عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 137

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی تطبیقی الگوی استخدام و انتخاب کارمند در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با معیارهای علمی انتخاب کارمند موضوع اصلی این پژوهش است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تطبیقی وکتابخانه ای انجام شده است. که با هدف اصلی آسیب شناسی الگوی انتخاب و استخدام کارمند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و تطبیق آن با الگوی استاندارد بلووا(2002) طی سه مرحله پیش از ارزیابی، ارزیابی و پس از ارزیابی انجام شد. این پژوهش در 5 فصل نگاشته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش عب ...

سندروم درد کمری و ناتوانی عملکردی ناشی از آن، یکی از شایع ترین مشکلات در میان کارکنان اداری محسوب می شود. لذا، هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات مکنزی روی نوسانات درد مزمن کمری کارمندان زن می باشد. روش شناسی: پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی است. جامعه آماری را کارمندان زن 50-40 سال مبتلا به کمر درد مزمن در دانشگاه رازی تشکیل می دهد که نوسانات درد آنها در چهار وضعیت درد بحرانی، درد معمول (شایع)، درد جاری (هنگام ارائه پرسشنامه) و درد خفیف (در آسوده ترین شرایط) توسط م ...

هدف از این پژوهش، پیش بینی شاخص توده بدنی «چاقی» بر اساس عوامل روانشناختی افسردگی، اضطراب خویشتن داری و عادات غذایی در زنان کارمند بود. بدین منظور پرسشنامه افسردگی بک ،اضطراب اشپیل برگر، خویشتن داری رو در من و پرسشنامه عادات غذایی محقق ساخته به 200 نفر از زنان کارمند ادارات دولتی با 25 سال سن داده شد. همچنین شاخص توده بدنی با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 100 گرم و متر نواری با دقت 1 سانتیمتر، جهت ثبت وزن و قد سنجیده شده. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که عامل خویشتن ...

امروزه وجود بیماری های غیر واگیر با انواع و شدت های مختلف بیشتر به چشم می خورد. زندگی بدون تحرک به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای اصلی بیماری های قلبی مطرح می شود و عدم فعالیت فیزیکی به عنوان چهارمین عامل خطر عمده مرگ و میر و باعث 3،2 میلیون مرگ و میر شناخته شده است. براساس تحقیقات جهانی، تخمین زده می شود خطر ابتلا به این بیماری ها در افراد کم تحرک حدود 2 برابر بیشتر باشد. از سوی دیگر با نگاه به پیشرفت هایی که در دهه گذشته در زمینه تعریف مفهوم ارتقای سلامت توسط متخصصان انجام گرف ...

مالکیت فکری، یکی از حوزه هایی است که در خلق و توسعه‌ی آن، از خدمات کارمندان یا پیمانکاران مستقل، استفاده می‌شود. بنابراین، اموال فکری گاه در قالب قرارداد استخدام و گاه در قالب قرارداد سفارش بوجود می آیند.چه کسی مالک این اموال است؟جواب به این سوأل در محتوای هر حقوق و بسته به نوع مال فکری و نوع رابطه ی استخدامی، تفاوت خواهد کرد سوألاتی که در این تحقیق، مطرح شده اند عبارتند از اینکه؛ .مبنای نظریه آثار اجاره ای چیست؟ و اینکه این نظریه در حقوق مالکیت فکری آمریکا، در چه صورتی اعم ...

در این پایان نامه با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی به موضوع مجازات انفصال از خدمت به صورت موقت و دایم و همچنین نحوه صدور آراء صادره از سوی مراجع قضائی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و چگونگی اجرای آن پرداخته شده است، که شامل سه فصل می باشد. ابتدا به تعاریف جرایم شغلی کارمندان دولت ، کارمند ، پست سازمانی ، جرم ، تخلف ، فرق بین تخلف و جرم و انفصال ، طرح سه سوال مبنی بر اینکه:1-ماهیت و جایگاه مجازات انفصال در تقسیم بندی ها؟ 2-آیا مجازاتهای انفصال قابل تخفیف و تبدیل می با ...

تعارض جزء لاینفک زندگی سازمانی امروز است که نه تنها معنای منفی ندارد، بلکه حتی با یک مدیریت خوب، برای سازمان مفید خواهد بود. از این رو، مدیریت تعارض در سازمان ها از مهمترین مهارت های مدیران است و به نظر می رسد تفاوت میان درک کارمند و دیدگاه مدیر از راهبرد مدیر آن را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، مقایسه ادراکات کارکنان با دیدگاه مدیران ادارات تربیت ‌بدنی از اولویت راهبردهای مدیریت تعارض مدیران است.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 107 کارمند و 15 مدیر ادارات تربیت ...

‎در این تحقیق مسئله بررسی عوامل موثر در ایجاد مخازن دانش الکترونیکی در شرکت آب و ‏فاضلاب شهر تهران می باشد .برای این منظور هشت فرضیه به شرح ذیل تدوین گردید.به منظور ‏تست فرضیات مرجعیت . فرصت . قدرت . انگیزش .پاداش . سیستم های مدیریت دانش . مخزن دانش ‏الکترونیکی ‏جامعه آماری مرکب از 250 نفر انتخاب شد که با کمک فرمول آماری تعداد نمونه ‏‏210 نفر تعیین گردید. با کمک روش تحلیل مسیر فرضیات تست شد. از تعداد هشت فرضیه ‏مذکور پنج مورد تایید و سه مورد رد شد .نتایج به دست آمده نشان ...

این پژوهش با هدف تبیین تفاوت هوش هیجانی، خلاقیت و تعهد سازمانی در کارکنان و مدیران انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 1500نفر استان هرمزگان می باشند. که 200 نفر ز آنها به شیوه تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری اطلاعات برای انجام پژوهش حاضر از سه مقیاس مختلف به شرح زیر استفاده شد: پرسشنامه تعهد سازمانی«می یر» و «آلن»، پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام، پرسشنامه خلاقیت کالفرنیا. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی (میانگین، انحراف معیا ...