عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 730

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت بررسی اثر متقابل ژنتیک و محیط بر امتیاز سلول‌های بدنی شیر از تعداد 579354 رکورد روزآزمون که مربوط به 201562گاو شیری، از 4731 پدر و 132652مادر که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور طی سال‌های 89-80 جمع آوری شده بود، استفاده شد. این اطلاعات، شامل اطلاعات شجره‌ای و رکوردهای روزآزمون شمار سلول‌های بدنی شیر بوده است. در این پژوهش گاوهای نر متفاوت به عنوان ژنتیک‌های مختلف در نظر گرفته شدند. همچنین از متوسط اندازه گله‌ها و متوسط تولید شیر گله‌ها، متوسط پروتئین شیر و چربی شیر گله‌ها ب ...

انجام بررسی ژنتیک سیتوژنتیک آنتروپومتریک آنزیموژنتیک درماتوگرافیک هماتولوژیک و ژنتیک توده ها.شناخت انواع‌ناهنجاریهای کروموزمی و عیوب مادرزادی در منطقه شناخت بیماریهای ژنتیکی از هر نوع که باشد شناختارساخت ژنتیکی توده ازدیدگاه های گوناگون ارائه شیوه های لازم بمنظور شناخت درمان و یا پیشگیری بیماریهای ارثی آگاهی از نرخ ازدواج‌های درون توده ای و برون توده ای طرح هنوز دردست اجراست و مراحل نخستین را طی مینماید. ...

هدف کلی از این بررسی تعیین نوع نگرش تعداد 366 نفر از پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی نسبت به اصول اولیه اخلاق در ژنتیک پزشکی بوده است. روش بررسی بصورت نظرسنجی و نظرات از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده و ارزیابی یافته ها نیز بصورت توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است. بر اساس نتایج رعایت این اصول اخلاقی در جامعه با نظرات موافق و مخالف روبروست. این اصول بر اساس اولویت بندی عبارتند از: اصل تناسب سود وزیان ، اصل سودمندی، عدالت، خودمختاری و نازیانمندی. نگرش اساسی درخصوص مبنای اصلی تصمی ...

بیماری فنیل کتونوری یکی از علل مهم عقب ماندگی ذهنی و یکی از مهمترین علل قابل پشگیری این عقب ماندگی است . در صورت شناسایی به موقع این بیماری در دوران نوزادی ، با برقراری یک رژیم محدودیت غذایی از بروز عقب ماندگی ذهنی به طور کامل جلوگیری می شود در مورد بیمارانی که دیرتر تشخیص داده شوند نیز امکان توانبخشی تا حد معینی وجود دارد . همچنین با شناسایی بیماران فنیل کتونوری در یک خانواده می توان با ارائه مشاوره ژنتیک با سایر اعضای خانواده و خویشاوندان و انجام تست شناسایی ناقلین، میزا ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ژنتیک | 

چکیده ندارد.

بعلت مشکلات نمونه‌برداری در 2 مقطع مختلف حدود 30 نمونه خون مورد مطالعه سیتوژنتیک قرار گرفت . بررسیهای انجام شده بر روی لمفوسیتها نشانگر شکست‌های کروماتیدی، اجزاء کروموزومی ...

اینترفرون a-2b یکی از پروتئینهایی است که در سلولهای ایمنی مثل ماکروفاژها تولید شده و تقسیم سلولی را کاهش می‌دهد. تاثیر این ماده در کاهش سنتز کلاژنهای نوع 1 و 3 است که اثر خود را از طریق کاهش تولید mRNA و در نتیجه پروتئین انجام می‌دهد. از این ماده در درمان سوختگیها و برای جلوگیری از تجمع ماتریکس خارج سلولی استفاده می‌شود. اما آزمایشات نشان داده که چنانچه از محیط کشت سلولهای فیبروبلاست اینترفرون را پس از همان ساعات اولیه خارج سازیم تاثیر آن همچنان بر روی سلولها باقی می‌ماند و ا ...

ناهنجاری عقب ماندگی ذهنی اختلالی با فنوتیپی پیچیده است که از مشخصه های بارز آن عملکرد نامناسب دستگاه عصبی مرکزی می باشد. عقب ماندگی ذهنی وابسته به(XLMR)X در40%- 20 % جمعیت افراد مذکر دیده می شود و در مجموع 14 % موارد عقب ماندگی ذهنی را شامل می شود.هدف از این بررسی غربالگری ژنهای عقب ماندگی ذهنی وابسته به X درخانواده های با توارث قطعی یا احتمالی ارجاع شده به مرکزتحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشد. انتخاب این خانواده ها براساس معاینات بالینی و رد علل کروموز ...