mill.) رقم Cal J،که یکی از آنزیم های کلیدی را در مسیر سنتز کارتنوئید رمزگشایی می ک ...