عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همواره شاخص های انتخاب دام‌های اهلی براساس اهداف تولیدی شکل گرفته و سایر پتانسیل های ژنتیکی در حاشیه قرار گرفته اند ، برآیند چنین امری در طول زمان کاهش مقاومت و افزایش حساسیت به بیماری‌ها بوده است. از جمله ژنهای مطرح در زمینه مقاومت و حساسیت اغلب موجودات، ژنهای خانواده بتادیفنسین می‌باشند. از اعضای این خانواده ژن بتادیفنسین4 است که کاندیدای مهم جهت بررسی چند شکلی تک نوکلئوتیدی و ارتباط آن با مقاومت در گاو هلشتاین و همچنین سلولهای سوماتیک شیر و سلامت سیستم پستانی است. این تحقی ...