عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 631

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل پوششی داده‌ها بدنه‌ی اصلی تحقیق برای ارزیابی کارایی و تشخیص منابع نا‌کارایی در ورودی‌ها و خروجی‌ها است. در DEA بهترین عمل‌کرد، کارای DEA نامیده می‌شود و امتیاز کارایی واحد کارا یک می‌باشد. در دهه‌ی اخیر رتبه‌بندی واحدهای کارا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران DEA قرار گرفته است و گونه‌ای از مدل‌ها به نام مدل‌های ابر‌کارایی برای رتبه‌بندی واحدهای کارای DEA ارائه شده است. مدل ابر‌کارایی در تحلیل پوششی داده‌ها، با حذف واحد تصمیم‌گیری مورد ارزیابی از مجموعه مرجع به‌دست می‌آید ...

کارایی انرژی برق درصنعت یعنی اینکه با کمترین استفاده از انرژی برق و کمترین تلفات در مصرف آن، مقدار مشخصی کالا یا خدمت تولید شود. در این مطالعه کارایی انرژی برق کارگاه‌های بزرگ صنعتی پنجاه نفر کارکن و بیشتر کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها تحت دو فرض CCR و BCC طی دوره 1386-1375 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که تحت هر دو فرض طی دوره کارگاه‌های صنعتی از میانگین کارایی انرژی برق پایینی برخوردار بوده‌اند. نتایج بیانگر این است صنایعی که کارایی انرژی برق پایینی ...

دانش اقتصاد حمل و نقل سعی دارد که بهترین شیوه استفاده از امکانات حمل و نقل رابرای پاسخگویی به نیاز جابجایی در زمان و مکان معین فراهم کند و باعث گسترش آثار مثبت حمل و نقل به سایر بخش‌های اقتصادی شود. حمل و نقل عمومی زمینی یکی از بخش‌های حمل و نقل می‌باشد که تأثیر بسزایی بر روی فعالیت‌های اقتصادی دیگر دارد و افزایش کارایی در این بخش موجب افزایش رونق دیگر فعالیت‌ها می‌شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی فنی حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای (ناوگان اتوبوسی بین شهری) و بخش ریلی مس ...

به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر رشد، کارایی استفاده از نیتروژن و پارامترهای بیوشیمیایی در گیاه مریم‌گلی ترکه ای، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی بصورت گلدانی با شش تکرار درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، درسال???? انجام شد. رژیم آبیاری بر مبنای درصد تخلیه آب از خاک شامل چهار سطح آبیاری پس از تخلیه ?‌، ??‌، ?? ‌و ?? درصد رطوبت قابل استفاده در خاک که به ترتیب بدون تنش(? T)، تنش کم(??T) ، تنش متوسط(?? T) و تنش شدید‌(??T) بود، در نظر گرفته شد. تنظیم زمان آبیاری با ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر میزان تاثیر عوامل مدیریتی بر کارایی شرکت های تولیدی فراورده های لبنی استان گلستان انجام شده است . این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش آن توصیفی- پیمایشی است . جامعه آماری را کارکنان دو شرکت عمده تولید فراورده های لبنی استان، یعنی شرکت شیر پاستوریزه پگاه و کارخانجات پنیر صباح تشکیل می دهند که به ترتیب تعداد 219 و 239 مجموعا 512 نفر می باشند. حجم نمونه پژوهش، براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای 200 نفر(در هر سازمان 100 نفر) انتخاب شده است. در ...

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و سنجش کارایی شرکتها در تبدیل سرمایه فکری به ارزش شرکت صورت گرفته که با توجه به مطالعه لانگ وه و همکاران (2013)، در این تحقیق محقق در پی پاسخ‌گویی به این سوال است که کارایی شرکتها در تبدیل سرمایه فکری به ارزش شرکت چه میزان است؟ روش انجام تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر جمع‌آوری آمار و اطلاعات اسنادی است. روش‌شناسی انجام این پژوهش نیز روش پس رویدادی است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1 ...

در مطالعه حاضر، عوامل موثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات بررسی گردیده است. در مرحله اول این مطالعه، پس از شناسایی ستاده و نهاده ها، میزان کارایی هر یک از 16 شرکت برق منطقه ای طی سال های 1384 تا 1386 محاسبه شده است. برای محاسبه کارایی از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که برخی از شرکت ها فاصله زیادی با مرز کارایی دارند، در این میان کمترین مقدار کارایی مربوط به شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان و بالاترین می ...

پسته در بین محصولات کشاورزی ایران از جایگاه والایی برخوردار است، بطوری که رتبه اول صادرات در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. بنابراین افزایش بازده عوامل تولید از طریق بهبود کارایی پسته کاران ضروری می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی انواع کارایی پسته کاران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و آنالیز مرزی تصادفی می باشد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای 197 بهره بردار پسته کار در شهرستان سیرجان انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق تکمی ...

تجزیه و تحلیل کارایی بازار در حوزه تحقیقات موضوعی دیرینه و بحث برانگیز بوده است. از یک طرف محققان مطالعات تجربی زیادی در رابطه با کارایی بازار ارئه کرده‌اند؛ از طرف دیگر فعالان و سرمایه‌گذاران بازار تلاش زیادی برای یافتن تکنیک‌های جهت پیش‌بینی بازار و تخمین الگوی حرکت بازار و تعیین قوانین تجاری به منظور کسب سود بیشتر انجام داده‌اند. شبکه عصبی مصنوعی (ANNs)، که یکی از روش‌های هوش مصنوعی می‌باشد، به یکی از تکنیک‌های پیش‌بینی و تخمین بازار سهام تبدیل شده است. محققان زیادی، توانا ...