عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 210

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

3،2،1-تری آزول‌ها دسته مهمی از ترکیب‌های ناجور حلقه می‌باشند که دارای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های دارویی و کشاورزی می‌باشند. واکنش‌های حلقه زایی 3،1-دو قطبی یکی از مهم-ترین روش‌ها جهت تولید ترکیب‌های ناجور حلقه پنج عضوی می‌باشند. در این پژوهش مشتق‌های 3،2،1-تری آزول با استفاده از واکنش کلیک تهیه می‌شوند. شیمی کلیک به گروهی از واکنش‌ها‌ اشاره می‌کند که سریع، ساده، با خالص سازی آسان، فضا ویژه و با راندمان بالا هستند. در این پایان نامه، ابتدا گرافن اکسید عامل دار شده با مس(I) سن ...

امروزه با توجه به مزایای فراوان کاتالیزگرهای ناهمگن، کاربرد آنها در واکنش های شیمیایی به ویژه سنتز مواد آلی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در تحقیق حاضر دسته‌های جدیدی از این نوع کاتالیزگرها بر پایه مس / اکسید آهن تثبیت شده برروی مشتق‌های اصلاح شده سلولز به عنوان یک پلیمر طبیعی زیست تخریب پذیر تهیه و در سنتز ترکیبات سولفون دار مانند سولفونیل آمیدین‌ها، سولفونیل آکریل آمیدین‌ها، سولفونیل فرم آمیدین‌ها و سولفونامید‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. باتوجه به کارایی خوب2-پیکولیل آ ...

ترکیبات پلی هیدروکینولین به دلیل ویژگی های درمانی و دارویی گوناگون مربوط به خود، توجه شیمیدانان را به سوی سنتز این ترکیبات جذب کرده اند. از این رو، در این پژوهش با عنایت به کارهای گذشته، روشی آسان و ساده همراه با بازده های عالی، برای سنتز مشتقات پلی هیدروکینولین از تراکم هانش نامتقارن بین آلدهیدهای مختلف، اتیل استواستات، آمونیوم استات و دایمدون در حضور کاتالیزور همگن RuCl3.nH2O و سیستم کاتالیزوری ناهمگن K10-RuCl3.nH2O انجام گرفت. سپس نتایج حاصل از عملکرد این دو سیستم، با یکدی ...

در سال‏های اخیر، ناهمگن سازی کاتالیزگر‏های همگن توسط اتصال کوالانسی آن‏ها به بستر‏های معدنی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. کاتالیزگر‏های ناهمگن مزایای متعددی نسبت به انواع همگن خود دارند، مانند جداسازی آسان آن‏ها از مخلوط واکنش و قابلیت استفاده مجددشان. با این وجود، عموماً در واکنش‏ها، سیستم‏های کاتالیزی همگن فعالیت بیشتری از خود نشان می‏دهند. با توجه به این موضوع، پژوهشگران در تلاشند تا مزایای انواع مختلف این کاتالیزگرها را با هم ادغام کنند. از جمله موفقیت ...

ررسی و استفاده از ترکیبات فلزات واسطه از جمله آهن و روتنیم به عنوان کاتالیزگرهای اسید لوئیس ساده، توانمند و کارآمد در تبدیلات متنوع آلی تحت شرایط همگن یا ناهمگن دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد. از سوی دیگر، واکنش های چند جزئی به صورت ابزاری قوی و موثر در تشکیل پیوند و سنتز ترکیبات هتروسیکل با خواص بیولوژیکی و دارویی در راستای شیمی سبز معرفی شده اند. در بخش اول این پروژه، تمرکز بر روی بررسی پتانسیل نمک روتنیم(III)کلراید هیدرات به عنوان یک کاتالیزگر هموژن با قابلیت استفاده مجدد د ...

تیازولیدینون ها به ویژه 5-آریلیدین – 2-ایمینو تیازولیدینون ها دارای کاربرد گسترده و موثری در شیمی دارویی هستند. بسیار از مشتقات آنها خواص بیولوژیکی قابل ملاحظه از جمله ضد باکتری، آفت کشی، ضد قارچ، حشره کشی، ضد تکثیر سلولی، ضد حساسیت، ضد سل، ضد سرطان، ضد التهاب، مسدودکننده کانال های کلسیم، مهارکننده SHP-2 ، مهارکننده PTPIB و LMW-PTPاز خود نشان داده اند. بر اساس خواص بیولوژیکی خیلی مهم این ترکیبات سنتز و بررسی خواص دارویی آن ها شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. در بخش اول این رس ...

بررسی شیمی فلزات واسطه از جمله روتنیم بخش فعالی را در شیمی آلی فلزی به خود اختصاص داده است. در این پروژه چند نمونه از ترکیبات روتنیم تهیه شدند و کاربرد کاتالیزی آنها در سنتز ترکیباتی که به ویژه از لحاظ بیولوژیکی و دارویی حائز اهمیت هستند بررسی شدند. در بخش اول این پروژه به بررسی و مطالعه عملکرد روتنیم (III) کلرید هیدرات در سنتز مشتقات متنوع و جدید از بیس‌کومارین پرداختیم. درادامه بررسیهای انجام شده در مطالعه نقش کاتالیزی ترکیبات روتنیم، عملکرد نمک روتنیم(III) در سنتز دسته ...

آمینها و مشتق هایشان به شکل گستردهاي به عنوان حدواسط براي تهیهي حلالها، مولکولهاي حلال بیولوژیکی، داروها و کاتالیزگرها مورد استفاده قرار میگیرند. دستهي مهمی از، واکنشهاي مربوط به آمینها N- آلکیل دارکردن آنها میباشد که این واکنشها با استفاده از آمین و آلکیل هالید انجام میشوند ولی اشکال عمده ي این روش، ادامه یافتن واکنش تا تشکیلنمک آمونیم نوع چهارم میباشد. براي اینکه تا اندازهاي از انجام شدن این واکنشهاي نا مطلوبجلوگیري شود، مقدار اضافی از آمونیاك یا آمین اولیه را به ظرف واکنش ...

در این رساله، به منظور تهیه نانوکاتالیزگر پلیمری مس جدید، کوپلیمر استایرن-مالئیک انیدرید با 4-آمینو پیریدین تحت واکنش قرار گرفته و بستر پلیمری اصلاح یافته تهیه گردید. در ادامه، نانوذرات یدید مس به صورت همزمان در واکنش تهیه شده و بر بستر پلیمر اصلاح یافته تثبیت می‌یابد. کاتالیزگر تهیه شده با استفاده از تکنیک‌های مختلف از جمله FTIR، H-NMR1، SEM، EDAX و ICP مورد شناسایی قرار گرفت. از نانوکاتالیزگر مس فوق در تهیه کلیک مشتقات 1،4-دو استخلافی-1،2،3-H1-تری آزول‌ها با استفاده از الکی ...