عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی تاثیرخود کارآمدی بر سبک رهبری و تعهد سازمانی در مربیان ورزشی در چارچوب پیاده سازی الگوی مفهومی کارآمدی مربیگری فلتز و همکاران (1999) بوده است. مطالعه حاضر به روش تحقیق علّی اجرا و جمع آوری داده ها به روش میدانی انجام شده است. همچنین روشهای آماری این تحقیق به دو بخش توصیفی و استنباطی تقسیم میگردد. جامعه آماری مورد مطالعه را مربیان رشته های ورزشی منتخب (فوتبال، رزمی، شنا و وزنه برداری) تشکیل می دهند. نمونه آماری نیز مطابق با حداقل نمونه مورد نیاز برای اجرا ...

عدالت یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی ‌‌‌است که در قرآن، نهج‌البلاغه و احادیث و روایات اسلامی تأکید بسیاری بر اجرا و رعایت آن شده ‌‌‌است. به گفته حضرت علی (ع)، عدل همان نظم‌‌‌ است یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. و از آنجا که دوام هر سازمان بستگی به‌‌‌ استحکام عناصر شکل‌دهنده آن دارد و مهمترین منبع هر سازمان نیز منابع انسانی آن می‌‌باشد، لذا جهت دوام آن سازمان به این منبع باید توجه ویژه داشت تا سازمان به اهداف خود نائل شده و نهایت کارایی را کسب کند. این پایان نامه با هدف ...