عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 203

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کارآفرینی، موضوعی بین‌رشته‌ای است که در سال‌های اخیر به‌طور روزافزونی موردتوجه صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف علوم به‌ویژه حوزه‌ مدیریت قرارگرفته است. از طرف دیگر فرایند کارآفرینی درون‌سازمانی خود از تقسیم‌بندی‌های حوزه کارآفرینی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی کارآفرینی فردی مدیر و رابطه‌ی آن باکار آفرینی درون‌سازمانی در مدارس فنی حرفه‌ای دخترانه‌ شهر تهران از دیدگاه مدیران و دبیران در سطح شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1394 است و روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آما ...
نمایه ها:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد شرکتهای خانوادگی است. با استفاده از متغیر های عملکرد مالی و عملکرد بازار به عنوان متغیر مستقل، و گرایش کارآفرینی، ارزش های کارآفرینی، سرمایه گذاری در منابع داخلی، منابع دانش محور، یادگیری سازمانی، تغییرات پیشبردی، تغییرات گذرا به عنوان متغیرهای وابسته، مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیق توصیفی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نی ...

چکیده: هدف:در پژوهش حاضر نقشه‌ی علم‌نگاشتی برون‌دادهای حوزه‌ی کارآفرینی در بازه‌ی زمانی 1996 تا 2015 در پایگاه استنادی وب آو ساینس (WoS) ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت. روش‌شناسی: پژوهش از نوع تحلیل هم‌رخدادی واژگان و با رویکرد علم‌سنجی است. جامعه‌ی پژوهش شامل 10460 پیشینه از برون‌داد‌های علمی حوزه‌ی کارآفرینی است که در پایگاه WoS نمایه شده‌اند. داده‌ها بعد از بازیابی از پایگاه موردنظر، گردآوری و ذخیره شدند و با از نرم‌افزارهای علم‌سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج و ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی قابلیت‌ های کارآفرینی دانشجویان به منظور اعتبار بخشی و باز اندیشی در کارکردها و مأموریت های برنامه های درسی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 90-91 می باشد (5502=N) که به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای تعداد 412 نفر از آن‌ها به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی است که ضریب ...

در سال‌های اخیر صاحبنظران در رشته‌های توسعه و مدیریت به توسعه‌ی کارآفرینی بیش از پیش توجه نشان داده‌اند و گسترش کارآفرینی را راهکاری برای رونق اقتصادی جوامع قلمداد می‌کنند. گردشگری به‌عنوان صنعتی رو به رشد که دائما با تغییر تقاضای بازار روبه‌روست، به‌عنوان بستری مناسب برای کارآفرینی به‌شمار می‌رود. به این ترتیب فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری در مقاصد مختلف می‌تواند کمک موثری در جهت توسعه‌ی مقصد و توانمندسازی افراد جامعه محسوب گردد. جزیره‌ی کیش با داش ...

موضوع پیچیده اشتغال و بیکاری در جهان امروز توجه بسیاری از سیاست‌گذاران، دولت‌مردان و کارشناسان را به خود جلب نموده است. بدیهی است ترکیب جمعیت جوان و سیل متقاضیان کار به ویژه در میان تحصیل‌کردگان ضرورت پرداختن بیشتر به این مسئله را از ابعاد مختلف درکشور ما ایجاب می‌نماید. برای کاهش معضل بیکاری راه-های مختلفی وجود دارد. یکی از موثر‌ترین راهکار‌ها در جهت رفع معضل بیکاری در جامعه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کارآفرینی است. به همین منظور شناسایی ساختارها و راهکار‌های مناسبی که بتوان ...

: یکی از راهکارهای توسعه پایدار، بالا بردن ظرفیت‌های کارآفرینی در میان شهروندان است. بدیهی است که بسترسازی برای کارآفرینی شهری تابعی از مولفه‌های مختلفی است که تحلیل، پردازش، فهرست‌بندی و تعیین ضریب اهمیت آن‌ها در عرصه عملکرد مدیریت شهری می‌تواند مبنایی برای سنجش و رهگیری عملکرد سازمان‌های دست‌اندر کار در امور شهری در خصوص بستر سازی برای کارآفرینی باشد. به همین دلیل درپژوهش حاضر، با پیمایش نظرات و نوشتارهای مطرح در عرصه کارآفرینی، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، و نیز برخی مدل‌های ...

چکیده: سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندسال اخیر در سطح جهانی مطرح شده است. اما از آنجایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان ها به حساب می آید ، میزان رشد و توسعهی آن به سرعت در حال تبدیلشدن به شاخصی در توسعهیافتگی کشورها است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی در پارک علم و فناوری پردیس در قالب پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی میباشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مدیران، سرپرستان و پرسنل پارک فناوری می باشد. به ...
نمایه ها:

امروزه صاحب ‎نظران بر اين باورند که تنها سازمان‎هاي نوآور وکارآفرین در بازارهاي رقابتي جهاني موفق عمل مي‎کنند. از طرف ديگر محققان منبع اصلي شکست سازمان‎ها را عدم بروز کردن دانش و فراموشی فاکتورهای تاثیر گذاری چون نوآوری و کارآفرینی در سطح سازمان را بيان نموده‎اند و نتيجه گرفته‎اند که فعاليت‎هاي اصولي و علمي‎نوآوری و کارآفرینی از شکست جلوگيري کرده و احتمال موفقيت را به‎طور چشمگيري افزايش مي‎دهد (مالکی، 1389). مناسب‎ترين و مفيدترين استراتژي براي سازمان ها،نوآور وکارآفرین بودن ...