عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه با هدف بررسی تنوع و میزان قرابت ژنتیکی درون و بین توده‌های گلرنگ وحشی (کارتاموس لاناتوس) بومی مناطق استان گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال‌های 1391 و 1392 به انجام رسید. برای این منظور توده‌های وحشی کارتاموس لاناتوس از هشت منطقه‌ی مختلف جغرافیایی استان جمع‌آوری شدند. تعداد نمونه‌های استفاده شده از هر توده متغیر بود که در مجموع 71 نمونه‌ی گیاهی توسط 9 آغازگر آی‌اس‌اس‌آر مورد ارزیابی قرار گرفت. آغازگرهای مورد استفاده در تولید باندهای چندشکل م ...

در بین گیاهان روغنی متداول در جهان، گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تنها گیاه بومی ایران می‌باشد و کشور ما به عنوان یکی از مراکز تنوع آن شناخته می‌شود. این گیاه هشتمین گیاه روغنی دنیا است که از تمامی قسمت-های آن استفاده دارویی و صنعتی می‌شود و کیفیت روغن آن بسیار بالا است. تشخیص تنوع گیاهی برای نگهداری منابع ژنتیکی و کاربرد علمی و عملی این مواد در برنامه‌های به نژادی اولین قدم در اصلاح یک گونه است. تخمین تنوع ژنتیکی لاین‌های مناطق مختلف جغرافیایی اطلاعات با ارزشی را در باره ...

این مطالعه با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و واکنش سه گونه گلرنگ در مقابل بیمارگر Pythium ultimum در شرایط مزرعه‌ای و آزمایشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. برای بررسی واکنش به بیمارگر از هشت ژنوتیپ متعلق به گونه زراعی Carthamus tinctorius L.، دو توده از گونه وحشیCarthamus oxyacaanthus از تهران و اصفهان و یک توده از گونه وحشی Carthamus lanatus از گلستان به عنوان فاکتور فرعی، و دو محیط استریل و آلوده به سوسپانسیون زئوسپور بیمارگر پیتیوم اولتیموم به عنوان فا ...

گونه‌های وحشی و خویشاوندان گیاهان زراعی حامل ژن‌های مفیدی هستند که می توان از آنها در برنامه های اصلاحی بهره برد. در این راستا این پژوهش طی سال‌های 1389 و1390 در قالب سه مطالعه بر روی گلرنگ انجام گردید. مطالعه اول با هدف بررسی تنوع ژنتیکی 46 ژنوتیپ از پنج گونه وحشی و اهلی جنس Carthamus و ارزیابی تحمل یه خشکی آنها در مزرعه صورت گرفت. ژنوتیپ‌ها در دو محیط رطوبتی (تنش و عدم تنش خشکی) به صورت تجزیه مرکب در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مطالعه دوم ...

بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) که متعلق به خانواده Compositae می باشد، به دلیل توانایی تطبیق پذیری با شرایط محیطی در نقاط مختلف دنیا کشت می شود. گلرنگ اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است که ناشی از ارزش غذایی بالای روغن خوراکی آن است. دانه گلرنگ منبع غنی از روغن (35-40%)، حاوی مقدار قابل توجهی (75-80%)Linoleic acid می باشد. سطح زیر کشت گلرنگ در دنیا ha 76800 تخمین زده می‌شود که مقدار محصول تولیدی از این سطح کشت tonnes 605000 گزارش شده است. به منظور بررسی ویژ ...

این مطالعه در سال 1386-87 در آزمایشگاه و مزرعه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور تعیین مناسب‌ترین تیمار بذری و ارزیابی اثر پرایمینگ بر روی سه رقم گلرنگ تحت سه رژیم آبیاری انجام گرفت. برخی از مطالعات اثرات سودمند پرایمینگ بذر را بر روی گیاهان مختلف بررسی کرده‌اند اما در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد خصوصیات مربوط به جوانه‌زنی، مراحل نموی، عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی بذور تیمار شده ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ وجود دارد. بنابراین این تحقیق به ارزیابی اثر تیمار‌های مختلف بر خصوصیات ...

زعفران یکی از گرانبهاترین گیاهان زراعی جهان و بومی ایران است. از کلاله این گیاه به عنوان یکی از مهمترین طعم دهندهها و رنگهای طبیعی در فراوردههای غذایی و دارویی استفاده میشود. با توجه به ارزش فراوان تجاری زعفران، گاهی تقلباتی در فرآیند تولید آن صورت میگیرد. یکی از این تقلبات افزودن گلبرگهای گلرنگ به کلالههای زعفران میباشد. از آنجا که تعیین خلوص و کیفیت زعفران توسط روشهای سنتی و بیوشیمیایی مشکل بوده و از حساسیت پایینی برخوردار است، استفاده از روشهای مولکولی نظیر نشانگر /SCAR RA ...

گلرنگ یکی از قدیمی ترین گیاهان روغنی است و بطور وسیعی در شرایط اقلیمی گرم و خشک خاورمیانه پرورش می یابد. گلرنگ مقاوم به کم آبی بوده و به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک سازگاری دارد. از آنجا که بررسی خصوصیات گلرنگ با استفاده از نشانگرهای مولکولی در گذشته محدود بوده است. این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی22 ژنوتیپ گلرنگ برای اولین بار توسط آغازگرهای نیمه تصادفی(ISJ) مورد آزمایش قرار گرفت که ژنوتیپ ها شامل 8 ژنوتیپ ایرانی و 14 ژنوتیپ خارجی بودند. استخراج DNA به روش موری و تامس ...

تنش شوری و خشکی دو تنش عمده در کاهش محصولات زراعی محسوب می‌شوند. گلرنگ با وجود نیمه مقاوم بودن به شوری و خشکی، در مراحل جوانه‌زنی و رشد گیاهچه به دو تنش مذکور حساس می‌باشد. امروزه کاربرد تکنیک‌های هسته‌ای به ویژه اشعه‌ی گاما در مقایسه با روش‌های قدیم اصلاحی با صرف زمان کوتاه‌تر و دقت بالاتر، در تولید محصولات مقاوم به تنش‌های خشکی و شوری نقش بسزایی را ایفا می‌کند. این آزمایش در چهار مرحله اجرا شد. در مرحله‌ اول، آزمایش جوانه‌زنی با بذور اشعه‌ی ‌داده شده با شش دز تشعشع گاما (صف ...