عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بازنمایی خبری مهاجران ایرانی در مطبوعات ژاپن بین سال‌های 1999 ـ 1990 براساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (تگفا) پرداخت. در این پژوهش 20 گزارش خبری از دو روزنامه برجسته ژاپنی به نام آساهی از جناح چپ آزادی‌خواه و یومیوری از جناح راست محافظه‌کار با استفاده از چارچوب نظری ون‌لیوون (1996 و 1995) و غیاثیان (1386) به صورت کیفی و کمّی تحلیل شده‌اند. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی بوده و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان داده است در حالیکه هر دو روزنا ...

از ابتدای خلقت انسان همواره به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الهی مورد توجه بوده و بین همه موجودات ،نیازمند تعلیم و تربیت است.مسلما تعلیم و تربیت امری پیچیده و وقتگیر است که همکاری نهادهای مختلف وافراد متعدد و هم آهنگی همه فعالیت های مربوط را ایجاب می کند.بنابراین اولین شرط هماهنگی فعالیت ها،وحدت هدف و مقصد است. سال هایی که کودک در دبستان تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرد یکی از مهم ترین دوران تحصیلی و زندگی او به حساب می آید.چنانچه در این دوره امکانات صحیح و محیط سالم و با نشاطی ف ...

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه آموزش مادام العمر در سه کشور ایران، ژاپن و انگلیس می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش عبارت بود از جنبه های مختلف جایگاه آموزش مادام العمر و بزرگسالان در ایران، انگلیس و ژاپن است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از میان کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای موفق دنیا، کشور انگلیس و ژاپن ، و از میان کشورهای در حال توسعه کشور ایران انتخاب شده است و با توجه به گسترده بودن موضوع، جایگاه آموزش مادام العمر، برنامه های انجام شده در این راستا، تفاو ...

هدف این پژوهش «بررسی تطبیقی تربیت هنری دوره ابتدایی ایران، آلمان و ژاپن» می باشد. هدف کلی در این پژوهش بررسی تطبیقی تربیت هنری دوره ابتدایی سه کشور ایران، آلمان و ژاپن می باشد و اهداف جزیی شامل بررسی اهداف تربیت هنری و فعالیت های تربیت هنری و یافتن وجوه تشابه و تفاوت اهداف وفعالیت های تربیت هنری دوره ابتدایی ایران، آلمان و ژاپن می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و با استفاده از روش چهار مرحله ای جرج بردی است. داده های پژوهش با مطالعه ی کتب مربوط به این موضوع، پایا ...

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی و تحلیلی سیر آموزش و پرورش همگانی در کشورهای ایران، ژاپن و انگلستان است و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق برای این پژوهش از روش تحقیق توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه ای بر اساس روش «جرج بردی» استفاده شده است. داده های تحقیق از طریق مطالعه کتب و بررسی منابع معتبر اینترنتی و پایان نامه ها و دیگر تحقیقات انجام شده، مقالات مندرج در فصل نامه ها و نیز تعامل با متخصصین آموزشی جمع آوری و سپس توسط پژوهشگر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ...

موضوع تامین منابع مالی آموزش عالی طی طی دهه های گذشته با تحولات زیادی همراه بوده است . منابع تامین مالی جزء مهمی است که از گذشته های دور مورد توجه نظریه پردازان قرار داشته است . برای فراهم شدن میزان منابع مالی در حد کفایت ، لازم است منابع تامین و تامین کنندگان نیز مشخص و سهم هر یک تامین شود . منابع تامین مالی و تامین کنندگان آن دارای طیف گسترده ای بوده و هر یک از تامین کنندگان ، به دلایل خاص در یک فرایند تحلیل و تصمیم گیری منطقی ، در تامین مالی آموزش مشارکت داشته و دارند . عل ...

در اين پژوهش به بررسي ساختار و شيوه ها ي مديريت مراكز پيش از دبستان در كشورهاي ايران، ژاپن و هندوستان پرداخته شده است و از تجارب و تدابير مفيد اين كشورها در حيطه مديريت در مراكز پيش از دبستان در كشور ايران به صورت تطبيقي پرداخته است. هدف كلي اين تحقيق "بررسي تطبيقي ساختار و شيوه هاي مديريت مراكز پيش از دبستان در ايران، ژاپن و هندوستان است" و اهداف جزئي اين تحقيق: 1- مطالعه و بررسی سیر تغییر و تحول ساختار و شیوه های مدیریت مراکز پیش از دبستان در ایران ، ژاپن و هندوستان. 2 ...

هدف اين پژوهش بررسي تطبيقي آموزش الكترونيكي در كشورهاي انگلستان، ژاپن و ايران مي باشد. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتند از: جنبه هاي مختلف آموزش الكترونيكي در كشورهاي انگلستان، ژاپن و ايران. از ميان كشورهاي پيشرفته كشور انگلستان (با توجه به این‌که اولین کشور در زمینه‌ ی آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی بوده و تجارب زیادی در این زمینه دارد) و ژاپن(با توجه به اینکه یک کشور آسیایی است و از نظر بافت فرهنگی به کشور ما شباهت دارد و تقریباً همزمان با ایران اقدام به تأسیس دا ...

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی تأثیر فرایند مدیریت در مدرسه بر میزان موفقیت دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ایران درمقایسه با کشورهای موفق ( آمریکا، تایوان، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و هنگ کنگ ) درطرح تیمز 2007 است. بررسی حاضر مطالعه ای تطبیقی- تحلیلی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، کشورهای موفق در تیمز 2007 ( آمریکا، تایوان، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و هنگ کنگ) می باشند. برای تحلیل متغییرهای فرایند مدیریت مدرسه (فعالیت های اجرایی، نظارت آموزشی، کنترل و ارزشیا ...