عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شعور و آگاهی تنها مخصوص انسان نیست بلکه تمام عناصر هستی و پدیده‌های آن، درک و شعور خاص خود را دارند. شعورمندی کائنات تفکری است که دارای مبانی فکری، عملی و عقلانی بوده لذا باورها، فرهنگ‌ها و ادیان می‌توانند وسیله‌ای برای آگاهی و درک بهتر از این موضوع باشند. شعورمندی کائنات بر اهمیت معنوی طبیعت تأکید دارد و طبیعت را به عنوان قلمرو قدسی می شناساند. این پایان‌نامه مشتمل بر سه فصل است: فصل اول به مبانی نظری شعورمندی و اثبات آن از دیدگاه فلسفی، ‌عرفانی و علمی می‌پردازد. در دیدگ ...

رساله حاضر با عنوان ایقاع و دلالته علی المعنی به بیان یکی از اعجازهای فنی قرآن پرداخته است که این اعجاز دارای دو بعد اساسی می باشد : 1- نزول آن به زبان عربی 2- وجود یک قالبی خاص که هیچکس را یارای مقابله با این نثر بی مانند نیست.اهمیت ایقاع قرآنی در القای معانی و قدرت آن بر تاثیر می باشد. ایقاع قرآن به بالاترین سطح خود در تناسب و تاثیر رسده است که در این رساله به بررسی آن می پردازیم.از این مبحث نتیجه میگیریک که کوچکترین وحدت صوتی در این کتاب حکیم درست و عالمانه در جایگاه خود ق ...

نقش درخت زندگی یکی از نقوش باستانی در هنر ایران است که به همراه موجوداتی در پیرامونش قراردارند مورد بررسی قرار گرفته است. این نقش از جمله نقوش اساطیری مهمی است که راز و رمز به کار گیری آن توسط اسطوره پردازان و هنرمندان بزرگ تحریر شده است. در بردارنده رمز و اکسیر جاودانگی است و درمیان محافظانی پاسداری می‌گردد. در دوره های مختلف هنر ایران بر روی متون کهن مذهبی، مهر ها، سفالینه ها، و نقش برجسته ها و به طور کلی در آثار به جا مانده قبل و بعد از اسلام آشکار است. اهداف این پژوهش تجز ...

پژوهش مورد نظر در مورد نقش موجودات اساطیری در سقاتالار(سقانفار) مازندران است .در منطقه شمال ایران با توجه به شرایط آب و هوایی این ناحیه معماری خاصی شکل گرفته که بر خاسته از فرهنگ برون گرا با ریشه ایرانی و اسلامی بوده است که سقانفار نام دارد. نقاشی های مختلفی از جمله حماسی ،مذهبی و اسطوره ای در این بنا توسط هنرمند مازندرانی به تصویر کشیده شده است.در این پژوهش به بررسی موجودات اساطیری نقش شده در سقانفار پرداخته شده است.نقش اسطوره در این بنا و آیینی مذهبی بودن سقانفار و ارتباط ب ...

به اعتقاد همه دینداران، عالم «مخلوق» و آفریده ی خداوند است، در واقع این اعتقاد معیار دینداری و بی دینی تلقّی می گردد. بسیاری به اعتقادی اجمالی در این زمینه - نیاز عالَم به خالق- اکتفا می نمایند، با این حال در آموزه های قرآنی اهل بیت : توصیفاتی عمیق از حقیقت مخلوق بیان شده است که نوع رابطه و نسبت آن با خداوند متعال را روشن می سازد. در فلسفه اسلامی نیز نگرش خاصّی نسبت به «مخلوق» وجود دارد. عدّه ای معتقدند مکتب اهل بیت : و نظریّات فلسفی موجود، تعالیم متضادّی در این خصوص ارائه می ...