عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

در طول چند دهه اخیر، با تغییر بنیادهای شهرنشینی و دگرگونی در مفاهیم کار، سکونت و فراغت، فضاهای عمومی و فراغتی به یکی از نیازها و ضرورت‌های حیاتی جوامع بشری و یکی از مشغله‌های برنامه‌ریزان و مدیران بدل شده است، به گونه‌ای که در ضوابط منطقه‌بندی جدید، ایجاد فضاهای عمومی یکی از کاربری-های اصلی شهری پذیرفته شده است. فضاها و عرصه‌هاي عمومي يكي از عناصر ضروري و اساسي زندگي روزمره شهري و مهمترين بخش شهرها به شمار مي‌روند. در چنين عرصه‌هايي انواع فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ...

در پائیز سال جاری کشت گندم با اعمال تیمارهای مختلف پس آب فاضلاب و آب چاه اجرا گردید. ...
نمایه ها:
گندم | 
کشت | 
گیاه | 

برنامه ریزی و تخصیص منابع مشترک و محدود بین پروژه هایی که به موازات یکدیگر اجرامی شوند با توجه به تقدیم و تاخر فعالیتها و به منظور استفاده بهینه از منابع ، موضوع اصلی این مقاله است . استفاده از مدل های ریاضی صفر و یک و برنامه ریزی آرمانی در حالتی که تعداد این فعالیت ها کم باشد ، قبلا انجام شده است ‏‎]‎‏ 1 و 2‏‎[‎‏ . اما با زیادتر شدن تعداد فعالیتها ، به عبارت دیگر واقعی تر شدن پروژه ها ، پیچیدگی درمدل های مذکور بسیار زیاد می شود . این پیچیدگی هنگامی زیادتر می شود که سطح منابع ...

با توجه به اینکه طرح به اتمام نرسیده است اعلام نتیجه تا اتمام طرح و انتشار گزارش نهایی به تعویق خواهد افتاد. ...

با توجه به اینکه طرح به اتمام نرسیده است اعلام نتیجه تا اتمام طرح و انتشار گزارش نهایی به تعویق خواهد افتاد. ...

نقشه دقیق انبارهای مناطق مازندران و گرگان تهیه و فضای راهروهای اشغال شده توسط کمیسیونهای ارزیابی و غیره محاسبه و از آن کسر و فضای قابل استفاده هر انبار و نهایتا تعداد عدل قابل نگهداری در انبار تعیین گردید. سپس برنامه خرید، حمل و جابجایی توتون در ماههای مختلف مشخص و نمودارهای مربوطه رسم گردید. نتیجه حاصله این است که با توجه به کشت و میزان محصول سال 1374، کمبودهای از نظر انبار در دو منطقه فوق وجود ندارد. بلکه مشکلات فاصله در بعضی از زمانها به علت مشکلات در مدیریت حمل و ...