عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به رقابتی شدن بازارها و لزوم عکس العمل سریع واحدهای بازرگانی جهت کسب بازار از یک سو و ضرورت کسب رضایت مشتریان در راستای بیشینه نمودن سود انتظاری از سوی دیگر، فناوری اطلاعات جهت تسریع و تسهیل امور به کار گرفته شد. بازاریابان جهت بررسی بازار و شناسایی بازار بهینه از روش های مختلفی استفاده می کنند. یکی از روش ها بکارگیری کاتالوگ هاست که با توجه به ظهور فناوری اطلاعات به کاتالوگ های الکترونیکی تبدیل شدند. این امر نقش بسیار عظیمی در امور بازاریابی داشته چرا که با استفاده ا ...