عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 755

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ژاپن را بی شک می‌توان پیشتاز صنعت پل سازی در دنیا دانست . اگر زمانی می‌گفتیم که آمریکا دارای بلندتیرن پلهای جهان است و یا انگلیس و دانمارک رکورددار برخی از انواع پلها هستند ولی اکنون باید اعتراف کنیم که تابپایان سال 2000، 6 پل از 20 پل بلند دنیا در ژاپن خواهد بود و این در حالی است که همواره زلزله و توفان که از دشمنان درجه یک پل در دنیا بوده‌اند در کشور ژاپن به وفور یافت می‌شوند. در این مقاله خلاصه‌ای از مراحل ساخت دو پل بزرگ دنیا یعنی آکاشی - کیکیو که بلندترین پل معلق دنیا و ...

این گزارش را شورای تحقیقات آموزش و پرورش به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از تجارب موفقیت‌آمیز ژاپن در برقراری نظام تحقیقات ، بویژه در آموزش ، در چهار بخش تنظیم کرده است که بخش نخست آن از دو قسمت تشکیل شده است : قسمت اول، وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ژاپن را مورد بررسی قرار می‌دهد و قسمت دوم نیز در مورد شناخت و معرفی نهاد آموزش و پرورش این کشور است که در آن به جایگاه تحقیق در دانشگاهها و نقش استادان و دانشجویان در توسعه، فعالیتهای تحقیقاتی اشاره می‌شود. در بخش دوم ...

از جمله کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی در درجه دوم و از بعضی جهات و جنبه‌ها حتی در درجه اول قرار دارد کشور ژاپن است و چون این کشور برخلاف اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی پس از جنگ جهانی دوم حیات مجدد یافته است و تنها با تلاش مردم خود توانسته است به چنین پایه‌ای در جهان معاصر برسد و با ابرقدرتهای صنعتی رقابت کند و باعث حیرت و وحشت آنها بشود می‌توان برای تسریع پیشرفت‌های صنعتی در کشور ایران از تجارب کشور ژاپن استفاده کرد بدون اینکه فرهنگ خود را نادیده و لجن‌مال کرد. هم‌چنانکه کشور ژاپ ...
نمایه ها:
ژاپن | 
صنعت | 
ایران | 

در بخش نخست این مقاله به چگونگی ورود دین اسلام به ژاپن و تاریخچه آن پرداخته شده است آغاز این دوره همزمان با شکل گیری جنبش مشروطه در ایران است که به کوشش هائی از طرف ایرانیان برای تبلیغ دین اسلام می انجامد رفت و آمد مسلمانان به کشور ژاپن و سکونت برخی از آنان در این کشور پس از جنگ روس و ژاپن سر آغاز آشنائی عمیق تر با اسلام می گردد در دهه 1930 م. به بعد پیدایش موسسات و بنیاد های مطالعات اسلامی به گسترش اسلام در ژاپن می انجامد و مطالعات تخصصی د رجنبه های گوناگون دین اسلام آغاز م ...
نمایه ها:
ژاپن | 
اسلام | 
مسجد | 

این مقاله بیانگر نظرات Prof.Hitoshe-Kume یکی از مدیران متخصص و مسئول در صنایع ژاپن است . مدیریت کیفیت از هنگامی که کنترل کیفیت فراگیر به مدیران صنایع ژاپن معرفی گردید ، در این کشور شکل گرفت . استانداردهای مدیریت کیفیت که در سال 1987 تحت شماره سری 9000 ، توسط سازمان بین‌المللی استاندارد منتشر گردید تا سال 1990 چندان از سوی مدیران صنایع ژاپن مورد پذیرش فراگیر ، قرار نگرفت . ولی با توجه به گسترش رعایت این استانداردها ، سبب گردید تا مدیران صنایع ژاپن به این مجموعه استاندارد توجه ...

این مقاله در صدد است مدیریت ژاپن را با رویکردی فرهنگی مورد یحث و مطالعه قرار دهد بر عکس مطالعات و تحقیق های اولیه ای که به طور وسیع در دهه 1970 ، یعنی زمانی که خیزش اقتصاد ژاپن آغاز شد و موجب نگارش کتاب ها و مقالات تمجید آمیز (بعضا اغراق آمیز) در مورد مدیریت ژاپن و بکارگیری آن در سایر کشورها شد ، در این مقاله سعی شده است با توجه به مطالعات اخیر خصوصا مطالعاتی که در آغاز دهه 1990 با توجه به عدم توفیقی که آمریکایی ها و غربی ها در انتقال روش مدیریت ژاپنی به دست آورده اند. انجام ...
نمایه ها:
ژاپن | 

هدف این مقاله مطالعه و بررسی فرایند اصلاح برنامه های درسی ژاپن بر اساس پژوهش های ملی، بین المللی و تطبیقی سالهای 1993 تا 2000 میلادی وتجربه های اصلاحات آموزشی در دوره های گذشته است. پیشینه و ضرورت های اصلاح برنامه درسی ملی ژاپن با استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی و توصیفی بررسی شده و با تاکید بر رویکرد تلفیقی اصلاحات برنامه های درسی ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارنده در این مقاله ابتدا هدف های اصلاحات آموزشی و تغییر برنامه های درسی ژاپن را در دوره های گذشته بررس ...

در این تحقیق، جهت بررسی مسئله "توسعه‌نیافتگی ایران"، دو جامعه ایران و ژاپن با هم مقایسه شده‌اند. روش تحقیق تطبیقی- تاریخی است و اطلاعات با مراجعه اسناد و مدارک تاریخی، تحلیلهای تاریخی و تحقیقات انجام شده در مورد این جوامع، جمع‌آوری گردیده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که در زمینه قطح روند توسعه درونی ایران واکنش متفاوت نخبگان سیاسی سه عامل نهاد قرارداد، اشتغال و مالکیت از فهرست عوامل حذف و هفت عامل نهاد تعلیم و تربیت ، دولت ، قشربندی، خانواده، مذهب ، موقعیت بین‌المللی، انسجام اج ...

در این تحقیق، جهت بررسی مسئله "توسعه‌نیافتگی ایران"، دو جامعه ایران و ژاپن با هم مقایسه شده‌اند. روش تحقیق تطبیقی - تاریخی است و اطلاعات با مراجعه اسناد و مدارک تاریخی، تحلیلهای تاریخی و تحقیقات انجام شده در مورد این جوامع، جمع‌آوری گردیده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که در زمینه قطع روند توسعه درونی ایران واکنش متفاوت نخبگان سیاسی سه عامل نهاد قرار داد، اشتغال و مالکیت از فهرست عوامل حذف و هفت عامل نهاد تعلیم و تربیت ، دولت ، قشربندی، خانواده، مذهب ، موقعیت بین‌المللی، انسجام ...