عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1849

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشارکت در اجرای اولین کنگره متالورژی پودر کاربرد در اتومبیل. ...

کاربرد مواد موثر ضد قارچ و ضد باکتری سیر در صنایع غذایی سیر یکی از گیاهان دارویی است که استفاده از خواص و کاربردهای آن در پزشکی قدمت تاریخی دارد و خواص ضد باکتری و ضد قارچی آن اثبات شده است . در این پروژه ابتدا نمونه‌هایی از سیر تازه، اسانس سیر و آب سر تهیه شده و اثر آن روی میکروارگانیزمهای غالب در رب گوجه‌فرنگی که خالص‌سازی شده، همچنین کاربرد همزمان سیر و سوربات به طور جداگانه روی نمونه‌های صنعتی در رب گوجه‌فرنگی و مقایسه اثرات آنها بررسی می‌شود. ...

کاربرد روشهای ثقلی در پر عیارسازی کانسنگ کم عیار منگنز ونارج در جار دیگری آورده شده است. مقاله حاضر به ارائه و بررسی نتایج حاصل از فلوتاسیون نرمه های منگنز و کاربرد روش ترکیبی مغناطیسی فلوتاسیون، به منظور پر عیارسازی بخش ابعادی 150- میکرون کانه کم عیار ونارج اختصاص یافته است. نتایج آزمایشهای فلوتاسیون مستقیم و معکوس و با استفاده از داروهای شیمیایی مختلف نشان داد، که پر عیارسازی ذرات نرمه کانسنگهای منگنز به روش فلوتاسیون، در شرایط متداول از نظر غلظت کلکتور و دمای محیط امکانپذی ...

کاربرد نامناسب آنتی بیوتیکها امری شایع بوده و با عوارض خطرناکی همراه است که بروز و انتشار ارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیکهای متعدد جدی ترین عارضه آنهاست. مطالعه حاضر بررسی نحوه تجویز آنتی بیوتیک در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستان 17 شهریور مشهد از خرداد تا بهمن ماه 1377 بوده است. در طی این مدت از 3583 بیمار بستری در بخشهای داخلی و جراحی 2401 (67 درصد) بیمار آنتی بیوتیک دریافت کردند که میزان تجویز نامناسب آنتی بیوتیک در کل 97 درصد بود (در بخش داخلی 94 درصد- در بخش جراحی 98 در ...

بشر در نیمه دوم قرن اخیر در راه تغییر و تحول محیط و کشفیات خودش از آنچنان شتابی برخوردار می‌باشد که در بعضی موارد عمر مفید یک طرح حداکثر سه ماه بوده و در مواردی بعضی طرح‌ها و برنامه‌ها به خاطر سپری شدن زمان به اجرا در نمی‌آید. کامپیوترایز شدن و کاربردی‌سازی علوم و فنون یکی از طرح‌های عبور از زمان فعلی است در راستای علوم پزشکی این تحولات چشم‌گیر بوده ولی به علت مجهولات روشن فراوان به نظر می‌رسد که بشر باز هم نیاز به دستاوردهای بیشتری در واحد زمان دارد. این نیاز روزافزون ...

به منظور بررسی اثرات کاربرد بلندمدت کودهای ازته در خواص شیمیائی خاک در شرایط دیم این آزمایش براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با 4 تکرار و 9 تیمار به اجرا درآمد نتایج حاصله از تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که فاکتور A (کاربرد 3 منبع مختلف کود ازته در پاییز) معنی‌دار نبوده ولی فاکتور B (کاربرد 3 منبع مختلف کود ازته در بهار) در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بوده است . اثر متقابل 2 فاکتور A*B نیز در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار نشده است . بهترین تیمار با عملکرد 1/554 تن د ...

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر سطح و میزان کاربرد دانش فنی و نقش آنها در عملکرد زراعت گندم آبی در دو استان تهران و اصفهان است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایانی آن از طریق ضریب آلفای کرانباخ (82/0) تأیید گردیده استفاده شده است. جامعه نمونه مورد مطالعه در برگیرنده 198 نفر از کشاورزان گندمکار شامل 81 نفر از دو شهرستان کرج و ساوجبلاغ در استان تهران و 117 نفر از دو شهرستان اصفهان و برخوارمیمه از استان اصفهان بوده است. تحلیل داده ...

بررسی کاربرد دارویی گیاهی در معالجه عفونت سم و انگشت دام: داروی گیاهی ضدعفونت سم و انگشت دام به صورت جلدی برای اولین بار در گاوداریها مورد مصرف قرار خواهد گرفت . عفونت سم از نظر اولویت در گاوهای شیری بعد از ورم پستان در مرتبه دوم اهمیت و در دامهای گوشتی در مقاوم اول قرار دارد. آب و هوای خشک شکنندگی سم و رطوبت بالا سبب نرم شدن و در نتیجه امکان نفوذپذیری عوامل فیزیکی به دنبال اجرام بیماری‌زا و فرصت طلب را فراهم می‌سازد این عارضه خود مستقیما بر روی تولیدات دام تا ...
نمایه ها:
عفونت | 
سم | 
دام | 
انگشت | 

در ایران موج‌شکنهای سنگی برای تمامی بنادر امری متداول و مرسوم بوده که دارای هزینه زیادی و معایب قابل توجهی می‌باشد. طراحی و مطالعه موج‌شکنهای شناور و انواع آن در دو دهه اخیر، موضوع بسیاری از تحقیقات موسسه‌های دریایی شده است . موج‌شکنهای شناور دارای هزینه ساخت کم و قابل حمل و نقل می‌باشند و می‌توانند به راحتی در بنادر کوچک و در محل خودروها کاربرد داشته باشند. در این طرح پس از جمع‌آوری مقالات و نتایج آزمایشات منتشر شده در زمینه انواع و طراحی موج‌شکنهای شناور به تدوین روش طراحی ...