عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مدل های قدیمی تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تصمیم گیرنده جداگانه و هر بار توسط یک مدل خارجی بر روی مرز کارای قوی تصویر می شوند. در این پایان نامه مدل هایی ارائه می شوند که می توانند همه ی واحد ها و یا تعداد مورد نظر از آنها را، همزمان بر روی مرز کارای قوی تصویر کند. در این مدل های فرض براینست که همه ی واحدها تحت کنترل یک واحد مدیریت مرکزی می باشند و ورودی همه ی واحدها توسط این واحد تعیین می شود تا به اهداف خود در جهت تولید خروجی و افزایش کارایی کل سیستم دست یابد. ...

امروزه پیدا کردن نقاط کارا (مینیمال یا ماکسیمال) از یک مجموعه، در بسیاری از مسائل، مطلوب ماست. بهینه‌سازی موثر (پارتو) یکی از مفیدترین روش‌ها در پیدا کردن این نقاط برای نگاشت‌های برداری مقدار است. یکی از ابزارهای مهم ریاضیاتی که به طور ویژه، همراه با دستاوردهایش، در مطالعهى این نوع از بهینه‌سازی به کار گرفته می‌شود، مفهوم مخروط هسته‌ای است که نخستین بار در سال 1983 توسط آیزاک معرفی گردید. ما در این پایان‌نامه، با استفاده از این مخروط، ابتدا با بررسی مسأله بهینه‌سازی پارتو و د ...

برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی دشت تایباد به منظور افزایش عملکرد محصولات و سود خالص کشاورزان، باعث افت مستمر سطح آب، منفی شدن بیلان و افزایش شدید کسری مخزن، نامطلوب شدن کیفیت آب و هجوم جبهه شوری شده است. این عوامل حاکی از لزوم مدیریت منابع آب زیرزمینی در این منطقه می‌باشد. به‌طوری که برداشت از آب زیرزمینی در حد بهینه صورت گرفته و در عین حال سود اقتصادی زارعین منطقه افزایش یابد. در این مطالعه به‌منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تایباد و تعیین مقدار برداشت بهینه از ذخایر ...

الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر تجزیه (MOEA/D-DE) یکی از الگوریتم‌های تکاملی است که به منظور برآورد نقاط بهینه پارتو با پیچیدگی کمتر محاسباتی در مسائل با ابعاد زیاد استفاده می‌شود. عملکرد الگوریتم MOEA/D-DE به تنظیم مناسب پارامترهای کنترلی آن بستگی دارد و بهترین نحوه تنظیم این پارامترها تاثیر بسزای در افزایش توانایی و بهبود عملکرد آن دارد. یکی از این پارامترهای کنترلی ، پارامتر همسایگی می باشد. به منظور بررسی توانایی پارامتر همسایگی در رسیدن به راه حل‌های مناسب در فضای اه ...

در شرایط کنونی با افزایش تعداد شرکت ها و بنگاه های تجاری، تولید کنندگان متعددی را می توان یافت که یک نوع محصول با یک ویژگی مشخص را تولید می کنند. در این میان مصرف کنندگان نهایی دیگر صرفا به دنبال محصولات با کیفیت و تولیدکنندگان مطلوب نیستند؛ بلکه این تولیدکنندگان هستند که بایستی با استفاده از طرق مختلف همچون تبلیغات، خدمات پس از فروش، قیمت تمام شده و کیفیت، نظر مصرف کنندگان را به خود معطوف کنند. یکی از مهمترین ابزاری که این امر را برای تولید کنندگان میسر می دارد، مدیریت یکپار ...

نیاز به منبع انرژی قابل اعتماد جزئی جدانشدنی از زندگی بشر امروز است. این نیاز به خصوص در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک زیرساخت و پیش نیاز اساسی در مسیر توسعه بیشتر جلب توجه می کند. شاید با تکیه بر ذخایر سوخت های فسیلی این نیاز آنطور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته باشد ولی محدود بودن این ذخایر واقعیتی انکارناپذیر است. باید توجه داشت که وابستگی یک کشور از لحاظ تامین انرژی میتواند به وابستگی های دیگر و دنباله روی از قدرت های صاحب انرژی منجر شود. همچنین با بوجود آمدن مشکل ...

با توجه به تغییرات روز افزون جهان پیرامون، انعطاف پذیری راهکار پیشتاز باقی ماندن در کسب و کار است. در چند دهه گذشته عموما سیستم های تولیدی در دو دسته کلی قرار می گرفتند؛ دسته ای به تولید انبوه روی آورده و در مقابل دسته ای دیگر سعی در تولید در اندازه کوچک ولی متنوع و مطابق با خواست مشتریان را داشتند. ولی گسترش بازار مصرف از یکسو و از طرف دیگر تنوع درخواست ها و نیازهای مصرف کنندگان باعث گردید که هیچکدام از این دو سیستم دیگر کارایی گذشته را نداشته باشند. رقابت عامل بقاء و تنوع و ...

در این پایان نامه روش جدیدی در بهینه‌سازی چندهدفه مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی نیروی مرکزی به نام الگوریتم بهینه سازی نیروی مرکزی چندهدفه(MOCFO) ارائه می‌شود. روش MOCFO از مفهوم «بهینگی پرتو» برای شناسایی موقعیت‌های «غیرچیره شده» و از یک «مخزن بیرونی» برای نگهداری این موقعیت‌ها استفاده می‌کند. برای اطمینان از صحت عملکرد روش ارائه شده در برخورد با مسائل بهینه‌سازی چندهدفه، آن را بر روی توابع استاندارد معتبر مورد آزمایش قرار دادیم. نتایج نهایی قدرت و عملکرد این روش را نشان می ...

استفاده مناسب از منابع تولید پراکنده، می تواند راهکاری موثر برای رهایی از برخی مشکلات، نظیر تلفات بالا، کیفیت توان پایین و تراکم در سیستم های قدرت باشد. اتصال واحدهای تولید پراکنده با جایابی مناسب و صحیح آنها در شبکه، اثرات مختلفی از جمله بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه، کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش هزینه‌های انتقال و توزیع انرژی و بهبود پارامترهای کیفیت توان از جمله نامتعادلی ولتاژ را در پی خواهد داشت. با توجه به این که تاکنون، تحقیقات انجام شده در زمینه جایابی منابع ت ...