عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه تجزیه و تحلیل کارایی شرکت های توزیع برق به موضوع مهمی برای قانون گذاران تبدیل شده است حرکت به سوی خصوصی سازی و تجدید ساختار صنعت برق براهمیت این موضوع افزوده است برای ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع برق از روشهای پارامتریک و ناپارامتریک استفاده میشود دراین پژوهش کارایی 39شرکت توزیع نیروی برق ایران درسال 1389 با استفاده ازمدلهای تحلیل پوششی داده ها به عنوان روش ناپارامتریک ارزیابی گردید همچنین با توجه به ضعف مدلهای پایه ای تحلیل پوششی داده ها دررتبه بندی واحدها از روش اند ...

امروزه با گذر از دوران اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانش محور اشکال نامشهودی از سرمایه که اغلب سرمایه فکری نامیده می شود در کنار دیگر عوامل تولید نقش فزاینده ای را در عملکرد شرکتها ایفا می نماید. افزایش اهمیت سرمایه فکری را می توان از کاربرد گسترده واژه هایی همچون دارایی های معنوی؛ سرمایه های علمی، سازمان های علمی، سازمان های آموزشی، عصر اطلاعات، مدیریت فکری و معنوی، دارایی های اطلاعاتی و غیره تشخیص داد. این عوامل بیانگر پارادایمی هستند که در آن سود و بازده، بیشتر به دان ...

هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر عوامل انگیزشی بر کارایی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر می باشد. که جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر است که در سال 1393 مشغول به خدمت بودند روش پژوهش کاربردی ازنوع میدانی و توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل10مدیر و 7معاون و33 کارکنان است روش نمونه گیری سرشماری می باشد برای اندازه گیری انگیزش و کارایی، از دو پرسش نامه هکمن والدهام الهام گرفته شده است که با نظر استاتید ...

یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی خصوصا بانک ها می باشد. در همین راستا مدیران بانک ها موظفند در قبال سوالاتی که در مورد بهره وری بانک می شود، پاسخ مناسبی ارائه دهند که این امر بدون ارزیابی کارایی شعب تحت نظارتشان عملا امکان پذیر نیست. یکی از روش های محاسبه کارایی برای واحدهای با چند ورودی و چند خروجی، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. از آنجایی که در دنیای واقعی ممکن است داده های ورودی و خروجی مقادیر نادقیق داشته باشند در این مطالعه یکی از م ...
نمایه ها:

چكيده: در حال حاضر تعداد قابل حال حاضر تعداد قابل توجهی از این مراکز در سطح شهر درحال ارائه خدمات به شهروندان می باشند. گسترش روز افزون شمار مراجعین این مراکز میتواند گویای مثمر بودن فعالیتهای آنها باشد. اما آیا گسترش کمی این مراکز با سطح کیفی خدمات آنها هماهنگ است ؟ و آیا مراجعین ازخدمات این مراکز و مشاورین آنها رضایت دارند ؟ آگاهی ازکیفیت خدمات این مراکز به مسئو لین کمک خواهد کرد که با علم به کارایی و عدم کارایی مطلوب، تاسیس کمی این مراکز را وسیعتر و یا محدودتر کرده و نیز ب ...

میزان کارایی اموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش بر ایجاد شغل و کارافرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار می گیرد ...

بررسی کارایی بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت، همچنین بررسی عوامل تآثیر گذار بر کارایی در این بخش، یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی است. روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری کارایی فنی به کار می‌رود که یکی از آن‌ها روش تحلیل تابع مرزی تصادفی است.در این پژوهش با استفاده از آمار و اطلاعات کارگاه‌های پنجاه نفر کارکن و بیش‌تر طی سال‌های 1373 تا 1390، توابع تولید مرزی تصادفی برای بخش صنعت و بر حسب استان‌های کشور برآورد شده و با استفاده از این توابع مرزی، میزان کارایی فنی در هر یک از ...

هدف از انجام پژوهش حاضر سنجش و بررسی کارایی نسبی بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور بررسی تاثیر نوع مالکیت بر کارایی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت توصیفی-میدانی می باشد. در این پژوهش کارایی بیست و یک بیمارستان اعم از دوازده بیمارستان دولتی و نه بیمارستان خصوصی تعیین شده ، بیمارستانهای ناکارا و بیمارستانهایی که در مرز کارایی قرار گرفته اند، مشخص می شوند. بدین منظور به طور همزمان دو روش BCC و CCR ورود ...

امروزه نظریه‌های مختلفی برای تبیین رفتار بنگاههای تولیدی در راستای استفاده آنها از دستمزدها به عنوان ابزاری جهت ارتقای کارایی ارائه شده است. در این دیدگاه افزایش دستمزد صرفاً به معنی افزایش هزینه تولید نمی‌باشد بلکه می‌تواند عاملی برای ارتقاء کارایی و بهره‌وری باشد. نظریه‌های دستمزد کارایی بر این باور هستند که بنگاه ها به جای اینکه دستمزدهای بازار را بپذیرند، بر اساس اهداف خود، دستمزدی را پرداخت می‌کنند که با دستمزدهای بازار یکسان نمی‌باشد. در این تحقیق جهت بررسی وجود رابطه ...
نمایه ها: