عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله، ژئو پولتیک عراق با تاکید بردو عامل (( ناهمگونی جمعیتی و منابع انرژی)) و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و برای رفع و یا کاهش تنش و تهدید میان دو کشور راهکار مناسبی ارائه خواهد شد. نتایج تحقیق نشاندهنده آنست که ویژگی ژئو پولتیک عراق درموارد ناهمگونی جمعیتی در داخل آن کشور وهمگونی جمعیتی آن با مردم ایران و و یژگی ژئوپولتیک موقعیت استراتژیک عراق و ایران در امر منابع انرژی، از مهمترین فرایند های احساس تهدیدات بین دو کشور م ...

بررسی تأثیرات و نقش کانونی انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های شیعی عربستان و بحرین در چارچوب نظریه ژئوپولیتیک، هدف اصلی مقاله حاضر است. در همین راستا، سوال اصلی این بود که «انقلاب اسلامی ایران چرا و چگونه تأثیری بر جنبش های شیعی بحرین و عربستان داشته است؟» جهت پاسخ به سوال مذکور این فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفت که «وقوع انقلاب اسلامی در ایران موجب شکل گیری و یا تقویت جنبش های شیعی عربستان و بحرین شده است».یافته های تحقیق نشان می‌دهد که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 135 ...

بدون شک اهمیت اقتصادی خلیج فارس را نمی توان منفک و مجزا از اهمیت دریای عمان مورد بررسی قرار داد زیرا این دریاها مشترکا مرزهای آبی سرزمین عزیز ما در جنوب تشکیل می دهند . اگر خلیج فارس به وسیله تنگه هرمز به دریای عمان و در نهایت به آب های آزاد جهان متصل نبود به عبارت دیگر به صورت دریایی بسته مطرح می شد هرگز تا این درجه اهمیت را در جغرافیای سیاسی و اقتصادی ایران و جهان حائز نمی گردید . از روزگاران قدیم اهمیت این دو پهنه آبی مورد توجه سیاستمداران و فاتحین سرزمین ها بوده است و از ...

خلیج فارس بین سرزمین ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد . این دریا از قدیم بین اعراب ((بحرالفارس )) نام داشته و در ماخذ اسلامی نیز بدین نام مده و در نوشته های غربی با نام پرسیکوس سینوس ‏‎(( Persicus Sinus ))‎‏ ثبت شده است . در قرن اخیر نام بحر فارس به خلیج فارس تبدیل شده و همه جا به این نام شناخته می شود . خلیج فارس از پدیده های دوران سوم زمین شناسی است که قدمت آن به حدود 30 میلیون سال قبل می رسد . وسعت آن قبلا بیشتر بود اما هم اکنون از مصب اروند رود که خود از پیوستن دجله و ...

علت وجودی کشور مفهومی حساس و احیاء شده در جغرافیای سیاسی است. با وجود پیشینه نظریه ای گرانقدر و پرسابقه در این زمینه که به اغلب احتمال از فردریک راتزل آغاز شده است. این مفهوم تا آنجا که به مطالعات موردی و مصداقی مربوط می شود، ضعیف و کم مقدار است. در این پژوهش در راستای غنا بخشیدن به این مفهوم، با مطالعه موردی، تلاش شده است تا ریشه و منشأ تکوین و بویژه تداوم بقای ملی دولت ـ کشور ایران بررسی شود. پاسخ به پرسش علت موجودیت ایران جدید، یعنی دولت ـ کشوری با عمری پانصد ساله و بویژه ...
نمایه ها:
سیاست | 
بقاء | 
کشور | 
ملت | 
ایران | 

در ژئوپلیتیک اواخر قرن بیستم بدون تردید باید به بحران بالکان و اوضاع آن اشاره نمود که فصل نوینی را در عرصه ژئوپلیتیک قومی و روابط بین اقلیت ها و حکومت های مرکزی با خود به همراه داشت. شرایط حاکم بر شرق اروپا که با نهضت همبستگی در لهستان در اواخر دهه هشتاد قرن گذشته شروع شد و با فروپاشی دیوار برلین و تحولات سیاسی که در ممالک این بخش از اروپا رخ داد، به اوج خود رسید، در یوگسلاوی سابق همچنان تاکنون که اوایل قرن بیست و یکم است کشانده شده است. دنباله مسایل بالکان که ما در واژه شناس ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.