عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالب این تحقیق را در چهار بخش ارائه می‌نماییم: در بخش نخست : با تعریف کارشناسی آشنا شده و سعی می‌کنیم آنرا از تاسیسات حقوقی مشابه متمایز سازیم و اقسام کارشناس و کارشناسی را بیان نماییم سعی می‌کنیم آنرا از تاسیسات حقوقی مشابه متمایز سازیم و اقسام کارشناس و کارشناسی را بیان نماییم. در بخش دوم مسائل مربوط به رجوع به کارشناس و انجام کارشناسی را خواهیم آورد و بخش سوم را به بررسی آثار کارشناسی اختصاص خواهیم داد و از آنجا که علم و فرهنگ را باید میراث مشترک کلیه ابنا بشر دانست و بوی ...
نمایه ها:
دعوی | 
اثبات | 

چكيده هدف: رضايت شغلي و تعهد سازماني دو نگرش شغلي مهم در مطالعات رفتار سازماني هستند و اين تحقيق با هدف بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني كارشناسان شركت برق لرستان انجام شد. روش: در اين تحقيق از روش توصیفی- همبستگی جهت توصیف و ارزیابی روابط بین متغیرها استفاده شد و 135 كارشناس رسمي و غير رسمي (قراردادي) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار: گردآوري داده ها با پرسشنامه هاي رضايت شغلي اسپكتور و تعهد سازماني آلن و مي ير انجام شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 تج ...

زمینه: قوانین و رویه قضایی نشان می‌دهد که قاضی در ارزش‌گذاری نظر کارشناسی در پرونده‌های مطروحه از آزادی عمل برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی‌های علمی عصر جدید، ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهارنظر کارشناسی الزامی می باشد. متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است. هدف عمده از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی درخواست نظر کارشناس و تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی موجود می‌باشد. روشها: در این مطالعه مجموعا 6 ...
نمایه ها:
قانون | 
قاضی | 
تهران | 

کلید موفقیت در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی اغلب به ساختار و نقش افراد مربوط به آن سیستم بستگی دارد. تربیت نیروی انسانی در این سیستم از اهمیتی بسزا برخوردار است. از طرفی باید گفت که تاکتیک های موفق در یک سازمان ممکن است در سازمان دیگر موثر واقع نشوند. به هر حال در میان تجربیات مختلف سازمان ها، برخی از مدل های موفق برای سازماندهی و تربیت نیروی انسانی GIS پدیدار گشته اند. در مقاله کنونی ضمن بیان مطالب، فوق به روش های تربیت کارشناس نیز اشاره می شود. امر تربیت کارشناس از نظر شرح وظ ...

یکی از مهم‌ترین طرق اثبات دعوا در دادرسی‌های کیفری، کارشناسی است. کارشناسی به معنی اعلام نظر تخصصی و فنی در خصوص موضوعات مورد نظر است. با توجه به پیشرفت‌های علمی و تخصصی و گستردگی روابط اجتماعی و انسانی و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و ... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی‌گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می‌دهد؛ سبب وابستگی روز افزون فرآیند دا ...

کارشناسی یکی از دلایل اثبات دعوا می‌باشد که در بیشتر پرونده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در خصوص ماهیّت این دلیل هم در فقه و هم در حقوق موضوعه اختلاف دیدگاه وجود دارد. عده‌ای از فقها ماهیّت کارشناسی را شهادت می‌دانند و از آن نتیجه می‌گیرند که برای اعتبار نظر کارشناس باید شرایط شهادت یعنی تعدّد و عدالت، وجود داشته باشد درحالی‌که گروهی دیگر بر ماهیّت مستقل آن تأکید دارند و حصول وثوق و اطمینان را برای اعتبار آن کافی می‌دانند. در حقوق موضوعه نیز با کمی تفاوت نسبت به فقه، چندین د ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی اهمیت آموزش تولید کنندگان کل و گیاه زینتی استان تهران در دو زمینه تولید و صادرات از دو دیدگاه تولید کنندگان و کارشناسان است که در پایان بطور ویژه نیازهای آموزشی شناسائی و اولویت‌بندی می‌شود و نسبت به بر طرف کردن آنها پیشنهادهایی نیز ارائه میگردد. در انجام این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع از روش تحقیق زمینه‌ای استفاده شده است . جامعه آماری مورد تحقیق عبارتست از کلیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران و کارشناسان کشاورزی که بنحوی مسئولیت و شغلشان با تولی ...

این پژوهش که موضوع آن بررسی تطبیقی شیوه‌های مشارکت کارکنان در فرایند نظارت از دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان جهاد سازندگی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. از نوع تحلیلی است . گرچه این پژوهش به منظور اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد، تنظیم شده است . اما از بعد کاربردی هدف آن ارائه راهکاری مناسی برای پر کردن خلاء نظارتی موجود در سازمان جهاد سازندگی استان از طریق جلب مشارکت کارکنان در فرآیند نظارت است . جامعه آماری این تحقیق شامل 160 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان جهاد سازندگی شهر ...

هدف از این پژوهش نظر سنجی از مدیران و کارشناسان دفاتر ستادی وزارت آموزش و پرورش در مورد فرم و فرایند ارزشیابی از عملکرد کارشناسان این دفاتر بر اساس فرمهای ارزشیایی جاری است . در این پژوهش نظر دو گروه مدیران و کارشناسان در زمینه‌های زیر دریافت شده است : - لزوم ارزشیابی - ارزشیابی عملکرد از طریق مفاد بندهای فرم ارزشیابی - پاداشهای متعلق به نتایج ارزشیابی - گرایشات عاطفی و تاثیر آن در ارزشیابی - تقسیم بندی‌های فرم ارزشیابی - قابل اندازه‌گیری بودن صفات و ویژگیهای ذکر شده در فرمها ...