عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 957

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع گزینش پرتفوی بهینه چالشی است که از دیرباز سرمنشأ بحث‌های نظری متفاوتی بوده است و بر همین اساس از الگوهای تکنیکی مختلفی بدین منظور استفاده شده است، به گونه‌ای که هر یک از روش‌ها از مزایا و کاستی‌هایی برخوردار بوده‌اند. در این میان مسئله انتخاب پرتفوی بهینه به کمک الگوریتم ژنتیک، کمتر مورد توجه پژوهشگران و تحلیل گران قرار گرفته است، درحالی‌که جامعیت و توان تکنیکی این الگوریتم می‌تواند گزینش مناسبی به دست دهد. تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم‌گیری حساس وحیاتی برای شرکت‌ها مش ...

انجام بررسی ژنتیک سیتوژنتیک آنتروپومتریک آنزیموژنتیک درماتوگرافیک هماتولوژیک و ژنتیک توده ها.شناخت انواع‌ناهنجاریهای کروموزمی و عیوب مادرزادی در منطقه شناخت بیماریهای ژنتیکی از هر نوع که باشد شناختارساخت ژنتیکی توده ازدیدگاه های گوناگون ارائه شیوه های لازم بمنظور شناخت درمان و یا پیشگیری بیماریهای ارثی آگاهی از نرخ ازدواج‌های درون توده ای و برون توده ای طرح هنوز دردست اجراست و مراحل نخستین را طی مینماید. ...

هدف صنعت نرم افزار، ارائه نرم افزار با کیفیت به مشتری است. تست نرم افزار، یک مرحله ی بحرانی و حساس در اطمینان از کیفیت نرم افزار محسوب می شود.تست عملی زمان بر بوده و هزینههای زیادی دارد چرا که معمولا 30 تا 50 درصد هزینه ی کل تهیه نرم افزار را به خود اختصاص می دهد. امروزه، رشد تصاعدی نرم افزارها نیز کار را بسیار سخت تر کرده است. پژوهشهای بسیاری در زمینهی تولید و اولویتبندی نمونهتست انجام شده است. آزمونگر میتواند با اولویتبندی نمونه تستها، ابتدا مسیرهای مهم تر وحیاتی تر نرم افز ...

بیماری فنیل کتونوری یکی از علل مهم عقب ماندگی ذهنی و یکی از مهمترین علل قابل پشگیری این عقب ماندگی است . در صورت شناسایی به موقع این بیماری در دوران نوزادی ، با برقراری یک رژیم محدودیت غذایی از بروز عقب ماندگی ذهنی به طور کامل جلوگیری می شود در مورد بیمارانی که دیرتر تشخیص داده شوند نیز امکان توانبخشی تا حد معینی وجود دارد . همچنین با شناسایی بیماران فنیل کتونوری در یک خانواده می توان با ارائه مشاوره ژنتیک با سایر اعضای خانواده و خویشاوندان و انجام تست شناسایی ناقلین، میزا ...

فن آوری میکروچی های ‏‎DNA‎‏، یکی از فن آوریهای پیشرفته عصر حاضر است که استفاده از آن به دلیل کاربرد وسیعی که دارد هر روز بیشتر می شود. به کمک این فن آوری می توان توالی های مختلف ‏‎DNA‎‏ یا ‏‎RNA‎‏ را برای شناسایی جهش احتمالی بررسی کرد، قطعات مختلف ‏‎DNA‎‏ را تعیین توالی نمود. بیان ژنها را در سلولهای مختلف مطاعه کرد و یا با شناسایی ماده ژنتیک میکروارگانیسم ها یا ویروس ها در سرم خون بیمار، نوع عفونت را تشخیص داد. از ‏‎DNA‎‏ چیپ ها نیز در فارماکوژنتیک برای شناسایی داروهای جدید و ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ژنتیک | 

پیامدهای کلامی و اخلاقی تحوّلات ساختار ژنتیک به بررسی نسبت میان ژنتیک و الهیات و آموزه‌های دینی پرداخته که خود از مصادیق مهم علم و دین محسوب می‌شود. پیامدهای کلامی ناشی از اصلاحات ژنتیک به نسبت میان دستاوردهای فنّاوری ژنتیک انسانی با خالقیّت، جبر، شکل‌گیری خیر و شر و هدایت انسانی می‌پردازد. از بررسی نسبت ژنتیک و خالقیت روشن می‌گردد که انسان به عنوان مظهر خلّاقیت الهی می‌تواند به اذن خداوند در مقام آفرینش‌گری قرار گیرد. اگرچه ساختار ژنتیکی هر انسانی میزانی از جبر رفتاری را به ...

در این پایان نامه سعی شده است، تا با استفاده از منطق فازی و الگوریتم ژنتیک با مسئله خوشه‌بندی ترکیبی برخورد شود. با استفاده از منطق فازی می‌توان اطلاعات بیشتری را از مجمع خوشه‌ها استخراج کرد که این امر می‌تواند منجر به ترکیب بهتر خوشه‌ها شود. همچنین الگوریتم ژنتیک می‌تواند با کاوش وسیع‌تر فضای مسئله نتیجه بهتری را نسبت به سایر روش‌های خوشه‌بندی ترکیبی ارایه کند. در حل مسئله با الگوریتم ژنتیک دو محور کلی می‌تواند مورد نظر قرار گیرد: الف) کد کردن مسئله خوشه‌بندی ترکیبی به گونه‌ ...

در برنامه‌ریزی پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات ، عموما، از کارافتادگی قطعات و دستگاه‌ها جنبه آماری داشته و می‌تواند از نوعی تابع احتمال تبعیت نماید، از اینرو، تصمیم‌گیری نسبت به تعویض پیشگیرانه قطعات و دستگاه‌ها منجر به برنامه‌ریزی تحت شرایط عدم اطمینان می‌گردد. شرایط عدم اطمینان به ویژه تحت تاثیر این واقعیت قرار دارد که پیش‌بینی زمان وقوع از کارافتادگیها بطور قطع و یقین مقدور نیست . از آنجا که دستگاه می‌تواند هر آینه دستخوش از کارافتادگی گردد و به محض از کارافتادگی می‌بایست عملی ...