عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1023

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به افزایش روز افزون نگرانی جهان امروز در رابطه با مسائل زیست محیطی، در مطالعات سال های اخیر، آلودگی را در ارزیابی عملکرد صنایع ، که هم کالای مطلوب و هم کالای نامطلوب تولید می کنند ، وارد کرده اند و نوع جدیدی از کارایی و بهره وری را تحت عنوان زیست کارایی و بهره وری زیست محیطی را معرفی کرده اند. با پیروی از مطالعات اخیر در این تحقیق به ارزیابی زیست کارایی پالایشگاههای نفت کشور که از یک سو نقش ارزنده ای در اقتصاد ملی دارند و از سوی دیگر با مصرف بالای سوخت فسیلی و در ن ...

مبحث کارایی بازار سرمایه، یکی از مهمترین و بحث ‌انگیزترین موضوعات بازار سرمایه طی 3 دهه گذشته در ادبیات مالی است. امروزه، بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزاری جهت افزایش میزان سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است و از آنجایی که کارایی، اصلی‌ترین و مهمترین ویژگی بازار سرمایه در هر کشوری بوده، این موضوع به یکی از بحث‌ انگیزترین حوزه‌های تحقیقات مالی و اقتصادی تبدیل شده است. در طی نیم قرن اخیر، مبحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و ...
نمایه ها:
آرچ | 
گارچ | 

کشورهای در حال توسعه با توجه بیشتر به استفاده مطلوب از منابع تولید و اجرای مدیریت صحیح در جهت توسعه اقتصادی سریعتر حرکت خواهند کرد. این کشورها بدلیل کمبود منابع و فرصت‌ها برای پذیرش و توسعه تکنولوژی‌های جدید می‌توانند به مقدار زیاد از نتیجه مطالعاتی که در رابطه با کارائی انجام می‌شود، استفاده ببرند. زیرا عدم دسترسی به یک نتیجه رضایت‌بخش در توسعه به معنی فقر منابع نمی‌باشد. بلکه بیشتر اوقات ترکیب و تلفیق منابع به طور صحیح صورت نگرفته است . این مطالعات نشان می‌دهند چگونه هنوز ا ...

بمنظور تعیین کارایی گندم‌کاران و عوامل موثر بر آن، 322 نمونه از گندم کاران شهرستانهای شیراز، فسا و کازرون بااستفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب گردید. اطلاعات مورد نظر از طرریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با زارعین برای سال زراعی (1373-1372(جمع‌آورری گردید. میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بترتیب برای مزارع گندم شهرستانهای شیراز 72/5، 88/7، 64/3، برای شهرستان فسا 73، 89/2، 65/1 و برای شهرستان کازرون 69، 65/2 و 45 بدست آمد. نتایج حاصله نشان میدهد که امکان افزایش کارا ...

از آنجاکه مدل‌های ریاضی معمولاً نمی‌توانند مسائل واقعی را بصورت دقیق و کامل پوشش دهند، پس برای تقریب این پدیده‌ها از مدل‌های تقریبی استفاده می‌شود؛ بنابراین بررسی جواب‌های تقریبی در بهینه‌سازی از اهمیت ویژه-ای برخوردار است. به دلیل اینکه مدل‌های چند‌هدفه از نظر عملی بسیار جامع و وسیع می‌باشند، پرداختن به جواب-های کارای تقریبی در بهینه‌سازی چند‌هدفه از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در این پایان‌نامه به بررسی جواب‌های کارای تقریبی در مسائل بهینه‌سازی برداری پرداخته می‌شود. ابت ...

مقدمه:بیمارستانها به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان،برای استفاده بهینه از منابع محدود ،ناگزیر از به کارگیری تجزیه و تحلیل های کارایی می باشند.چون داشتن کارایی بالا و استفاده بهینه از منابع موجود،موفقیت بیمارستانها را در دستبابی به اهدافشان تضمین می نماید. روش بررسی :هدف این پژوهش اندازه گیری و رتبه بندی 56 بیمارستان استان اصفهان بر اساس کارایی نسبی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده در سال 1389می باشد.این روش قادر است بیمارستانهای کارا و ناک ...

بهره‌وری و کارایی سیستم بانکی عوامل بسیار مهمی در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته محسوب می‌شود و در بحث مالی همیشه مورد توجه قرار داشته است. در دهه اخیر با رشد تکنولوژی و افزایش میزان برنامه‌های اصلاحی دولت، صنعت بانکداری ایران دستخوش تغییرات اساسی شده که در نهایت منجر به تغییر ساختار صنعت گردیده است. از سوی دیگر، با توجه به افزایش حجم وامهای معوق و غیرجاری بانکهای دولتی بعد از سال 1385 در این مطالعه بر روی تاثیر سیاستهای دولتی بر روی بهره‌وری ...

سیستم های توزیع شده نقش مهمی را درمحاسبات با کارایی بالا دارند ازچالشهای مهم دراین زمینه که تاثیر بسزایی درکارایی اینگونهه سیستم ها دارد زمان بندی است مساله زمان بندی کارها درسیستم های ناهمگن به دلیل لزوم استفاده بهینه ازسیستم های محاسباتی موجود و همچنین صرف زمان کمتر برای اجرای الگوریتم های زمان بندی ازاهمیت خاصی برخوردار است مساله زمان بندی برای سیستمهای زمانبندی سیستم های محاسباتی توزیعی ناهمگن ازجمله مسائل NP-Complete است که تاکنون مدلها و الگوریتم های متعددی برای بهینه س ...

افزایش رقابت روزافزون بین شرکت ها موجب شده است مدیران برای اتخاذ استراتژی های رقابتی مناسب جهت افزایش سود و بهره وری، عملکرد سازمان خود را در طول چند دوره زمانی مورد ارزیابی قرار دهند. یکی از پرکاربردترین روش ها برای ارزیابی عملکرد، اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده با مدل تحلیل پوششی داده ها است. در این پایان‌نامه، برای محاسبه ی امتیاز کارایی سازمان های دارای ساختار شبکه ای (مثل بانک ها، شرکت های برق و ...) در طول چند دوره زمانی، یک مدل یکپارچه DEA شبکه‌ای دینامیک ...