عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 324

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاتالیزورها که مورد استفاده فراوانی در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی دارند، در اثر سه مکانیسم عمده کک گرفتگی، کلوخه شدن و مسموم شدن دچار کاهش فعالیت می‌گردند. در این تحقیق مکانیسمهای غیرفعال‌کننده برای کاتالیزور پلاتینی (با پایه آلومینا) مورد استفاده در واحد 400 شرکت تولید آلکیل بنزن خطی (LAB) - اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و سپس متناب با مکانیسمهای مشخص شده برای غیرفعال شدن، روشهای احیاء مناسب به کار گرفته شده است . تعیین مشخصات دو نمونه کاتالیزور تازه و غیرفعال شده و ...
نمایه ها:
احیا | 

زوج‌شدن اکسیداسیونی متان در حضور کاتالیزور اکسید منگنز همراه با ارتقا دهنده‌ای از گروه IA (فلزات قلیائی) در پایه سیلیکا فعالیت و قدرت انتخاب‌پذیری خوبی را در سنتز اتیلن نشان داده است . اثر درجه حرارت ، نحوه تهیه کاتالیزور و تغییر ساختار پایه بر روی میزان تبدیل، بازده و قدرت گزینش‌پذیری کاتالیزور MO/Na2 WO4/SiO2 در یک راکتور لوله‌ای شکل از جنس کوارتز با بستر ثابت و در فشار اتمسفر یک مورد مطالعه قرار گرفت . کاتالیزور به روش یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای، با استفاده از سیلیکا تجارتی ...

زئولیتها با توجه به ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بسیار بالا، یکی از باارزشترین کاتالیزورها در صنایع پتروشیمی به شمار می‌آیند. کاتالیزور مصرفی در فرآیند ایزومری شدن زایلنها در مجتمع پتروشیمی اصفهان از جمله کاتالیزورهای وارداتی است . در این کار پژوهشی ترکیب شیمیایی کاتالیزور بالا با استفاده از روشهای معمول در تجزیه و ساختار کاتالیزور با استفاده از روش XRD و تجزیه حرارتی تعیین شد. پس از تهیه نمونه‌ای مشابه با نمونه خارجی، ترکیب و ساختار این دو مقایسه گردید. ...

هیدروژناسیون روغنهای نباتی بوسیله کاتالیزور نیکل یکی از روشهای صنعتی است که بمنظور جامدکردن روغنهای نباتی و افزایش قدرت نگهدارندگی این روغنها بکار میرود. فعالیت کاتالیزور نیکل بعلت وجود مواد مسموم‌کننده این کاتالیزور در روغن و گاز هیدروژن در طی عمل کرد کاتالیزور کم میشود. این امر سبب میشود که کاتالیزور پس از مدتی با از دست دادن فعالیت حقیقی خود از سیکل عمل خارج شده و دور ریخته بشود. بالابودن قیمت کاتالیزور نیکل در بازار جهانی محققین را برآن داشته است که مطالعاتی درخصوص دوباره ...
نمایه ها:
احیاء | 
نیکل | 

فرآیند تبدیل به کمک بخار آب جهت استخراج حداکثر مقدار هیدروژن نگهداری شده در آب و یا خواکیهای هیدروکربنی به کار برده می‌شود. تبدیل گاز طبیعی از این طریق شامل دو واکنش ساده تعادلی تبدیل و جابه‌جایی آب -گاز است . از یک طرف وجود منابع غنی گاز طبیعی با خلوص نسبتا بالا در کشور و از طرف دیگر، مقدار 25 تن کاتالیزور نیکل-آلومیناتی که جهت فرآیندهای متفاوت از طریق تبدیل بخار آب ، سالانه در ایران به مصرف می‌رسد و تماما به صورت ارزی در صنایع فولاد، نفت و گاز تهیه می‌شود، انجام این پروژه ر ...

در این پایان نامه در ابتدا کاتالیزور مخلوط اکسید های مس و منگنز تهیه شد و سپس به دو روش تلقیح و همرسوبی بر روی پایه ی آلومینا قرار گرفت. همان طورکه می دانیم با افزایش مساحت سطح کاتالیزور، امکان دسترسی به سایت های فعال کاتالیزوری افزایش و عملکرد کاتالیزور بهبود می یابد. جهت تحقق این مهم، ابتدا کاتالیزور مخلوط اکسیدهای مس و منگنز در نسبت های مولی مختلف تهیه شده و بهترین نسبت مولی، بر روی پایه ی آلومینا قرار گرفت. از پایه ی SBA-15 نیز به منظور بررسی اثر تغییر پایه استفاده ...
نمایه ها:
تلقیح | 
اکسید | 

هدف از این کار، سنتز کاتالیزور تثبیت شده روی نانو سیلیکا و استفاده از آن برای پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم(ATRP) مونومر متیل متاکریلات است. ابتدا لیگاند 2-(diphenylphosophinooxy)Aniline با استفاده از 2- آمینو فنل ‌و کلرو دی فنیل فسفین در حضور باز پتاسیم ترشیو بتوکسید سنتز شد سپس کاتالیزور با استفاده از 2-(diphenylphosophinooxy)Aniline و CuBr به ترتیب به عنوان لیگاند و فلز واسطه سنتز گردید. از دستگاه‌های NMR، UV-vis و FT-IR برای شناسایی لیگاند و کاتالیزور استفاده شد. ن ...

پلی یورتانها کاربردهای فراوانی در صنایع پوششی، لاستیک، الیاف، کشاورزی، پزشکی و صنایع نظامی دارند. با انتخاب مواد اولیه مختلف و کنترل شرایط پلیمریزاسیون تغییر خواص و مصارف متنوعی حاصل می شود. یکی از روشهای کنترل پلیمریزاسیون، بررسی دقیق سینتیک پلیمریزاسیون و تعیین اثر عوامل مختلف از قبیل دما، زمان، کاتالیزور و ... می باشد. در این پژوهش از دو روش طیف سنجی ‏‎FTIR‎‏ و ویسکومتری برای بررسی سینتیک پیشرفت واکنش استفاده شده است واثر عوامل مختلف بر سینتیک پلیمریزاسیون مطالعه شده است. ...

هدف ما از این مطالعات توسعه یک روش کارآمد براى تهیه گونه جدید کاتالیزوری بر پایه اسکاندیم، به منظور توأم نمودن مزایای برتر انواع مختلف کاتالیزورها (هتروژن و هموژن) مى باشد، به نحوى که جداسازى ساده و سریع کاتالیزور با صاف نمودن ساده امکان پذیر باشد. براى نیل به این هدف، تصمیم گرفتیم برخى از جذابیت ها و توانایى هاى نهفته اسکاندیم تریفلات را به عنوان یک اسید لوییس کارآمد، داراى سیستم دوستدار محیط زیست و قابل بازیافت در عرصه شیمى سبز بررسى نماییم. در آغاز با علم به پایدارى اسکاند ...