عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به موضوع "بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌ها" پرداخته شده است. ابتدا صورت مسئله این موضوع به فرم ریاضی تشکیل، تابع هدف سختی سازه انتخاب شده و محاسن آن ذکر شده است. توزیع یکنواخت انرژی کرنشی سازه، نتیجه‌ایست که این فرمولبندی در‌بر خواهد داشت. درادامه این تحقیق، توزیع چگالی انرژی کرنشی در سازه‌های با شرایط مختلف بررسی عددی می‌شود. بدین معنی که درحالات مختلفِ سازه بهینه‌سازی شده، توزیع این پارامتر بررسی شده است. یکنواخت شدن این پارامتر می‌تواند به عنوان معیاری برای کنترل ص ...

در این پایان نامه ، شارش سیال لمینار مگنتوهیدرودینامیک در یک محفظه‌ی مربعی شکل پر شده با سیال مایع با اعمال یک منبع گرمایی داخلی ثابت ) Q ( به صورت چگالی حرارتی و میدان مغناطیسی خارجی (B) با استفاده از روش‌های عددی در حالت دو بعدی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است . دیوارهای مرزی محفظه در دمای ثابت و یکسانی قرار گرفته‌است . معادلات حاکم بدون بعد با استفاده از روش‌های عددی برای تابع جریان و دما با استفاده از روش اختلاف محدود برای اعداد پرانتل مختلف ، اعداد رایلی مختلف ، ...

از آنجایی که تقریبا در همه جای این کره خاکی آب وجود دارد ما همیشه و همه جا برای انجام پروژه های خاکی با خواص هیدرولیکی خاک ها در ارتباط هستیم. یکی از مهمترین خواص هیدرولیکی خاک ها، خاصیت نفوذپذیری می باشد. علاوه بر این بنا به دلایل زیست محیطی امروزه استفاده از مواد بازیافتی جهت مسلح نمودن و بهبود خواص خاک افزایش چشمگیری یافته است. یکی از این مواد که نقش زیادی در افزایش حجم زمین های دفن زباله دارد مواد پلیمری مانند موکت می باشد. از این رو در تحقیق حاضر اقدام به بررسی اثر افزود ...