عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مهم ترین گام در تهیه آگهی تبلیغاتی انتخاب تکنیهای اجرایی تبلیغ است.یکی از روشهایی که برای شکل گیری این ارتباط تصویری با مخاطب موثر است، استفاده از حجم است. یعنی القائ بعد سوم برای تاثیر بیشترتبلغ بر مخاطب که در اینجا آن را گرافیک حجمی می نامیم. در حالی که هدف از اتمام ارتباطات «القای باورهایی در مخاطب نسبت به گذشته، حال یا آینده است» بررسی پیرامون مخاطبان نیز جزء مکمل فرآیند ارتباط بصری محسوب می شود. بکی از فرآورده ها و نتایج گستره هنرهای تجسمی، گرافیک محیطی است که با فنون د ...

در سال هاي اخير گرايشها و رويه هاي هنري بسياري در كشورمان در حال شكل گيري و توسعه است. چنين جرياناتي كه با نام هنر جديد شناخته شده اند، اغلب توسط نسل جوان دنبال ميشود. گونه هاي مختلف هنر رسانه در ايران از منظر رويه شامل چيدمان، ويدئو ارت ، چيدمان ويدئوئي، چيدمان عكس، هنر اجرا ، هنر محيطي، هنر چند رسانه اي ميباشند.با مطالعه هنر مفهومي وآغاز آن در غرب ونيز تاثيرات آن در دهه هاي اخير در جهان كه هنر ايران از آن تاثير پذيرفته ،چگونگي شكل گيري رسانه در هنر معاصر ايران ونيز بررسي ...

پژوهش فرا روی همچنان که از عنوان آن بر می آید کوششی است برای بررسی و شناخت بیشتر ارتباط میان هنر نقاشی و هنر چیدمان و هدف آن شناسایی نقاشی هایی است که با رویکرد چیدمان ارائه می شود، همچنین آشنایی با جنبه های نوآورانه ی چیدمان در نقاشی معاصر وتحلیل و شناخت فضای نمایش در ارائه ی امروزین نقاشی، که با روش تحلیلی- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است . هنر نقاشی مدرن با ورود هنرمعاصر در دهه ی 1960 به بعد بسیار تحت تاثیر قرار گرفت، همچنین در عصر حاضر، انتقال معنا ...

بحث درباره هر موضوعی و تفکر درباره چگونگی ایجاد آن در صورتی مفید فایده و ضروری به نظر می رسد که حاصل آن به پر نمودن خلائی سوق پیدا نماید. این مسئله در رابطه با تمامی مباحث مربوط به معماری و معماری منظر نیز حاکم است. پروژه طراحی پارک چیدمان بر اساس مبانی معماری منظر مدرن این خصوصیت را در تمامی ابعاد خود داراست. از طرفی وجود فضایی در ارتباط با به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان چیدمان و در ادامه ترکیب این فضا با یک فضای جمعی مانند یک پارک موضوعی است که کمبود آن در ایران و یا به عبار ...

بدیهی است پیشرفت هایی که طی اواخر قرن بیستم در حوزه ی فناوری، رسانه و ابزارها حاصل شد، تأثیر به سزایی در تغییر معنای زیبایی شناسی و هنر داشته و باعث پدید آمدن نوعی هنر میان-رسانه ای شد به طوری که مرزهای رایج میان هنرهایی چون نقاشی، عکاسی، تئاتر، موسیقی، سینما و رقص از بین رفت. با توجه به تأثیر هنرهای مختلف بر یکدیگر و بر سایر شاخه های هنری، در این رساله سعی شده آثار هنری اواخر قرن بیستم معرفی و تحلیل شوند. بدین منظور، فصل اول که دریچه ایست بر این تأثیر، بررسی رابطه ی هنر و عک ...

امروزه توجه به مفهوم امنیت شهروندان به عنوان یکی از اولویت های اساسی حرفه ‌مندان و تئوری پردازان شهری تبدیل شده است. جدای از اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامه ریزی و طراحی محیط های امن شهری بر الگوهای رفتار شهروندی و بهبود کیفیت محیطی فضاهای شهری، تبیین ویژگی ها و اثرات مترتب بر نقش کالبدی شهر بر کاهش جرائم شهری و یا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهمیتی است که در قالب تئوری های نوین شهرسازی مورد بحث قرار گرفته است. این مطالعه در نظر دارد تا با توجه به اصول و شرایط م ...

در فرهنگ اصطلاحات هنری، هنر چند رسانه‌ای به هنری اطلاق می‌شود که از ترکیب دو یا چند رسانه‌ی هنری حاصل شده باشد. استفاده از چندین رسانه‌ی هنری در یک اثر واحد، خاص دوره‌ی پست مدرنیسم نبوده، بلکه در هر دوره‌ی تاریخی، هنرمندان با توجه به رسانه‌های موجود در آن دوره به خلق آثار چند رسانه‌ای پرداخته‌اند. رقص‌های آیینی در تمدن‌های بدوی از این دسته از آثار است که در آن، هنرهایی چون نقاشی‌های شنی، رنگ آمیزی روی بدن، موسیقی و رقص با یکدیگر ترکیب شده و یک اثر چند رسانه‌ای را به وجود می‌آ ...

گرایش انسان به بازی از آغاز حیات اجتماعی خود، امری آشکار است. گرچه بازی در ظاهر یک سرگرمی به نظر می رسد، اما بعید نیست برای معمار نتایجی والاتر از جدیت به ارمغان آورد. نظریه بازی، مطالعه شکلی برخوردها و همکاری بین افراد است که در آن عمل و نقش چند عامل روی هم اثر می گذارند. در این پژوهش، ایجاد بازی در معماری و دستیابی به وضعیت تعاملی بین مردم، طراح، محیط و اشیا مورد توجه قرار می گیرد که با بازی گرفتن کاربران، بازی به نمایش در آمده و مخاطب را بخشی از ساختار اثر می نماییم. به هم ...

این رساله با عنوان بررسی ویژگی های گرافیکی هنر ویدئو آرت، پژوهشی درباره ی عناصر گرافیکی و زیبایی شناسی این عناصر در هنر ویدئوآرت است. که از ابتدای پیدایش هنر گرافیک آغاز و به بررسی زیبایی شناسی عناصر گرافیکی ویدئوآرت می پردازد. این رساله شامل یک چکیده، طرح و ساختار پژوهش، یک پیشگفتار، چهار فصل، نتیجه گیری و یک فهرست منابع و مأخذ است. عنوان های چهار فصل شامل: فصل اول پیدایش گرافیک، فصل دوم پیدایش چند رسانه ای ها، فصل سوم ظهور و پیدایش ویدئوآرت، فصل چهارم بررسی زیبایی شناسان ...