عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور شناسائی فاکتورهای بیماریزایی ( ژن های بیماریزایی ) و تغییرات سالیانه قارچ ‏‎Puccinia Recondita f.sp.tritici‎‏ عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم، در سال های 1374تا 1378 خزانه های تله ‏‎‏‎(Trap Nurseries)‎‏ در ساری، کرمانشاه، مغان، زابل، اهواز، شیراز و اردبیل ایجاد شدند. این خزانه ها شامل 28 لاین تقریباَ ایزوژنیک ‏‎(Near Isogenic Lines)‎‏ بود، که هر کدام حاوی یک ژن مقاومت به زنگ قهوه ای ‏‎‏‎(Lr gene)‎‏ می باشند . نتایج تحقیق در این مقاله بحث شده است. ...

یکی از بیماریهای شایع در مزارع جو در استان خراسان، سفیدک سطحی است . اصولی‌ترین روش کنترل این بیماری، کاشت ارقام جو حامل چند ژن مقاوم است . در این تحقیق از 15 شهرستان استان خراسان که از مناطق عمده کشت جو هستند، نمونه‌هائی از برگهای آلوده ارقام زرجو والفجر حساس به این بیماری، جمع‌آوری گردید. مجموعا 287 جدایه کنیدیهای قارچ عامل بیماری (Bluumeria graminis f.sp. hordei (DC) E.O.speer) تهیه و تکثیر شدند و در آزمایشگاه برای تشخیص ژنهای بیماریزای پاتوژن به ارقام افتراقی جو، براساس رو ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.