عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 111

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که به لحاظ ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و تامین امنیت غذایی نقش بسزایی در اقتصاد ایران دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی چهار زیر بخش کشاورزی یعنی زیر بخش‌های زراعت و باغبانی، دامپروری، جنگل و مرتع و شیلات طی دوره زمانی 1388-1374 می‌باشد. بدین منظور از دو روش تحلیل پنجره‌ای پوششی داده‌ها (ناپارامتری) و روش تابع مرزی تصادفی (پارامتری) استفاده شده است. در روش تحلیل پنجره‌ای ارزیابی کارایی زیربخش‌های کشاورزی تحت شرایط بازدهی ثابت ...

پسته در بین محصولات کشاورزی ایران از جایگاه والایی برخوردار است، بطوری که رتبه اول صادرات در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. بنابراین افزایش بازده عوامل تولید از طریق بهبود کارایی پسته کاران ضروری می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی انواع کارایی پسته کاران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و آنالیز مرزی تصادفی می باشد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای 197 بهره بردار پسته کار در شهرستان سیرجان انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق تکمی ...

تجزیه و تحلیل کارایی بازار در حوزه تحقیقات موضوعی دیرینه و بحث برانگیز بوده است. از یک طرف محققان مطالعات تجربی زیادی در رابطه با کارایی بازار ارئه کرده‌اند؛ از طرف دیگر فعالان و سرمایه‌گذاران بازار تلاش زیادی برای یافتن تکنیک‌های جهت پیش‌بینی بازار و تخمین الگوی حرکت بازار و تعیین قوانین تجاری به منظور کسب سود بیشتر انجام داده‌اند. شبکه عصبی مصنوعی (ANNs)، که یکی از روش‌های هوش مصنوعی می‌باشد، به یکی از تکنیک‌های پیش‌بینی و تخمین بازار سهام تبدیل شده است. محققان زیادی، توانا ...

تعیین کارایی یک سازمان و مقایسه آن با کارایی دیگر موسسات می‌تواند سرمایه‌گذاران را در جهت نیل به اهداف سرمایه‌گذاری یاری دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تشکیل سبد سهامی از شرکت‌های کارا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها در راستای کسب بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار است. برای این منظور مدل‌های ورودی‌محور و خروجی محور در شرایط بازدهی نسبت به مقیاس ثابت(CCR) و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر(BCC) مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، در این پژوهش ما قصد داریم این فرضیه را که پ ...

بررسی کارایی سازمانهای آموزش محور به دلیل حساسیت و اهمیت آنها ازمباحث بسیارمهم به شمارمی آید که نیازمند به بررسی و اندازه گیری دقیق می باشد معیارهایی کهب رای اندازه گیری کارایی به کارمیرود به دو دسته کلی تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی تقسیم می شود درروش تحلیل مرزکارایی ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا هزینه درنظر گرفته میشود و فعالیت برروی مرز بهعنوان بهترین عملکرد و زیرمرز به عنوان ناکارایی تلقی میشود یکی ازروشهایی که برای تخمین مرز کارایی و اندازه گیری کارایی وجود دار ...

کارایی و بهره‌وری و بهبود آن در صنایع کارخانه‌ای از ملزومات حرکت در جهت توسعه صنعتی است و از طرفی با توجه به شرایط روزافزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و ضرورت ارتقاء رقابت در صنایع کارخانه‌ای، تحلیل پیرامون نقش کارایی و بهره‌وری و تاثیرگذاری نسبی عناصر هر یک از آنها در راستای رشد و توسعه همه جانبه اقتصادی امری ضروری است. در تحقیق حاضر سعی شده است با به‌کارگیری روش تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)، کارایی و بهره‌وری صنایع کارخانه‌ای ایران به تفکیک کد ISIC تحلیل و بررسی شود. در این تحقی ...

ايران طي سالهاي اخير با بهره گيري از توان كامل 9 پالايشگاه خود، همچنان وارد کننده برخي از فرآورده هاي نفتي بوده است . نقش بارز صنعت نفت در اقتصاد كشور و ضرورت عملكرد كارآمد اين صنعت، اهميت محاسبه کارايي و بهره وري پالايشگاههاي نفت ايران را آشکار مي سازد . در اين پایان نامه با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) به محاسبه کارايي فني وبهره وري پالايشگاههاي نفت کشور طي دوره زماني1386 -1380 پرداخته شده است . متوسط کارایی فنی پالایشگاههای کشور طی سالهای مذکور حداکثر 88 ...

در میان صنایع مختلف، صنعت بانکداری اهمیت خاص خود را دارد. زیرا که یک صنعت بانکداری کارا می تواند در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی موثر بوده، همچنین سلامت این صنعت به سلامت اقتصاد کشور کمک می کند. کارایی صنعت بانکداری به معنی کارمزد و هزینه های بانکی کمتر، نرخ سود پایین تر و ارائه خدمات با کیفیت بالاتر می باشد. بنابراین برآورد کارایی و بهره وری صنعت بانکداری و شناسایی عوامل موثر بر آن امری بسیار ضروری است. مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی و تعیین عوامل موثر بر آن در شعب پست ...

هدف از انجام این تحقیق با عنوان « تعیین وضعیت به کارگیری عوامل تولید و کارایی در تولید پنبه در شهرستان داراب » تعیین وضعیت مصرف نهاده ها وتخمین و مقایسه کارایی فنی ،تخصیصی و اقتصادی پنبه کاران در اقلیم گرم کشور می‌باشد. بدین منظور، در اقلیم یادشده، شهرستان داراب برای مطالعه انتخاب گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز، بصورت پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه از 148 بهره‌بردار پنبه کار با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای جمع‌آوری گردید.سپس با توجه به تابع تولید برآوردی ...