عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 560

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تغییرات کاربری اراضی یکی از فاکتورهای مهم در تغییر جریان هیدرولوژیک، فرسایش حوزه و انهدام تنوع زیستی می‌باشد. لذا می‌توان با اطلاع از روند تغییرات کاربری اراضی در راستای هدایت اکوسیستم به سمت تعادل قدم برداشت. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری اراضی منطقه گتوند عقیلی در دهه اخیر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای موجود منطقه انجام گرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات منطقه از تصاویر سنجنده‌های TM و ETM ماهواره لندست تصویربرداری شده در ماه فوریه سال‌های 200 ...

شهرها، در کشورهای درحال توسعه، طی دهه‌های اخیر، رشد و گسترش زیادی پیدا کرده‌اند. به موازات رشد و گسترش شهر، اراضی کشاورزی پیرامون نیز تغییر یافته است. میزان تغییرات کاربری زمین به اندازه شهر وابسته می‌باشد. بیشتر تغییرات کاربری زمین در نواحی حاشیه شهری رخ می‌دهد. جایی که شهر، روستا و طبیعت با یکدیگر برخورد می-کنند و محل بروز ویژگی‌های متضاد و ناسازگار این نواحی می‌باشد و باعث به وجود آمدن ناسازگاریهایی در کاربری زمین این نواحی می‌شود. پویایی و ناسازگاری کاربری‌ها در ناحیه حاش ...

فرسایش آبکندی یکی از شکل‌های مهم تخریب خاک به ویژه در مناطق نیمه خشک جهان است. استان ایلام چهارمین استان در کشور از نظر وسعت پهنه‌های آبکندی است و13 درصد از سطح آن توسط آبکندها پوشیده شده است. مطالعه حاضر با هدف انجام مطالعات ریخت‌شناسی، ارایه آستانه‌های توپوگرافی آبکندها، بررسی ارتباط های هندسی بین آنها، شناخت فرآیند غالب در شروع و گسترش آبکندها در دو کاربری مرتعی و کشاورزی متمرکز شده است. در ابتدا ویژگی‌های هندسی و توپوگرافی120 آبکند در بخش نیمه خشک استان شامل عرض بالا، عمق ...

یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی شهری، برنامه ریزی برای کاربری زمین است.که موضوع اصلی درآن، نحوه تخصیص زمین به کاربری‌های مختلف و هماهنگ کردن آنها با یکدیگر است. بر این اساس برنامه ریزی برای کاربری اراضی در قالب طرح های توسعه شهری از جمله طرح تفصیلی،که جزئیات استفاده از زمین تعیین می‌شود انجام می‌گیرد. در این بین ارزیابی یکی از راه‌هایی است که می‌توان با استفاده از تکنیک های موجود در آن به میزان تحقق یا عدم تحقق طرحهای شهری انجام شده پرداخت. با توجه به ضرورت ارزیابی میزان تحقق ...

عموما ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهر است و همچنین چگونگی تخصیص فضای شهری به کاربری های مختلف مورد نیاز شهر در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری می باشد. در حالی که طرح های جامع و تفصیلی می تواند ملاک الگو و ملاک توسعه و شهرسازی باشد متأسفانه سال های زیادی است که سلیقه ای عمل کردن متولیان شهرسازی پیامدهای منفی بسیاری را به ارمغان آورده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق کاربری های طرح تفصیلی کاشمر (تجاری، آموزشی، ف ...

عموما ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهر است و همچنین چگونگی تخصیص فضای شهری به کاربری های مختلف مورد نیاز شهر در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری می باشد. در حالی که طرح های توسعه شهری می تواند ملاک الگو و ملاک توسعه و شهرسازی باشد متأسفانه سال های زیادی است که سلیقه ای عمل کردن متولیان شهرسازی پیامدهای منفی بسیاری را به ارمغان آورده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق کاربری های طرح هادی شهر قلندرآباد و عوامل موثر د ...

با توجه به ناهنجارهایی که در شهرها رخ داده، سیمای پایداری شهرها نیز دگرگون شده است به همین دلیل ساماندهی فضایی-کالبدی شهرها امری اجتناب ناپذیر است که در این میان استقرار بهینه کاربری مختلف شهری و مدیریت صحیح آن ها می تواند نقش مهمی را در ساماندهی بهینه شهری ایفا نماید رساله حاضر با هدف ساماندهی فضایی- کالبدی شهر ماکو تدوین شده است که تاکید اساسی بر روی کاربری های اراضی شهری است. به همین منظور کاربری های مختلف شهری به خاطر وابستگی حیات شهر به آن ها به تفصیل مورد بررسی قرار گر ...

مدیران آبخیز برای اداره موفق آبخیزها با چالش‌های زیادی مواجه هستند. یکی از مهم‌ترین این مسائل وجود تعارض بین سود اقتصادی آبخیزنشینان و حفظ محیط زیست در عرصه آبخیزهاست که باعث ایجاد مشکلات زیادی مانند تغییر کاربری اراضی توسط آبخیزنشینان با هدف افزایش سود اقتصادی، بدون در نظر گرفتن سلامت آبخیزها می‌شود. مدیریت آبخیز رویکردی مناسب برای غلبه بر چالش‌های مدیریتی می‌باشد که به حفاظت سیستم آبخیز و در عین حال به تأمین نیازهای آبخیزنشینان توجه دارد. مطالعه حاضر در آبخیز زیارت استان گل ...

تغییرات کاربری اراضی به ویژه مواردی که ناشی از فعالیت‌های انسان است جزء مهم‌ترین تغییرات جهانی محیط زیست است که علاوه‌بر تأثیرات غیر مستقیم محیط‌زیستی، عوامل و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی مستقیمی بر زندگی بشر گذاشته است. در دهه‌های گذشته به همین منظور، محققان مشاهدات مختلف و جمع‌آوری شده از طریق عملیات میدانی و همین‌طور عکس‌های هوایی را جهت کشف تغییرات کاربری اراضی ناشی از تحمیل فرایندهای طبیعی و انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. اما، امروزه، برپایه پیشرفت-های تکنولوژی حا ...