عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 219

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح شرایط کارآیی زنبور مگاشیل در تولید بذر یونجه - منطقه شهریار: این طرح به مدت سه سال برای تعیین شرایط کارآیی زنبورهای برگ بر یونجه Megachile rotundata اجرا می‌شود. مزرعه آزمایشی در قالب طرح آماری کرتهای خرد شده با چهار تیمار اصلی شامل: 2/5، 5، 7/5 و 10 کیلوگرم بذر در هکتار و چهار تیمار فرعی شامل خطوط کاشت به فاصله‌های 20، 55، 80 و 105 سانتیمتر در چهار تکرار کشت شد. سال دوم و سوم پس از برداشت جیت اول و اختصاص بجین دوم به برداشت بذر و استقرار زنبورهای برگ بر یونجه ...

هدف پژوهش مقایسه سطح کارآیی و موفقیت دوره‌های دو ساله و چهار ساله دانشسراهای تربیت معلم کشور است . جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموز معلمان شاغل به تحصیل در پایه‌های تحصیلی اول و دوم دانشسراهای 4 ساله تربیت معلم است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که به گونه کلی عملکرد دانشسراهای دو ساله (که افراد مشغول به تحصیل در این مراکز شامل افرادی هستند که دارای مدرک قبولی پایه تحصیلی دوم نظری در مقطع متوسطه هستند) از حیث ازدیاد نس ...

طرح ارزیابی کارآیی و کاربرد قارچ ورتیسلیوم کمانی در جمعیتهای شته: حشرات راسته Homoptera که قطعات دهانی آنها به صورت مکنده است بندرت به وسیله عوامل مهم بیماری‌زای حشرات یعنی باکتریها و ویروسها آلوده می‌شوند و عوامل بیماریزای قارچی نقش مهمی در کنترل جمعیت آنها دارند. در این طرح تاثیر قارچ روی 6 گونه از آفات مکنده در شرایط گلخانه و طبیعت بررسی خواهد شد و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قارچ، پتانسیل آن در مبارزه بیولوژیکی علیه آفات مکنده بررسی خواهد شد. با توجه به مقاومت ...

طبق فرض کارآیی 100 درصد در صورتی است که خروجی واحد سنگ‌شکن به میزان 2100 تن در ساعت و ابعاد محصول خروجی در حد 80 درصد زیر نیم‌اینچ باشد. هر عاملی که بر وضعیت کمی و کیفی محصول خروجی سنگ‌شکن موثر باشد بر کارآیی نیز موثر خواهد بود. هدف از این طرح شناخت عوامل موثر موجود در خاک ورودی معدن و مکانیسم تاثیر آن بر وضعیت کمی و کیفی محصول تولید شده و کارآیی سنگ‌شکن می‌باشد. با شناخت مکانسیم تاثیر این عوامل می‌توان با تمهداتی حتی‌الامکان از تاثیر منفی آنها کاست و کارآیی واحد سنگ‌شکن را ا ...

آسیا کردن مدار نه تنها بیشترین هزینه بلکه بیشترین تاثیر را در بازدهی کل کارخانه‌های کانه‌آرایی دارد. نرم‌کردن بیش از حد، ذرات خیلی ریز تولید می‌کند که قابل جدایش نیستند و از طرف دیگر نرم کردن کم، آزادی لازم را برای کانی دارنده مس فراهم نمی‌کند. در هر دو حالت مس به باطله می‌رود، لذا ارزیابی کار آسیا کردن با هدف کنترل آن از اهمیت زیادی برخوردار است . برای اریابی کار آسیا در حالت عادی و بررسی تاثیر افزایش خوراک ورودی، آسیای شماره 8 کارخانه پرعیارکنی بدلیل مناسب بودن محل و سهولت ...

تعیین برنامه‌های بهینه معین و تصادفی بهره‌بردان کشاورزی و، مقایسه این برنامه‌ها با برنامه فعلی بهره‌برداران نمونه گروههای همگن در مورد مطالعه، بررسی اهمیت توجه به ریسک و ابعاد مختلف آن در تعیین برنامه بهره‌برداران هدف اصلی این مطالعه بود.اضافه بر آن، کارآیی بیمه محصولات زراعی، با مقایسه با ریسک‌گریزی و کارآیی فنی گروههای بیمه شده و بیمه نشده، مورد بررسی قرار گرفت . در بخش دوم، با استفاده از تابع ترآنسندنتال مرزی تصادفی و روش حداکثر در ستنمایی، کارآیی فنی محاسبه و عوامل اقتصاد ...

عملکرد آموزشی دبیران تمام‌وقت از دبیران مامور به تحصیل تا حدودی بهتر است .از نظر میزان درصد قبولی بین دو گروه معلمان تمام وقت و مامور به تحصیل تفاوتی مشاهده نشد.ازنظر میانگین نمره کلاسی تفاوتی دو گروه معلمان تمام‌وقت و مامور به تحصیل مشاهده نشد.از نظر متوسط تعداد ارزشیابی کلاسی دبیران مامور در طول سه ماهه دوم 25ˆ2 امتحان و دبیران تمام‌وقت 44ˆ2 امتحان کلاسی بعمل آورده‌اند.متوسط غیبت دبیران مامور سه برابر دبیران تمام‌وقت است .کارآیی دبیران مامور به تحصیل و تمام‌وقت در رشته‌های ...

یکی از بزرگترین هدفهای مدیران، افزایش کارآیی فعالیتها در حوزه خود می‌باشد. در این خصوص مدیران شیوه‌های خاصی را برای هدایت پرسنل به منظور دستیابی به راندمان کاری بالاتر در پیش می‌گیرند و افراد نیز تفسیرهای گوناگونی را از الگوهای رفتاری ثابت مدیر در کار با آنان و از طریق آنان بعمل می‌آورند که در اصطلاح "سبک مدیریت " نامیده می‌شود. صاحبنظران 4 عامل را در شکل‌دهی سبک مدیریت موثر می‌دانند: -1 نظام ارزشی مدیر با تصویر ذهنی او از انسان. -2 میزان اعتماد و اطمینان مدیر به کارکنان. -3 ...

هدف تحقیق بررسی چگونگی همبستگی و همخوانی بین میزان توسعه فرهنگی و میزان کیفیت و کارآیی کتابخانه‌های عمومی بوده است . روش تحقیق مطالعه کتابخانه‌ای است . یافته‌ها نشان می‌دهد که همبستگی و ارتباط معناداری میان میزان کیفیت و کارآیی کتابخانه‌های عمومی و میزان توسعه فرهنگی وجود دارد و 95 درصد از افزایش در میزان کیفیت و کارآیی کتابخانه‌های عمومی به وسیله افزایش در میزان توسعه فرهنگی تبیین می‌گردد. یعنی اینکه کشورهایی که دارای سطح بالایی از توسعه فرهنگی می‌باشد. از کتابخانه‌ها ...