عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 408

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با شناسایی ژن معیوب و همچنین وضعیت طبیعی آن ژن ، پس از جداسازی ژن سالم لا به لای محتوای ژنتیکی سلولهای بدن و وارد کردن آن سلولها به بدن ، تولید محصول طبیعی آن ژن مجددا برقرار می شود . در این مقاله با مروری بر اصول ژن درمانی به موفقیتهای امیدوار کننده در زمینه ژن درمانی حاصل شده نیز اشاره می شود . ...
نمایه ها:
ژن | 
انسان | 

یکی از راههای اساسی مقابله گیاهان با تنشهای محیطی، تولید و انباشتن پروتئینهای ویژه درون سلولها است. نشان داده شده پروتئین اسموتین که توسط ژن اسموتین رمز می شود در گروههای مختلف گیاهی باعث مقاومت گیاه در برابر عوامل بیماریزا و همچنین تنشهای محیطی نظیر شوری می گردد. تنش اخیر عامل ایجاد تنش اسمزی می باشد. ژن دست ورزی شده اسموتین موجود در یک ساختار حامل دوگانه، از طریق همکشتی قطعات جداکشت برگ توتون با اکروباکتریوم حاوی ژن به گیاه توتون انتقال داده شد. مراحل غربالگری گیاهان تراریخ ...

هدف از اجرای این طرح شناسایی ژن یا ژنهایی که دارای پتانسیل بالایی برای جذب فسفر می‌باشند از منابع مختلف اعم از میکروارگانیسمها یا گیاهی می‌باشد، پس از شناسائی ژن یا ژنهای مذکور، اقدام به استخراج این ژنها از منابع شناسائی شده می‌گردد و پس از استخراج این ژنها دستکاری می‌گردند تا به صورت ژنهایی که در گیاهان قادرند بروز ...

چکیده دیابت نوع 1 نوعی بیماری متابولیکی مزمن است که در اثر نقص در سلول های بتا ایجاد می شود یکی از روشهایی که می تواند در درمان این بیماری موثر باشد انتقال سلول های بتای فرد سالم به شخص دیابتی است ولی کمبود دهنده ی مناسب کاربرد این روش را کاهش می دهد. PDX1یک فاکتور رونویسی است که در تکوین پانکراس و تنظیم بیان ژن انسولین نقش مهمی دارد. در این مطالعه وکتور لنتی ویروسی غیر الحاقی حاوی ژن PDX1در سلول های T293 ساخته شده و جهت انتقال ژن PDX1 به سلول های مزانشیمی انسانی استفاده گرد ...

مشکلترین درمان ضایعات مغزی، درمان تومورهای مغزی به ویژه گلیوم ها میباشد. علیرغم پیشرفتهای تکنولوژی و به کارگیری روشهای مدرن جراحی و درمانهای کمکی پیامد بیماران مبتلا به تومورهای مغزی در طی سالیان متمادی تغییر چندانی نکرده و موفقیت چشمگیری نداشته است. پژوهشهای انجام شده در تعیین فیزیولوژی سلولی و تغییرات ژنتیک درک و توجیه اختلالات عملکرد سلولی و نحوه ایجاد تومورها، نحوه درمان و پیشرفت روشهای درمانی را سبب شده است. با توجه به اینکه تا کنون در کشور ایران در مورد اختلالات ژنتیک ت ...
نمایه ها:
بررسی | 
ژن | 
بیمار | 
جراحی | 

تفاوتهای ژنتیکی بین نژادی اساس بسیاری از اختلافات در خصوصیات تولیدی است . نژادهای گاو کوهان‌دار (B.Indicus) و نژادهای گاو اروپایی (B.Taurus) اختلاقات فاحشی از نظر بسیاری از خصوصیات از جمله تولید شیر، تولید مثل، و صفات مادری دارند. بررسی تفاوتهای ژنتیکی در سطح DNA بین این دو گروه می‌تواند در آشکار نمودن اساس ژنتیکی برای خصوصیات متفاوت بین زبوها و گاوهای بدون کوهان موثر باشد. ژن هورمون رشد به دلیل اثرات بارز محصول آن بر رشد، شیر دهی، تولید مثل و پاسخ به ایمنی در سالهای اخیر بعن ...
نمایه ها:
گاو | 
ژن | 

β-Catenin پروتئین چندکاره ای است که علاوه بر شرکت در اتصالات سلولی (Adhesion Junction) یکی از اجزاء مسیر انتقال پیام Wnt signaling است. غلظت سیتوپلاسمی این روتئین در سلولهای نرمال کاملا تحت کنترل می باشد. اگزون شماره سه ژن β-Catenin مهمترین دومین Domain این پروتئین برای کنترل فعالیت آن می باشد. فسفوریلاسیون عوامل سرین و ترئونین در این بخش از این پروتئین توسط GSK-3β و Casein Kinase I منجر به پروتئولیز β-Catenin توسط سیستم ubiquitin-degradation system می شود ...

چکیده هورمون محرک فولیکولی گوسفندی (oFSH) یک هورمون گلیکوپروتئینی است که از غده هیپوفیز قدامی ترشح می‌شود و نقشی اساسی در عملکرد سیستم تولید مثلی مهره‌داران ایفا می‌کند. این هورمون یک هورمون هترودایمریک شامل دو زیر واحد آلفا با 92 اسید آمینه و بتا با 111 اسید آمینه است که به‌صورت غیر کوالانسی بهم متصل‌اند. مخمر متیلوتروپ پیکیاپاستوریس یک میزبان ایده‌آل برای تولید پروتئین خارجی است. این مخمر به‌عنوان اقتصادی‌ترین سیستم بیانی یوکاریوتی برای ترشح پروتئین خارجی به داخل محیط کشت ...

β-Catenin پروتئین چندکاره ای است که علاوه بر شرکت در اتصالات سلولی (Adhesion Junction) یکی از اجزاء مسیر انتقال پیام Wnt signaling است. غلظت سیتوپلاسمی این روتئین در سلولهای نرمال کاملا تحت کنترل می باشد. اگزون شماره سه ژن β-Catenin مهمترین دومین Domain این پروتئین برای کنترل فعالیت آن می باشد. این دومین حاوی چندین عامل سرین و ترئونین است که این عوامل قابلیت فسفریله شدن را دارند و 3β GSK-یکی از شناخته شده ترین کاندیدها در فسفریلاسیون این نواحی به شمار می رود. ...