عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی آموزش کاربرد رایانه و فناوری اطلاعات درکارافرینی دانش آموزان است روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی می باشد جامعه آماری موردنظر دراین پژوهش شامل تمامی دانش آموزان هنرستانهای فنی حرفه ایو کاردانش استان هرمزگان هستند که درسال 90-91 مورد بررسی قرارگرفتند و تعدادشان برابر با 3652 نفر میباشد جهت انتخاب نمونه با توجه به جدول مورگان 350 نفر بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدها ند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه کارافرینی می باشد که جهت تعیین پایایی آن ازضریب آلفای کرانباخ ...

بطورخلاصه هدف از انجام این تحقیق معرفی کاربرد کامپیوتر در حسابداری صنعتی با استفاده از شرح و توضیح این کاربرد در کارخانه جنرال تایرورابر ایران که یکی از بزرگترین کارخانجات تولید لاستیک اتومبیل در ایران میباشد. و همچنین شرح و بحث در مورد موانع و مشکلات ناشی از استفاده از کامپیوتر در حسابداری صنعتی و ارائه پیشنهادات در جهت رفع این مشکلات از نظر اداری و برقراری سیستم‌های کامپیوتری می‌باشد. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

کامپیوترها در زندگی مدرن امروزی در جنبه های بسیار متنوعی کاربرد یافته اند. پیشرفت در تکنولوژی سخت افزاری کامپیوترها با سرعت چشمگیری در حال انجام است ولی در مقام مقایسه با سخت افزارها، روشهای مهندسی نرم افزارها خیلی کمتر توسعه یافته اند. برنامه نویسان از ابزارهای برنامه نویسی که دائما در حال تغییر و تکامل هستند، استفاده می نمایند. تغییراتی که ممکن است گاه تا چندین بار در طی چرخه نگارش یک برنامه به وقوع بپیوندد. معرفی کامپیوترهای شخصی ارزان قیمت در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 19 ...
 
اطلاع رسانی واژه ای است که وظیفه هر کتابخانه را به خوبی بیان می کندزیرا کتابدار است که در برابر انواع اطلاع رسانیهایی که در یک جامعه انجام می شود با استفاده از اطلاعات نظم یافته در کتابخانه خود ، می تواند اطلاع رسانی را به شکل سازمان یافته تری انجام دهد اما هر چه این سازماندهی منظم تر باشد اطلاع رسانی نیز بهتر انجام خواهند شد یکی از ملزومات اطلاع رسانی سازمان یافته در هر کشو ر،شبکه کتابشناختی ملی است این شبکه در ایران هنوز تشکیل نشده اما ظرف انتقال داده های کتابشناختی این شب ...
 
بیش از 70 درصد از انرژی الکتریکی مصرفی در یک کارخانه تولید سیمان به مدارهای آسیاکنی اختصاص دارد. از این رو، بهینه سازی مصرف انرژی با در نظر گرفتن بازدهی یک درصدی در این مدارها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. جدا کننده های هوایی در مدارهای بسته آسیاکنی دارای کاربرد زیادی هستند. به گونه ای که توزیع اندازه ذرات محصول سیمان و در نتیجه کیفیت آن شدیدا تابع چگونگی عملکرد این تجهیزات می باشد. بنابراین، افزایش بهره وری ناشی از بهینه سازی عملکرد این دستگاه ها منجر به کاهش مصرف انرژی ...