عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 270

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر تحت عنوان (( موانع قانونی توسعه کارآفرینی در صنایع غذایی)) ، با هدف شناسایی موانع قانونی موثر بر توسعه کارآفرینی به صورت مطالعه موردی در دو شرکت کامبیز و مهیا پروتئین، صورت گرفته است. موانع قانونی شامل قوانین دریافت جواز تأسیس، قوانین و مقررات بانکی، قوانین صادرات و واردات، قانون مالیات و قانون کار می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است و در تجزیه وتحلیل اطلاعات، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده ا ...

بررسی عوامل موثر بر شاخص های نوآوری به خصوص شادمانی نوآوران شامل چهار متغییر سرمایه اجتماعی, تحقیق و توسعه, سرمایه نا محسوس و سرمایه فیزیکی در راستای رشد و توسعه اقتصادی بر مبنای کارآفرینی و نوآوری مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه به مدل های ریاضی, مدل رشد درون زای رومر, جداول آمار و روش اقتصاد سنجی پنل دیتا در غالب دو مدل مجزا در چهار ده کشور منتخب طی سال های 1950 تا 2010 رابطه معنا دار و مثبتی بین سرمایه گذاری بر عوامل موثر بر شاخص های نوآوری و رشد اقتصادی به اثبات رسیده ...

کارآفرینی از فعالیت‌هایی است که می‌تواند برطرف‌کننده بسیاری از چالش‌های بزرگ (همچون بیکاری، درآمد پایین، عدم تنوع اقتصادی و جز آن ) در مناطق روستایی باشد و در سایر جنبه‌های زندگی انسانی روستاییان نیز تأثیر مثبت گذارد‌. به همین علت اقتصاددانان و صاحب نظران معتقدند که کارآفرینان از عوامل اصلی و راهبردی توسعه اقتصادی‌اند که با استفاده از تجربیات روش-های کهنه و حذف ناکارآمدی‌های آنها و جایگزینی شیوه‌های کارآمد و نو، به نظام اقتصادی پویایی و حیات می‌بخشند. بنابراین امروزه یکپارچه ...

طی سالیان اخیر یکی از دغدغه های صاحب نظران کسب و کار، مستندسازی و مدلسازی رویه های کارآفرینان موفق در بخش های مختلف عملکردی از جمله پیشگامی در صنعت بوده است. این امر زمینه نزدیک شدن هرچه بیشتر دو زیرشاخه رشته مدیریت یعنی مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی را فراهم ساخته بطوریکه مطالعات این عرصه را می توان ذیل مفهوم " کارآفرینی شرکتی" جستجو نمود. در واقع مقصود اصلی از خلق این اصطلاح رسیدن به فهم مناسبی از وجه اشتراک رشته های مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی و درک تأثیر کارآفرینی ش ...

کارآفرینی فرآیند ایجاد و دستیابی به فرصت‌ها و دنبال کردن آن‌ها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود است. این پژوهش با هدف بررسی مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر کارآفرینی زنان روستایی بخش مرکزی شهرستان ابرکوه، صورت گرفته است. این پژوهش بر مبنای هدف در زمره تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است و بخش هایی نیز از روش همبستگی استفاده شده است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن توسط استادان راهنما و مشاور و کارشناسان مربو ...

در دنیای درحال تحول امروز، سازمانی می‌تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم، منابع انسانی خود را به مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند تا آن‌ها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سازمان‌ها را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کنند. یکی از مهمترین بسترها برای توسعه مهارت کارآفرینی و نوآوری سازمانی که در تحقیقات گذشته کمتر به آن توجه شده است، مدیریت دانش در سازمان است. از این رو در پژوهش حاضر تأثیر فرآیندهای مدیریت دا ...

كارآفريني به عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي و اجتماعي نقش اساسي در فرآيند توسعه جوامع دارد. به طور كلي يكي از عوامل مؤثر در توسعه روستايي، كارآفريني است، زيرا كارآفريني مي‌تواند با خلق فرصت‌هاي جديد اشتغال و درآمد، نقش مؤثري در بهبود وضع اقتصادي و معيشتي روستاها داشته باشد. به همين دليل سنجش ميزان کارآفريني روستاييان و تلاش براي توسعه و تقويت كارآفريني در فرآيند توسعه روستايي از طريق فراهم كردن زمينه‌هاي اوليه آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از عوامل تأثیرگذار در توسعه کار ...

امروزه کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین اقتصادی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش موثر و کلیدی یافته و به عنوان یکی از مقولات مهم و تحول آفرین آغاز هزاره سوم مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از داده‌های سال 2008 می‌پردازد. برای این منظور، با استفاده از مدل رشد درونزای رومر متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم موثر بر رشد، وارد مدل می‌شود. برای اندازه‌گیری کارآفرینی از سه شاخص مختلف، از ...

اقتصاد یکی از ارکان اصلی هر جامعه محسوب می‌شود و کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورها نامیده شده است. با توجه به رشد روز افزون جامعه دانشگاهی کشور و خیل عظیم فارغ‌التحصیلان جویای کار، پرداختن به مسئله «اشتغال» از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین دلیل در سالیان اخیر «آموزش کارآفرینی» در قالب دوره‌های مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی در کشور رواج پیدا کرده و مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. نکته مهمی که در ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزش کارآفرینی وجود دارد، وضعیت اثرگذاری ای ...